/Поглед.инфо/ „Стратегия без тактика е най-бавният път към победата, тактика без стратегия е суета пред поражение“ - тези очевидни истини, изразени преди много векове от китайския философ Сун Дзъ, много ясно характеризират живота на Русия през последните 30 години. Днес повече от всякога е важно да се разработи стратегия за развитие на страната, националната идеология на руската държава. За това говори днес предаването "Директивата на Дугин".

В програмната си реч на Валдай на 27 октомври 2022 г. руският президент Владимир Путин изрази следната теза:

"Пряка заплаха за политическия, икономически и идеологически монопол на Запада е, че в света могат да се появят алтернативни социални модели".

Или още по-откровено и определено:

"Убеден съм, че истинската демокрация в един многополюсен свят предполага преди всичко възможността всяка нация – искам да го подчертая – всяко общество, всяка цивилизация да избере своя път, своя обществено-политическа система".

Ако САЩ и страните от ЕС имат такова право, то със сигурност такова право имат страните от Азия, ислямските държави, монархиите от Персийския залив и държавите от други континенти. Разбира се, нашата страна Русия също го има и никой никога няма да може да диктува на нашите хора какво общество и на какви принципи да изградим.

Днес в Русия говорим именно за издигане на такъв алтернативен на либералната демокрация обществен модел, изграждане на собствена обществено-политическа система. Именно тази конструктивна стъпка е призвана да стане следващ етап от нашата стратегия в разгръщането на остра цивилизационна война.

В основата на такъв социален модел са традиционните ценности, указът за съхраняването и укрепването на които беше подписан от президента на 9 ноември 2022 г. (Указ № 809).

Следва изброяване на традиционни ценности, които оттук нататък придобиват всъщност национален характер. Това са основите на една суверенна идеология, която в известен смисъл е задължителна за всички граждани на Русия.

Нека разгледаме този най-важен код на новата операционна система на руското общество малко по-подробно. Цитираме Указ № 809.

Традиционните ценности включват:

1. живот,

2. достойнство,

3. човешки права и свободи,

4. патриотизъм, гражданство, служба на Отечеството и отговорност за неговата съдба,

5. високи морални идеали

6. силно семейство,

7. творческа работа,

8. приоритет на духовното пред материалното,

9. хуманизъм,

10. милосърдие,

11. справедливост,

12. колективизъм, взаимопомощ и взаимно уважение,

13. историческа памет и приемственост на поколенията,

14. единството на народите на Русия.

Тези 14 точки трябва да се разглеждат като семантични възли на суверенната идеология. Оттук нататък държавата е поела отговорност за състоянието на общественото съзнание и от тях ще тръгне алтернативният на Запада социален модел. В известен смисъл те стават свещени.

Първите три точки са общи за руската традиция и либералните идеологии на Запада.

Правото на живот. Първата точка се признава като традиционна ценност от различни общества – както традиционни, така и модерни. Животът на човек е поверен само на него и друг човек няма право да отнема живота на друг по свое усмотрение. Нещо повече, в религиозните общества самият акт на самоубийство (да не говорим за принуждаването към това) също се счита за престъпление.

Единственото изключение е държавата, която при определени обстоятелства има право да се разпорежда с живота на своите граждани - наказва осъдените за доказани престъпления или ги изпраща да се бият за защита на Отечеството.

Но ако животът е традиционна ценност, която трябва да се съхранява и укрепва, тогава държавата трябва да се съобразява с това в крайни случаи - проявявайки, ако е възможно, милост към престъпниците и защитавайки живота на войниците и бойците.

Достойнство. Вторият параграф утвърждава естественото достойнство на човек, което трябва да бъде признато и взето предвид както от обществото, така и от държавата.

Отново тази ценност е обща за религиозните култури и съвременните либерални идеологии. В религията достойнството на човека произтича от неговото специално място в творението, където той е поставен в позицията на представител на Бога в лицето на останалата природа и носи пълна отговорност за това.

В светски контекст тази отговорност към Бога изчезва, но специалното място на човека в природата остава непроменено. Само в съвременните теории на дълбоката екология и постхуманизма (както и в постмодернизма и спекулативния реализъм) човек се лишава от достойнството си и се разглежда като заплаха за околната среда.

Права и свободи на човека. Третата точка също не се различава от принципите на либералните идеологии, които също декларират правата на човека, въпреки че на практика те постоянно се потъпкват и потъпкват.

Идеологията не е въпрос на практика, а на стандарти. При наредбите най-важното е не дали се спазват или не, а какви са те сами по себе си, какво е тяхното съдържание.

По отношение на първите три точки следва да се подчертае следното. Може да се счита, че всички те съвпадат с либералната идеология и следователно не са нейна алтернатива. Но не е.

Тъй като говорим за идеология, всичките 14 точки заедно имат смисъл. И първите три принципа не трябва да се разглеждат поотделно, а въз основа на съвкупността от всичките четиринадесет принципа, въз основа на което те придобиват свое особено значение, характерно за нашата цивилизация и традиция. И именно от целостта на разбирането на всички 14 точки се разкрива специална руска представа за самия човек.

Човек става нормативен, когато притежава всички 14 свойства, които приема за ценност. Това означава, че правата и свободите се отнасят конкретно за това пълноценно лице.

Тези права и свободи трябва да се тълкуват в контекста на руската история – руския закон и руската истина. И особено тук трябва да се има предвид християнската идея за живот, достойнство, закон и свобода, която хармонично се съчетава с идеите на други традиционни изповедания.

Превод: СМ

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com