/Поглед.инфо/ 19-ият пленум на ЦК на ККП се проведе в Пекин от 26 до 29 октомври. Пленарната сесия подготви предложения за 14-ия петгодишен план (за 2021-2025 г.) за социално-икономическото развитие на Китай, обсъждащ перспективите за развитие на КНР до 2035 г. Въз основа на тези предложения ще бъде разработен проект на план за 14-ия петгодишен план.

И е съвсем очевидно, че състоянието на световната икономика до голяма степен зависи от това по кой път и с какви темпове ще върви икономическото развитие на Китай през следващите години.

Китайските петгодишни планове творчески развиват съветската практика за всеобхватно планиране на социално-икономическото развитие, но за разлика от нея (след 1978 г.) те нямат директивен характер. Сега петгодишният план в КНР определя интервални стойности за широк спектър от макроикономически показатели, отдалечавайки се от дребното регулиране на конкретна номенклатура и обем на продуктите за всеки икономически субект.

Предвижда се гъвкава комбинация от пазарни и административни лостове за държавно влияние върху икономиката. В същото време държавата остава основният участник в икономиката и създава такива икономически условия, които най-добре допринасят за постигането на планираното.

На пленума беше отбелязано, че 13-ият петгодишен план (2016-2020) е важен междинен етап в развитието на Китай. До края на 2020 г. КНР трябва да постигне редица важни цели в социално-икономическото развитие - удвояване на БВП за десет години (от 2010 г.), както и пълно и окончателно премахване на такова явление като крайна бедност. Като цяло председателят на Китайската народна република Си Цзинпин отбеляза, че ключовите стратегически цели на 13-ия петгодишен план са изпълнени. Основни постижения: Общият БВП на Китай до 2020 г. достигна 100 трилиона юана (15 трилиона долара), БВП на глава от населението надвишава 10 000 долара, според този показател КНР е достигнала нивото на средно развитите страни (изградено е „умерено проспериращо общество“), крайната бедност е почти напълно изкоренена. До 2022 г. се очаква Китай да се превърне в една от страните с високи доходи от Световната банка.

През първите четири години от 13-ия петгодишен план Китай поддържа растеж на БВП на 6,6%, малко над целта от 6,5%. Китайската икономика е първата голяма икономика, която през тази година показва положителен растеж, въпреки прекъсванията, дължащи се на коронавируса, и се е увеличила с 0.7% на годишна база през първите три тримесечия.

През 13-ия петгодишен период в Китай са осъществени 165 големи проекта в много области, включително в областта на мрежовите технологии от следващо поколение (5G). Завърши разработката на навигационната система “Байду” (аналог на руския ГЛОНАСС и американския GPS) и започна производството на първия китайски пътнически самолет C919.

Анализът на резултатите от 13-ия петгодишен план даде основание на икономиста от Пекинския университет Цао Хепин да заяви, че „китайската система отдавна е надминала прехвалената западна система“.

Целите на 14-ия петгодишен план са разработени под натиска на нови външни предизвикателства и вътрешни проблеми. Търговията и икономическите търкания с Америка, които постепенно се превърнаха от Вашингтон във всеобхватна стратегия за ограничаване на КНР, глобалната тенденция към деглобализация, нарушаване на глобалната верига на доставки, икономическа рецесия, причинена от карантинните ограничения - всичко това формира сложна международна среда, в която Китай ще трябва да се развива през следващите години.

Новият петгодишен план потвърди стратегическите цели на Китай: да се превърне в най-голямата икономика в света и общество с високи доходи през следващото десетилетие. През 14-ия петгодишен план стратегията за „двойно тиражиране“ става определяща. Нейната същност е да постигне по-бърз растеж на стоково-паричното обращение на вътрешния потребителски пазар, като същевременно поддържа и разширява износа.

Очаква се преход от модела на растеж на износа и инвестициите към модела на растеж чрез разширяването на вътрешния потребителски пазар. Това ще позволи на Китай да осигури дългосрочно, устойчиво социално-икономическо развитие, без външни рискове, вариращи от КОВИД-19 до санкции, търговски войни и т.н., дори и в условията на свиваща се глобална икономика. Лин Ифу, заместник-председател на 14-ия експертен консултативен комитет за петгодишния план, казва: „Когато търговията и износът паднат, все повече китайски продукти ще се консумират и разпространяват вътре в страната“.

До 2006 г. износът представлява над 35% от БВП на Китай. С нарастването на обема на китайската икономика и доходите на населението ситуацията се променя и през 2019 г. делът на износа пада до 17%. Съответно делът на вътрешния оборот в БВП на КНР достигна 83%.

Изчисленията на органите на КНР за вътрешния масов пазар на разтворители като бъдещ двигател на икономически растеж се подкрепят от цифри. БВП на глава от населението на Китай през 2019 г. надвишава 10 000 долара, степента на урбанизация достига 60%, населението със среден доход надхвърля 400 милиона. През 2019 г. китайските потребители са похарчили около 41,2 трилиона юана за потребителски стоки (6,14 трилиона долара), което представлява 58% от ръста на БВП на Китай през тази година.

Залогът за развитието на ефективно вътрешно търсене диктува необходимостта от ускоряване на урбанизацията. Специалистите, участващи в разработването на 14-ия петгодишен план, виждат решението в насърчаването на масовата миграция на селското население в градовете и в привличането на нови граждани към по-високите изисквания на потребителите. Това диктува реформата на системата за регистрация (“хуко”) - аналог на съветската регистрация - към либерализация. Премахването на съответните ограничения може да превърне почти 270 милиона работници от селските райони в градски жители, бързо разширявайки пазара на труда и потенциала за потребление.

Решаването на тези проблеми изисква ново качество на растеж, сериозни структурни и институционални промени. Следователно през следващите пет години ще се обръща по-малко внимание на темповете на растеж, които вероятно ще спаднат леко в сравнение с 13-ия петгодишен период.

Властите виждат ключовия фактор за икономическата стабилност на КНР в технологичната независимост на Китай, което е особено важно на фона на засилена конкуренция със САЩ. Фокусът на 14-ия петгодишен план ще бъде върху постигането на пълна независимост в ключови области на науката и технологиите, включително полупроводниковите чипове, новите материали, квантови изчисления и новите електрически превозни средства.

Въпреки преминаването на Китай към ориентация към масово вътрешно търсене, разширяването на външния пазар, по-специално чрез инициативата „Пояс и път“, ще остане в центъра на държавните усилия на международната сцена през следващите пет години.

Моделът за вътрешно развитие на Китай може да създаде принципно нова международна икономическа ситуация. Възможно е, пише “Глобал Таймс”, че „Китай ще разчита по-малко на света, докато светът вероятно ще разчита повече на Китай“.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели