/Поглед.инфо/ Децентрализацията и устройствените планове на общините са ключови за качествено и ефективно местно самоуправление. В момента са наблюдават значителни различия при темповете на развитие и показателите на регионите в България, които се дължат основно на централизираната система на управление, която е силно зависима от цялостната държавна политика. Преотстъпването на общините на част от данъците върху доходите на физическите лица и ДДС и балансиране, чрез изравнителна субсидия, е най-добрият начин за финансиране на местната власт. Около тази теза се обединиха представителите на „ЛЕВИЦАТА!“ в рамките на дискусия „Местните власти в България – състояние и перспективи“. Във форума, който събра над сто човека, участваха кметове на общини и на кметства, общински съветници, областни управители и експерти.

Акцент беше поставен върху изработване и прилагане на Общ устройствен план за всяка община. Общият устройствен план е инструмент, с който се постига съгласуване на демографското, икономическото, социалното, пространственото и времево развитие на общността. Приемането на подробни устройствени планове, трябва да предотврати презастрояването в столицата, на големите градове и курортите, както и да ограничи високото строителство там, където то е несъвместимо с оформени културно-исторически квартали и влошава инфраструктурата и жизнената среда.

От „ЛЕВИЦАТА!“ са категорични, че териториалното планиране и градоустройството не трябва да позволяват нерегламентирано разрастване на градските зони, като за целта трябва да се осъществява строг контрол върху промяната статута на земята за спекулативно строителство.

Държавата абдикира от свои задължения към общините, което не дава възможност на местната власт да изпълнява пълноценно отговорностите си. Процесът на децентрализация е спрян. Задълбочава се финансовата зависимост на общините от държавния бюджет. Определените за общините средства за субсидии и капиталови разходи са недостатъчни и често се разпределят по неясни формули. Държавата продължава да прехвърля на общините задължения, без да осигури финансовото им обезпечаване. Така общините осигуряват дейностите си в услуга на гражданите в условия на финансов недостиг, който предопределя ниското им качество“, заяви Костадин Паскалев при откриването на дискусионния форум.

По време на дискусията бяха обсъдени целите и приоритетите пред местните власти за периода 2023 – 2027г., както и основните проблеми в устройството и благоустрояването на населените места, социалните грижи и общинското здравеопазване, образованието, възможностите за икономическо развитие и финансова стабилност и перспектива.

Преди изборите за местни органи на самоуправление, „ЛЕВИЦАТА!“ ще излезе с Платформа за политиката на местното самоуправление. Амбицията на формацията е да осигури възможности за силно и компетентно местно управление, което води до предоставяне на качествени услуги на населението. Коалицията ще работи за приемане на икономически мерки за висока заетост и добри доходи за работещите - създаване на здравословна и природосъобразна жизнена среда и цялостна промяна в принципите на здравеопазване така, че здравето и животът на българските граждани да бъдат защитени, независимо от региона, в който живеят.

Сред основните приоритети на формацията са увеличаване размера на средствата от държавния бюджет за общините при ясни критерии и правила, изработването на единни стандарти за услугите, които се предлагат от общините, подобряване качеството и съкращаване на сроковете за предоставяне на гражданите и бизнеса на административни и технически услуги.

Като ключови цели бяха посочени още насърчаване на активната роля на общините за подобряване инвестиционната среда чрез изграждане и подобряване на инфраструктурата и създаване на нови икономически зони, както и съхраняване на общинската собственост и ограничаване на практиката за нейното разпродаване и концесионирането на общински услуги.

Сред посочените цели в платформата, изработена от „ЛЕВИЦАТА!“, са политики, насочени към младите семейства и стимулиране на раждаемост (в т.ч. достъп до качествено здравеопазване, образование, детски градини, социални и административни услуги и т.н.), развитие на центрове за култура и духовност, вкл. и в малките градове и села, пряко участие на гражданите в местното самоуправление и стимулиране на младите хора по места за участие в граждански инициативи съвместно с общината.

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?