/Поглед.инфо/ Основните моменти на речта на министъра на външните работи на Китай по ключови въпроси на външната политика. Отношенията със САЩ, отношенията с Руската федерация и ЕС, ситуацията с коронавируса и американски обвинения, перспективи за глобализация, ситуацията в Хонконг и т.н.
Така да се каже, официалният възглед на китайската външна политика по належащи въпроси.

Пресконференция на външния министър на КНР Ван Йи

Днес в Пекин се проведе пресконференция на министъра на външните работи на Китайската народна република Ван Йи.

Въведение

Вирусът няма да смаже човечеството; вирусът ще бъде победен. Мракът ще премине, а светлината напред.

За урока от борбата с епидемията

Урокът е, че народите от всички страни по света са повече от всякога взаимосвързани и взаимозависими в защитата на живота и здравето. Повече от всякога трезво разбираме, че всички държави живеят на една и съща планета и човечеството има общо бъдеще.
Вирусът, без да знае границите и националностите, предизвиква цялото човечество. Политическата манипулация ограбва имунната система от вируса. Политиката на „съсипване на съседа“ ще доведе само до собственото му поражение. Пренебрегването на науката оставя на вируса вратичка за инвазия.
В борбата срещу епидемията научихме с цената на човешки жертви, че всички страни по света трябва да преодолеят географските, етническите, културните и историческите различия, въпреки различията в социалните системи,  заедно образуват общност от общата съдба на човечеството , защитавайки единствената обща за нас планета.

За китайско-американските отношения

Наред с коронавируса, в САЩ се разпространява „политически вирус“, имам предвид всякакви атаки и неоснователни обвинения срещу Китай.
От устата на отделни политици прозвучаха много глупости, които противоречат на най-простите факти, провокират се всякакви лъжи и интриги. Лесно е да си представим, че колкото по-обемна става колекцията от лъжливи думи, толкова по-ясен ще изглежда цинизмът на клеветниците, които само ще увеличат срама.
Пътеката, измината през десетилетията, може да се сведе до едно: сътрудничеството носи взаимна полза, а враждата само причинява вреда на страните, което не бива да забравяме.
Китай и САЩ имат различни социални системи, които бяха избор на двата народа и заслужават уважение. Въпреки че Китай и САЩ се разминават много, но това не означава липса на поле за сътрудничество.
Не можем да се откажем от задълженията си да защитаваме суверенитета, териториалната цялост и законното право на развитие, да отстояваме авторитета и достойнството, което китайският народ заслужава чрез труден тест.
Някои политически сили в САЩ се опитват да вземат китайско-американските отношения като заложници, за да разгърнат "нова студена война". Подобно приключение върви срещу историческия процес.
Китай и САЩ трябва да намерят път към мирно и взаимноизгодно съжителство за страни с различни социални системи и културни традиции.

За пост-пандемичния свят и перспективите за глобализация

Светът, разбира се, няма да бъде същият, защото историята се движи напред. Човечеството расте и се закалява в неприятности.
Глобалната икономика, подобно на океана, не може да се превърне в разделени езера. Отхвърлянето на глобализацията и връщането към протекционизма не води до никъде.
Справянето с проблемите на глобализацията е възможно само в хода на нейното развитие.
Пандемията за пореден път доказа, че всяка държава, колкото и силна да е, не може да се защити. Безразличието няма да ни спаси, „да биеш падналия”, подкопава само репутацията ни. „Поставяйки себе си над всичко останало“, „обвинявайте другите“, такъв подход не само не помага при решаването на собствените проблеми, но и накърнява законните интереси на другите. Светът няма да се върне в миналото, Китай върви само напред. Китайската икономика ще излезе от пандемията по-бързо,  китайският народ по-внимателно и уверено ще следва пътя на социализма с китайски характеристики, голямото възраждане на китайската нация ще напредне.

За китайско-руските отношения

На фона на необосновани атаки и клевети  Китай и Русия с право се изказват в подкрепа един на друг, обединиха се в неразрушима крепост пред „политическия вирус“ и демонстрираха високо ниво на стратегическо взаимодействие.
Съвместната борба срещу епидемията ще даде на китайско-руските отношения допълнителна динамика в периода след епидемията.
Когато Китай и Русия застанат заедно рамо до рамо, мирът и стабилността на планетата ще бъдат напълно гарантирани и международното правосъдие ще бъде надеждно защитено.
Устойчивият руски народ под ръководството на президента Путин ще победи коронавируса, а голямата руска нация ще излезе от епидемията по-силна.


