/Поглед.инфо/ Резултатите от анкета на CGTN показват, че 91,4% от участниците в нея считат, че обвиненията на САЩ към Китай в свръхкапацитет в сектора на новите енергии са неоснователни. „САЩ лансират тази теза, изхождайки от своите лични интереси“, коментира участник в допитването.

Износът на САЩ на чипове заема 48% дял от глобалния пазар, на оръжия – 42%, а на селскостопански продукти – 10%. Страната заема важно място в света в износа на самолети и техни компоненти, нефт и природен газ, лекарства и други важни стоки. 

На този фон, Съединените щати говорят за свободна търговия само в сферите, в които са конкурентоспособни, а обвиняват Китай в свъркапацитет там, където не издържат неговата конкуренция. Тези двойни критерии са очевидни и няма как да получат доверието на международната общност.

Според американския Закон за намаляване на инфлацията потребителите, купуващи електромобили могат да получат субсидия от 3750 долара. В коментар на това 56,83% от анкетираните от CGTN заявяват, че обвиненията на САЩ за това, че китайската държава предоставя субсидии в същия този сектор е безпочвено. 

От 2021 до 2022 г. електроенергията, генерирана от чисти източници, заема 20% от общата в САЩ. А до 2020 г. Китай е допринесъл за 60% на глобалната фотоволтаична и вятърна електроенергия. „Китайският напредък в зеления преход е впечатляващ, особено използването на възобновяеми енергийни източници, благодарение на които бе намалено ефективно замърсяването“, коментира друг участник в анкетата на CGTN.