/Поглед.инфо/ На 16 ноември миналата година бе отбелязана 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. От присъединяването на Китай към нея през декември 1985 г. общият брой на обектите на страната, включени в списъка, достигна 56. Ето няколко от тях:

1.     Руините Шанду

Руините Шанду, известни още като Ксанаду, бяха включени в списъка на световното наследство през 2012 г. по време на 36-ото заседание на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, който тогава заседава в Санкт Петербург.

Руините Шанду, които са останки от една от двете столици на династия Юан, се намират в автономния район Вътрешна Монголия. Те обхващат древен град с градските му стени, порти, пътища, защитни ровове, канали за контрол на наводненията, дворец, храм, жилищни сгради, складове и други обекти, както и гробници. Руините представят един цялостен модел и носят строителните специфики на „лятната столица“ на династия Юан. Те са с уникално значение и най-добре запазената столица на династията.

2.     Фосилните находки от гр. Чъндзян

Те също бяха добавени в списъка на световното наследство през 2012 г. Учените установиха, че фосилите са на 530 милиона години. Те бяха открити през 1984 г. и са известни като „едно от най-невероятните палеонтологични находки на 20 век“.

Вкаменелостите от Чъндзян дават точна информация за исторически факти и са един от най-добрите примери за драстичното увеличение на живота в периода на ранния Камбрий. Те са и знак за очевидното биологично разнообразие и дават възможност на учените да разберат повече за живота и екосистемите от този период.

3.     Планината Тиеншан

Планината Тиеншан се намира в Синдзян-уйгурския автономен район. Тя бе включена в списъка на световното наследство през 2013 г. Планината се простира в периферията на Централна Азия, далеч от морето, заобиколена от огромни пустини. Тя е типичен пример за планински пейзаж в сух вътрешен район с умерен климат, разполага с осезаемо ландшафтно разнообразие и уникална природа. В същото време Тиеншан е важно местообитание за остатъчни видове растения и животни от Централна Азия, както и много редки, застрашени и ендемични видове, подчертавайки процеса на биологичната еволюция, в който флората на региона с топъл и влажен климат постепенно се заменя от съвременната ксерофитна средиземноморска растиетлност.

4.     Терасите на етноса хани

Те бяха включени в списъка на световното наследство през 2013 г. Уникалното терасовидно земеделие на етноса хани комбинира четири елемента - гори, водни системи, оризови тераси и селски ландшафт. Терасите се намират в префектура Хунхъ, провинция Юннан, и са с универсална стойност. Изисканата и сложна селскостопанска, горска и водоразпределителна система е просъществувала повече от хиляда години благодарение на формираната през вековете уникална социална, икономическа и религиозна система, демонстрирайки важен начин за взаимодействие между човека и природата.

5.     Великият канал

Великият канал, който преминава през 27 града в 8 провинции и автономни района на Китай, бе включен в списъка на световното  наследство през 2014 г. Той се състои от 31 отделни зони, които демонстрират развитието му през различните исторически периоди, технологичните съоръжения за управление на водите, исторически реликви и културни традиции. И днес Великият канал продължава да е от голямо значение за водния транспорт и от древни времена играе важна роля за икономическия просперитет на Китай.

6.     Пътят на коприната: Коридорът „Чан'ан-Тиеншан“

През същата година, т.е. 2014 г., към списъка на световното наследство на ЮНЕСКО бе добавен още един китайски обект - коридорът „Чан'ан-Тиеншан“, който е част от Пътя на коприната. По време на 38-ото си заседание Комитетът за световно наследство прие съвместната кандидатура на Китай, Казахстан и Киргизстан.

Коридорът Чан'ан-Тиеншан е с дължина от близо 5 000 км. Маршрутът включва пет вида обекти – руини на древни градове,  търговски центрове, пътни мрежи и отбранителни системи, както и религиозни сгради, общо 33 обекта, 22 от които се намират на територията на днешен Китай, 8 в Казахстан и 3 в Киргизстан.

 7.     Природният резерват Шъннундзя

Природният резерват Шъннундзя се намира в провинция Хубей. Той бе добавен към списъка на световното наследство през 2016 г. в Истанбул.

Природният резерват представлява субтропична горска екосистема с богато биоразнообразие. През 1990 г. той бе включен към мрежата от световни биосферни резервати на ЮНЕСКО, а през 2013 г. към мрежата на световните геопаркове. Според Комитета за световно наследство Шъннундзя разполага с най-пълния вертикален природен пояс в света и биоразнообразието там запълва празнините в списъка на световното наследство.

8.     Планинският хребет Кукушили в провинция Цинхай

Планинският хребет Кукушили, който е най-високото плато в света, бе добавен към списъка на световното наследство през 2017 г. в полския град Краков. Той се намира във вътрешната част на Цинхай-Тибетското плато, а средната му надморска височина е 4500 м. Кукушили обхваща площ от 6 милиона хектара, а проектът за кандидатурата му за световно наследство стартира в края на 2014 г.

В оценката на Световния съюз за опазване на околната среда се посочва, че Кукушили е с огромна площ, където почти няма човешка дейност, а природата е „невероятно красива“. Тук е запазен цялостният миграционен маршрут на тибетските антилопи, който преминава през Сандзянюан и Кукушили. Затова миграцията на тези животни не е възпрепятствана от човека.

9.     Планината Фандзин

Планината Фандзин обхваща площ от 402,75 кв.км. Тя е дом на много застрашени видове. Затова през 2018 г. на 42-ото си заседание в Манама, столицата на Бахрейн, Комитетът за световно наследство реши да я добави към списъка на световното наследство.

Планината е дом на 4395 вида растения и 2767 вида животни. Тя е като един природен резерват с най-богатите на биологични видове източни широколистни гори.

10.     Древният град Лянджу

Древният град Лянджу се намира на делтата на река Яндзъ на югоизточното крайбрежие на Китай. Той бе добавен в списъка на световното наследство през 2019 г. в Баку.

Учените установиха, че древният град Лянджу датира от периода на късния неолит. Той е място, където хората са изповядвали една религия и са отглеждали ориз. Със своята архитектура, градоустройство, напоителна система и социална йерархия, различните форми на погребения, древният град се превърна в изключителен пример за ранната градска цивилизация и демонстрира постиженията и приноса на хората, живели по басейна на река Яндзъ, към мултикултуралистичната цялост на китайската цивилизация.

11.     Гр. Цюенджоу

Източният китайски град Цюенджоу, който някога е събирал търговци от близо и далеч, бе добавен към списъка на световното наследство съвсем скоро – през 2021 г. Той се намира в провинция Фудзиен и през династиите Сун и Юан е бил световен център на морската търговия.

Наследството на града се състои от останки от административни и религиозни сгради, статуи, културни паметници, порцеланови пещи и място за топене на желязо, както и транспортна мрежа, състояща се от мостове, пристанища и навигационни кули. Всичко това е доказателство за богатия социален, културен и търговски живот в Цюенджоу през тези две династии.