Относно съмненията за мотивиране на китайската помощ

Китайските хора са благодарни, те няма да останат в дълг и ще благодарят с добротата си на приятелите. Китай винаги е готов да помогне на другите и не може да застане настрана, когато приятелите са в беда.
Наясно сме, че определени политически сили се опитват да измислят мотивацията на китайската помощ за недобросъвестни цели. Ние приемаме това много спокойно.
Китай, осъществявайки благородна кауза без егоистични цели, никога не преследва никакви геополитически задачи или икономически изчисления, не поставя никакви политически условия.
Нашата единствена цел е да спасим живота колкото е възможно повече.  Постоянното ни убеждение е, че ограничаването на разпространението на епидемията в една страна, не означава нейния край. Истинската победа ще дойде, само когато епидемията бъде напълно спряна във всички страни.
Китай не действа като спасител, а като доверен партньор, на когото винаги можете да разчитате в най-трудните моменти.

За ситуацията в Хонконг

Случаят Хонконг се отнася до вътрешните работи на Китай и не се допуска опит за намеса отвън. Ненамесата във вътрешните работи е включена в основните норми на международните отношения, като се изисква стриктно спазване от всички държави без изключение.
По целия свят, във всяка страна, защитата на националната сигурност е отговорност на централните власти. Централното правителство носи максимална и окончателна отговорност за националната сигурност на територията на всички местни административни единици. Това е основен принцип в теорията за държавния суверенитет и общоприета практика във всички страни.
Незаконната намеса в делата на Хонконг отвън само се засилва, което нанася огромни щети на националната сигурност на Китай. Създаването на перфектни правни и правоприлагащи институции за национална сигурност в Хонконг вече става спешно и задължително.
Решението на ВСНП идва от действия, които сериозно нарушават националната сигурност на страната. Тя не засяга нито автономията на Хонконг, нито правата и свободите на обществеността в Хонконг, не засяга законните права и интереси на чуждестранните инвеститори в Хонконг. Всички трябва да сме по-уверени в бъдещето на Хонконг. Няма причина за притеснение.  Законодателната процедура ще започне след приемането на решението. Това ще помогне за подобряване на правната система на САР, създаване на по-стабилен обществен ред и подобряване на правната и бизнес средата, насърчаване на спазването на принципа „Една държава - две системи“ и поддържане на позицията на Хонконг като център за финанси, търговия и корабоплаване.

Руски език

О выявлении происхождения вируса

Разногласия между Китаем и отдельными американскими политиканами насчет происхождения вируса являются, можно сказать, различием между правдой и ложью, и контрастом между наукой и предубеждением.
История должна записываться фактами и правдой, а не ложью и заблуждением. Нам необходимо с совестью и благоразумием оставить беспристрастную и объективную память о нынешней пандемии в летописи человечества.
Китай открыт к международному научно-исследовательскому сотрудничеству по выявлению происхождения вируса и считает необходимым обеспечить профессиональность, беспристрастность и конструктивность в этом процессе.
В процессе выявления прохождения вируса необходимо исключить всякие политические помехи, уважать суверенное равенство всех государств, отказаться от “презумпции вины”. Исследование должно охватывать все тесно связынные с эпидемией страны при соблюдении открытости, прозрачности, объективности и благоразумия.

О китайско- европейских отношениях

Китай и ЕС должны развивать всестороннее стратегическое партнерство, а не вступать в политико- идеологического соперничество.
Антагонизма в отношениях между Китаем и ЕС вообще не бывает, наши контакты нацелены на обоюдный выигрыш, где нет ни победителя, ни проигравшего.
Перед лицом беспрецедентного кризиса важно избавиться от идеологических расхождений, вместо того чтобы мерить на свой аршин, выступать солидарно и объединять усилия в борьбе с пандемией.

Об исках против Китая

Такие иски против Китая не имеют под собой ни фактического, ни правового основания, не находят и прецедента в мире. Их в лучшем случае можно назвать товаром с тремя "нет".
Раздувая шумихи вокруг так называемых исков о выплате компенсаций против самих пострадавших, подделка якобы имеющих место доказательств в угоду инициаторам сутяжничества -- это не только посягательство на международное право, но и предательство человеческой совести, не имеет ничего общего с действительностью, противоречит здравому смыслу и недопустимо по международному праву.
И Китай, и мир сегодня стали совсем другими, не такими, какими они были сто лет назад. Зря строить себе иллюзии в попытках попирать суверенитет и достоинство Китая, завладеть плоды усердного труда китайского народа. Провокаторы в конечном счете останутся на бобах и навлеку позор на свою голову.

О сотрудничестве в формате “Китай - Япония - Республика Корея”


“Земли отделены, небо едино”, “Путь не далек, никто не чужой”, теплые эпизоды взаимовыручки народов трех стран не только воплощаются в этих архаических строках, но и являются реальной жизнью нашего времени.
Сотрудничество Китая, Японии и Республики Корея служит эталоном для международного взаимодействия и укрепляет уверенность в победе над пандемией.
Китай готов укреплять сотрудничество со всеми партнерами, в том числе с Японией и Республикой Корея, чтобы как можно ральше одержать окончательную победу над эпидемией, оживить экономику Восточной Азии и отдать силы и умы “Востока” в дело регионального и глобального развития.

