/Поглед.инфо/ Вчера беше публикуван докладът „Сътрудничество между Китай и ЕС в областта на околната среда и климата: напредък и перспективи“. Той изучава партньорството между двете страни, като основни теми на анализите са общата работа между Китай и Европа за изграждане на общност на живота на Земята, задълбочаването на сътрудничеството в борбата с изменението на климата, както и стабилното развитие на сътрудничеството в сферите на екологията и околната среда за устойчиво бъдеще.

Китай е най-голямата развиваща се страна в света, а ЕС е най-голямата организация на развити държави. В доклада се посочва, че двете страни трябва да поемат необходимите отговорности, изправени пред предизвикателствата, свързани с екологията и околната среда, и да си сътрудничат за поддържането на устойчивото развитие на Земята. 

Въз основа на цялостен преглед на историята на общата работа в областта на околната среда и климата, докладът обобщава постиженията и ефективността до момента и дава перспективите за бъдещото партньорство.