/Поглед.инфо/ Резултатите от съвместна анкета на мозъчния тръст на CGTN към Китайската медийна група и Китайския народен университет показаха, че 88,1% от допитаните дават положителна оценка за успехите на Китай в тригодишната борба с пандемията от COVID-19. 71,6% от анкетираните подкрепят напълно регулирането на китайската динамична политика за нулева заболяемост. Анкетата бе проведена в 21 държави, сред които САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия и други.

71,6% от допитаните оценяват високо адаптирането на китайските противоепидемични политики съгласно реалните условия. 76,2% считат, че предприетите от Китай действия за увеличаването на отделенията за пациенти с висока температура и болничните легла в интензивните отделения, както и своевременното приемане в болница на хората в тежко състояние, са били ефективни.

86,8% от анкетираните дават положителна оценка за ефикасното балансиране на превенцията и контрола на епидемията със социалното и икономическо развитие на Китай.