О внешнеполитическом плане Китая

Эпидемия поставила на паузу межгосударственные контакты, тем не менее, внешнеполитическая деятельность Китая не топчется не месте. В условиях не самых благоприятных для дипломатии обстоятельств мы переходим к модели на удаленке, так называемой “облачной дипломатии”.
С момента вспышки коронавирусной инфекции Председатель Си Циньпин лично руководит антивирусной борьбой на внешнеполитическом фронте и с чувством долга продвигает международное сотрудничество.
Китайская дипломатия на фоне постоянной борьбы с коронавирусом собирается в новый поход. Перед нами стоят 5 приоритетных задач.

О китайской дипломатии ради развития страны

В Китае к всестороннему строительству общества средней зажиточности устремляются веками, о ликвидации бедности мечтают тысячелетиями. Реализация этих великих исторических задач является ориентиром усилий всего народа в 2020 году, а для всех товарищей на дипломатическом фронте -- это священный долг и почетная миссия.Для того, чтобы служить развитию страны, наша дипломатическая работа в условиях складывающейся ситуации должны направлена на решение возникающих вопросов с творческим подходом. Речь идет о минимизации риска коронавирусной пандемии для жизни и здоровья народа, преодолении ее социально-экономических последствий, открытии новых возможностей развития в совместной с международным сообществом борьбе против данной инфекции.

О помощи Африке в борьбе с COVID-19

У нас с Африкой давно сложились доверительные и братские отношения. Наши народы были соратниками за национальное освобождение, стали затем попутчиками в совместном развитии, пору лет назад мы в едином фронте победили лихорадку Эбола. Теперь Китай и Африка вновь объединяются перед атакой COVID-19.
Будем способствовать воплощению в жизнь инициативы Группы 20 о введении моратория на выплаты по кредитам для беднейших стран, чтобы облегчать бремя задолженности африканских стран. Готовы также рассмотреть возможность по двусторонним каналам оказать наименее состоятельным странам Африки дополнительную помощь для выведения из трудного положения. Мы глубоко убеждены, что при совместных усилиях Китая и Африки, также международного сообщества, энергичный африканский континент непременно осуществит лучшее и опережающее развитие после эпидемии.

О дипломатии “боевых волков”

По любому делу нужно взвестить за и против. Человек, который не различает добро от зла, не заслуживает доверия. Государству, которое не знает правды и неправды, трудно нести себе достойное место в мире.
Китайский народ ратует за мир, гармонию, честность и доверие. Мы никогда никого не обижаем, и не даем себя обижать и оскорблять. В ответ на клеветы и сплетни от нас последует самый решительный отпор в защиту чести государства и чувства национального достоиства. Всякие необоснованные обвинения мы опровергаем истинной правдой и аргументами в отстаивание справедливости и человеческой совести.

Находясь на одной планете, все страны должны мирно и равно сосуществовать, совместно обсуждать актуальные вопросы, не давая решающего слова только отдельным странам.
Вне зависимости от уровня развития страны мы ни в коем случае не претендуем на доминирование. Тот, кто постоянно пытается наклеивать на Китай ярлык гегемона, сам является глашатаем гегемонии.

Полезно было бы в духе концепции сообщества единой судьбы человечества, побольше поддерживать и сотрудничать друг с другом, меньше обвинять и противостоять друг другу. Важно, чтобы все действительно стали объединиться во имя прекрасного будущего планеты.

О роли ВОЗ

Как говорится, справедливость в конечном счете восторжествует. Международный авторитет ВОЗ и историческая оценка ее деятельности не зависят от предпочтения отдельных стран. Те, кто обливает ВОЗ грязью, позорят и самого себя.
Факты доказали, что в тех странах, где уважают и соблюдают рекомендации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация взята под надежный контроль. А те, где игнорируют или вообще отказываются от советов ВОЗ, платили дорого.
ВОЗ, в состав которой вошли 194 суверенных государств, не может служить исключительно какой-то конкретной стране, тем более подчиняться тому, что больше взносов платит.

Жизнь превыше всего, спасение людей -- первоочередная задача. Поддержка ВОЗ означает поддержку спасения жизни людей. Это естественный выбор для любой страны, которая совестно и ответственно себя ведет.

О сотрудничестве в рамках “Один пояс и один путь”

Негативное влияние эпидемии на сотрудничество в рамках “Один пояс и один путь” носит лишь временный и частичный характер. В долгосрочной перспективе сотрудничество в рамках ОПОП, выдержав испытания пандемии, станет еще более устойчивым, энергичным и перспективным.
В основе “Один пояс и один путь” лежат кровные интересы народов стран-участниц. Тяготение к совместному развитию является источником силы ее движения. Постоянно расширяющийся охват сотрудничества открывает ее прекрасную перспективу.
Китай был и остается преданным делу совместного продвижения “Один пояс и один путь”. Будем и впредь на принцпах совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования, с открытым, экологичным и антикоррупционным подходом осуществить цели высокостандартного и устойчивого развития на благо населения, чтобы “Один пояс и один путь” вел к развитию, сотрудничеству и здоровью.

О китайско-асеановских отношениях

Любая кризисная ситуация, будь то азиатский, либо мировой финансовый кризис, только сближает нас с АСЕАН, делает наше сотрудничество более прочным и динамичным.
За перый квартал общий объем взаимной торговли вырос на 6,1%. АСЕАН впервые стал крупнейшим торговым партнером Китая. Это сильно нас обнадеживает перед общим вызовом.
Из истытаний мы выйдем гораздо сильнее, чем было до них.
Без всякого сомнения китайско-асеановские отношения, перешагнув новый рубеж, станут еще крепче и увереннее на пути к построению сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН.

О ситуации в ЮКМ и переговорах СОС

Утверждение о якобы расширении Китаем присутствия в Южно-китайском море за счет пандемии является чистой ерундой.
По Южно-китайскому морю и над ним доставляют грузы многочисленные суда и самолеты. Оно представляет собой реальное воплощение духа взаимовыручки и взаимодействия Китая и АСЕАН в сражении с пандемией.
Отдельные внешние игроки не прекращают блеф, бряцая своими кораблями и самолетами, любой ценой пытаются расшатать ситуацию в ЮКМ, которая нам далась не без огромных усилий. Как это коварно и цинично!
Со странами АСЕАН мы давно уже вышли на недвусмысленный консенсус о скорейшем выходе на подписание "Кодекса поведения в Южно-китайском море (СОС). Мы в этом глубоко убеждены, никто не может нам помешать.

О ситуации на Корейском полуострове

В развязке проблем на Корейском полуострове помогает не столько кабинетное рассуждение, сколько конкретные дела.
Раз подходы к решению ядерной проблемы Корейского полуострова уже четко прописаны, как же можно себе позволить упустить уникальный шанс урегулирования.

О тайваньском вопросе

Жители Тайваня - это наши кровные соотечественники. Мы пристально следим за развитием эпидемиологической ситуации на острове, беспокоимся о сохранности жизни и здоровья тайваньских соотечественников.
Администрация Тайваня, пренебрегая счастьем жителей острова, не признает Консенсуса от 1992 г. о том, что два берега пролива относятся к одному Китаю, именно она закрыла возможность продолжения консультаций между двумя берегами по решению вопросов внешних связей.
Объединение двух берегов является необратимой тенденцией истории, обуздать которую никому и никакой силе не удастся.
Мы настоятельно требуем от американской стороны отдавать себе полный отчет о крайней деликатности тайваньского вопроса, отказаться от всякой иллюзии и расчетов ради своих внетриполитических соображений, воздержаться от любых попыток перейти опасную черту.

О ситуации в Афганистане

Сегодня ситуация в Афганистане быстро меняется, и мир для этой страны оказался блико как никогда, однако, путь впереди по-прежнему тернистый.
Афганский народ имеет право выйти из-за туч войны и жить счастливой жизнью. В этом смысле китайский народ, как близкий сосед и брат, всегда на стороне афганского народа.

О консульской защите

С момента вспышки коронавирусной инфекции находящиеся за рубежом китайские граждане постоянно окружены заботой Родины-матери.
Министерство иностранных дел и его загранучреждения оперативно действуют и делают все от себя зависящее. Развернулась по всему миру беспрецедентная акция по оказанию консульской защиты.
“Дипломатия во имя народа” - наше устремление. За ушедшие весьма непростые месяцы каждый дипломат от главы до простого сотрудника загранучреждений с преданностью к делу стойка стоит на вахте, не взирая на риск заразы.
Все наши соотечественники, пусть находятся в самом дальнем краю от Китая, всегда могут ощутить надежное плечо Отчизны, могут полагаться на поддержку отечественных дипломатов.

О дипломатической поддержке в противоэпидемической борьбе и развитии провиции Хубэй

В этом тяжелом сражении жители провинции Хубэй и города Ухань понесли серьезные потери, внесли весомый вклад в противоэпидемическую борьбу как в нашей стране, так и за ее пределами.
Я хотел бы от имени всех соратников дипломатического фронта отдать дань высокого уважения героическому народу провинции Хубэй и города Ухань!
МИД готов провести еще одну специальную мидовскую презентацию, посвященную провинции Хубэй, чтобы вновь возрожденный Хубэй и Ухань вызвали восхищение народов всех стран мира.

http://russian.people.com.cn/n... 

https://colonelcassad.li...

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели