/Поглед.инфо/ Фактът, че англосаксонският капитал подхранва германската икономика и спомага за осъществяването на милитаризацията на Третия райх, днес почти не се обсъжда. Въпреки това, почти винаги за илюстриране на тази теза се дават цифри за периода 1924-1929 г. - времето, когато Вашингтон инициира „Плана Дауес“, който трябва да намали тежестта за репарациите за Ваймарската република и да укрепи икономиката ѝ с помощта на американски и английски заеми и инвестиции.

Например, откъс от интересната книга на А. Мосякин „Ограбена Европа: универсалният цикъл на съкровищата“ (2014 г.): „... основната роля в процеса на стабилизиране на германската икономика на 20-те години се играе от издадени чуждестранни заеми от американски (около 70%) и британски банки. За да стартира икономиката, германското правителство получи международен заем от 800 милиона златни марки и след това издаде дългосрочни (20-30 години) заеми за макроикономическа модернизация. В края на 20-те години американските заеми представляват 2/3 от основния капитал на германската индустрия, а дългосрочните заеми, получени от германските корпорации, достигат 12 милиарда райхсмарки ... Общият размер на чуждестранните инвестиции през годините 1924-1929 г. достига 21 милиарда златни марки, което е два пъти повече от сумата на репарационните плащания. "

Ялмар Шахт, обобщавайки изпълнението на плана на Дауес през 1929 г., с удоволствие отбелязва, че "Германия получи толкова чужди заеми за 5 години, колкото Америка получи за 40-те години преди Първата световна война." Англосаксонският капитал, от една страна, прониква в германската икономика и я укрепва; от друга страна, по различни начини се опитва да помогне на Германия да намали тежестта на репарациите. Всичко това е направено под знамето на „Плана Дауес“ за възраждане на германската икономика, приет през 1924 година.

Ситуацията се променя през октомври 1929г. Паника започва на фондовата борса в Ню Йорк, което се превръща в пролог на световната икономическа криза. Англосаксонският капитал е в затруднено положение, инвестициите и заемите за Германия секват. Острата фаза на световната икономическа криза през 1932 г. отстъпва на фаза на депресия до избухването на Втората световна война. В началото на 1933 г. Хитлер идва на власт в Германия и от този момент германската икономика престава да върви в крак с икономиките на други западни страни. Вместо да се потопи в депресия с всички, германската икономика първо започна да оживява, а след това рязко се втурва нагоре. Настъпва „икономическо чудо“.

През март 1933 г. Й. Шахт се връща на стола на ръководител на Райхсбанк, а през май обикаля Съединените щати и спира след това и в Лондон. Руският историк Й. Рубцов дава някои подробности за това пътуване. След среща между Шахт и американския президент и най-големите банкери на Уолстрийт, Америка отпуска на Германия нови заеми на обща стойност 1 млрд. долара. А през юни, по време на пътуване до Лондон и среща с губернатора на Банката на Англия Монтегю Норман, Шахт иска британски заем в размер на 2 милиарда долара и намаление, а след това прекратяване на плащанията по старите заеми. „Нацистите получиха това, което предишните правителства не можаха да постигнат“, пише Ю. Рубцов. Всички биографи на Шахт потвърждават това, но няма никакви последвали потвърждения за издаване от англосаксонците на големи кредити на държавата, банката или промишлените корпорации на Германия. Финансовата поддържка на Третия райх от Вашингтон и Лондон се оказва вече не толкова активно, както в годините на осъществяването на „Плана Дауес“, тя се прикрива с особените условия на търговията между Третия райх и англосаксонците.

Първо, покупките на стоки в Съединените щати и Англия се извършват с помощта на търговски заеми. Такива заеми представляват разсрочено плащане на вноски (от месец до година) и са обичайна практика в международната търговия. Англо-американските износители, получавайки подкрепа от своите банки, биха могли да предоставят търговски заеми на германските вносители за по-дълги периоди. И така, на мястото на банковите заеми идват търговските.

Второ, Третият райх обявява „валутна автархия“, което означаваше ограничения и забрани за свободното използване на Райхмарката в международните разплащания. Използвана е бартерна схема на търговия с Германия. Това обаче не е класически бартер, осигуряващ балансирана търговия. Германия може да има профицит в търговията, който е покрит от търговския партньор в конвертируема валута (лири стерлинги и долари). Тоест, Третият райх е снабден с източник на валута за покупки на световния пазар, за да превъоръжи икономиката и да се подготви за война.

През юли 1934 г. е подписано английско-германско споразумение за „трансфер“, което, както отбелязва английският историк Нийл Форбс, се превръща в един от „стълбовете на британската политика към Третия райх“ (Neil Forbes. Doing Business With the Nazis. Britain's Economic and Financial Relations With Germany, 1931-1939. London: Frank Cass, 2000, p. 97).

Италианският изследовател Гуидо Друга пише: „Според нормите на това споразумение, на Третия райх е позволено да натрупва значителен излишък в търговията с Великобритания; този излишък може да бъде превърнат в свободно конвертируема лира, с която нацистите могат да използват за закупуване на всякакви стоки, необходими за придобиването на всякакви стоки на световните имперски пазари на Великобритания; основните позиции на този внос бяха каучука и медта. В края на десетилетието нацистка Германия стана основен търговски партньор на Великобритания. Например, през 1937 г. тя придоби британски стоки четири пъти повече от САЩ. (Препарата Гвидо. ГИТЛЕР, Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх. – М.: Поколение, 2007, с. 329).

