/Поглед.инфо/ Неотдавна CGTN към Китайската медийна група (КМГ) и Институтът за изследване на държавното управление и общественото мнение при Китайския народен университет проведоха съвместно анкета в редица страни за глобалната демократична система.

Резултатите показват, че 84,8% от респондентите считат, че демокрацията не е една и съща навсякъде и нейната форма е различна в различните държави и култури. В света няма нито една демокрация, която да превъзхожда друга, а най-добра е тази, която отговаря на условията в конкретна страна. В същото време 86,8% от участниците в анкетата смятат, че различните страни трябва да се уважават една друга в процеса на общуване и да търсят общото при запазване на различията. 

Китайската народна демокрация в целия процес се различава значително от западния политически, исторически и културен модел. Според 75,4% от анкетираните, именно благодарение на своята политическа система, различаваща се от европейските и американската, Китай е постигнал успехите в развитието. Процентът на хората смятащи това сред африканците е 83,1%. 

Настоящата анкета включва 3776 валидни отговори от 35 държави, в това число развити държави като Съединените щати, Великобритания, Франция и Германия, и развиващите се като Намибия, Нигерия, Пакистан и други.