Според S. Newman приблизително 35% от германския износ за Англия е платен от английската страна в свободна валута (Newman S. March 1939: the British Guarantee to Poland. Oxford, 1976, p. 82). В края на 1938 г. - началото на 1939 г., британският търговски аташе в Берлин Маговен представя два меморандума, с които призовава Уайтхол да преразгледа принципите на споразумението за плащане от 1934 г., за да се сложи край на „ситуацията, когато ние сами укрепваме германските оръжия“ (Public Record Office, FO, 371/21648. «Memorandum by Magowan», 6. XII. 1938). Този опит за посегателство върху основите на англо-германските икономически връзки, заложени през 1933-34 г., предизвиква рязък отпор от Министерството на финансите, Министерството на търговията, Банката на Англия и Търговската камара. Редица внимателни историци обръщат внимание на факта, че англо-германското споразумение за трансфер има белезите на Мюнхенското споразумение от 1938 г., то е „икономически Мюнхен“.

За да оценим приноса на американския капитал към „икономическото чудо“ на Третия райх, отбелязваме, че икономиката на Хитлер в Германия е по-скоро американско-германска. По времето, когато Хитлер идва на власт, всички стратегически важни сектори на германската промишленост - 278 фирми и концерни - са под пълния контрол на американския капитал. А американският капитал работи за укрепването на Третия райх. Й. Шахт въвежда забранителни данъци върху изтеглянето на капитал от страната, а също така забранява на чужденците да теглят от Германия дивиденти, лихви и други инвестиционни приходи. Американският капитал навлезе в страната през годините на „Плана Дауес“ и сега продължи да работи вътре в Германия, която лидерите на Третия райх обявиха за "самодостатъчна икономика".

Известният американски изследовател Антъни Сатън в своята книга Wall Street и Hitler Takeoff цитира интересни откъси от посланието на американския посланик в Германия Уилям Дод до президента на САЩ Франклин Рузвелт на 19 октомври 1936 г .: „В момента повече от сто американски корпорации имат филиали тук или си сътрудничат с местни предприемачи. „Дюпонт“ има трима съюзници тук: (1) основният: „ Г. Фарбен “. (2) Standard Oil инвестира 500 милиона долара годишно тук, помагайки на Германия да създаде заместител на горивата за военни нужди, но Standard Oil има право да изнася печалбите само под формата на стоки. Както свидетелстват печалбите им в САЩ, те получават много малък доход тук, но не обясняват тези факти по никакъв начин. (3) Президентът на International Harvester Company ми каза, че оборотът им тук нараства с 33 процента годишно (мисля, че става въпрос за производството на военни продукти. - Коментар на Е. Сътън), но те не могат да извадят нищо оттук. Дори хора от нашата авиационна индустрия са сключили тайни споразумения с Krupp ... Защо Standard Oil, със седалище в Ню Йорк, прехвърли 1 милион долара тук през декември 1933 г., за да помогне на германците да произвеждат бензин от битуминозни въглища за използване в случай на война? Защо служителите на International Harvester продължават да произвеждат в Германия, без да имат право да прибират нищо оттук? (Anthony Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler. Suffolk: Bloomfield Books, 1976), pp. 15-16)

Мащабът на присъствието на американски капитал в икономиката на Третия райх е възможен и от данните от книгата на Чарлз Хайхайм „Търговия с врага: Нацистко-американска парична конспирация 1933-1949 г.“: „Към момента на нападението на Япония над Пърл Харбър американските инвестиции в икономиката на нацистка Германия възлизат на 475 милиона долара, Standard Oil инвестира 120 милиона в немската икономика; General Motors - 35 милиона; ITT - 30 милиона и Ford - 17,5 милиона. (Charles Higham. Trading With the Enemy: An Expose of the Nazi-American Money Plot, 1933-1949. - New York: Delacorte Press, 1983, p. xvi.)

Тези действия на американските корпорации, базирани в нацистка Германия, изглеждат нерационални, не се вписват в логиката на обикновения бизнес, чиято единствена цел е да увеличат печалбите. Дейностите на американския капитал в германската икономика носят огромна политическа тежест. Мотивът на обикновената алчност тук не пасват. Огромни пари са вложени от англосаксоните в Германия безвъзратно.

Дори когато германската икономика се изправя на крака, никой не повдига въпроса за оттеглянето на въвеждането през 1931-32 г. на мораториум върху Германия да плаща репарации и да изплаща задълженията по заема, които е получил през 1924-29 г. Според германско-американския журналист по онова време Норберт Мюлн, до 1939 г. Германия е върнала по-малко от 10 процента от дълга, който има към 1932 година. Англосаксонските банкери добре познават дълговете на Германия, воодят записи на нарастващите лихви по дълга, но не бързат. Те разбират, че Германия трябва да започне война, да я спечели и да получи гигантски плячка, след което ще изплати лихвата и ще изплати основната сума на дълга.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели