/Поглед.инфо/ 1. Зачитане суверенитета на всички страни. Общопризнатото международно право, включително целите и принципите на Хартата на ООН, трябва да се спазват стриктно. Суверенитетът, независимостта и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат ефективно защитавани. Всички държави, големи или малки, силни или слаби, богати или бедни, са равноправни членове на международната общност. Всички страни трябва да поддържат заедно основните норми, регулиращи международните отношения, и да защитават глобалната справедливост. Еднаквото прилагане на международното право трябва да се насърчава, а двойните стандарти да бъдат отхвърлени.

2. Изоставяне на манталитета от Студената война. Сигурността на една държава не трябва да бъде за сметка на други. Сигурността на един регион не трябва да се постига чрез укрепване или разширяване на военни блокове. Легитимните интереси и опасения в областта на сигурността на всички страни трябва да се вземат на сериозно и да се разглеждат обективно. Няма просто решение на сложен проблем. Всички страни трябва, следвайки визията за обща, всеобхватна, изграждана съвместно и устойчива сигурност и имайки предвид дългосрочния мир и стабилност на света, да работят за изграждането на балансирана, ефективна и устойчива европейска архитектура за сигурност. Всички страни трябва да се противопоставят на преследването на собствена сигурност за сметка на сигурността на другите, да избягват блокова конфронтация и да работят заедно към мир и стабилност в Евразия.

3. Прекратяване на военните действия. Конфликтите и войните не са от полза за никого. Всички страни трябва да действат рационално и да проявяват сдържаност, да избягват разпалването на конфликти и задълбочаването на напрежението, както и да предотвратят по-нататъшно влошаване на кризата или дори излизането ѝ извън контрол. Всички страни трябва да подкрепят Русия и Украйна да действат в една и съща посока и да възобновят прекия диалог възможно най-бързо, така че постепенно да се стигне до деескалация на ситуацията и в крайна сметка да се постигне всеобхватно прекратяване на огъня.

4. Възобновяване на мирните преговори. Диалогът и преговорите са единственото устойчиво решение на украинската криза. Всички усилия, водещи до нейното мирно уреждане, трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни. Международната общност трябва да остане ангажирана с правилния подход за насърчаване на преговори за мир, да помогне на страните в конфликта да отворят вратата за политическо уреждане възможно най-скоро и да създаде условия и платформи за възобновяване на преговорите. Китай ще продължи да играе конструктивна роля в това отношение.

5. Разрешаване на хуманитарната криза. Всички мерки, които водят до облекчаване на хуманитарната криза, трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни. Хуманитарните операции трябва да следват принципите на неутралност и безпристрастност, а хуманитарните въпроси не трябва да се политизират. Безопасността на цивилното население трябва да бъде ефективно защитена и трябва да бъдат създадени хуманитарни коридори за евакуация от зоните на конфликт. Необходими са усилия за увеличаване на хуманитарната помощ за съответните райони, подобряване на хуманитарните условия и осигуряване на бърз, безопасен и безпрепятствен достъп с оглед предотвратяване на хуманитарна криза в по-голям мащаб. ООН трябва да бъде подкрепена да играе координираща роля при насочването на хуманитарна помощ към конфликтните зони.

6. Защита на цивилни и военнопленници. Страните в конфликта трябва стриктно да спазват международното хуманитарно право, да избягват да атакуват цивилни хора или граждански обекти, да защитават жените, децата и други жертви на конфликта и да зачитат основните права на военнопленниците. Китай подкрепя размяната на военнопленници между Русия и Украйна и призовава всички страни да създадат по-благоприятни условия за тази цел.

7. Поддържане на безопасността на атомните електроцентрали. Китай се противопоставя на въоръжени атаки срещу атомни електроцентрали или други ядрени съоръжения с мирна цел и призовава всички страни да спазват международното право, включително Конвенцията за ядрена безопасност, както и да се стремят решително към предотвратяването на ядрени аварии, причинени вследствие на човешки действия. Китай подкрепя Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в това да играе конструктивна роля за насърчаване безопасността и сигурността на ядрените съоръжения с мирни цели.

8. Намаляване на стратегическите рискове. Не трябва да се използват ядрени оръжия и не трябва да се водят ядрени войни. Всички страни трябва да се противопоставят на заплахата или използването на ядрени оръжия. Трябва да се предотврати разпространението на ядрени оръжия и да се избегне ядрена криза. Китай се противопоставя на изследванията, разработването и използването на химически и биологични оръжия от която и да е страна и при каквито и да е обстоятелства.

9. Улесняване износа на зърно. Всички страни трябва да приложат изцяло и ефективно по балансиран начин Черноморската зърнена инициатива, подписана от Русия, Турция, Украйна и ООН, и да подкрепят ролята на световната организация в този процес. Инициативата за сътрудничество за глобална продоволствена сигурност, предложена от Китай, предоставя реално решение на световната продоволствена криза.

10. Премахване на едностранните санкции. Едностранните санкции и максималният натиск не могат да решат проблема, а само ще създадат нови. Китай се противопоставя на едностранни санкции, които не са разрешени от Съвета за сигурност на ООН. Съответните страни трябва да спрат да злоупотребяват с едностранни санкции и „юрисдикция с дълга ръка“ срещу други държави, за да дадат своя принос за деескалацията на украинската криза и да създадат условия за развиващите се страни да развиват своите икономики и подобрят живота на своите граждани.

11. Поддържане стабилността на индустриалните вериги и вериги за доставки. Всички страни трябва да поддържат съществуващата световна икономическа система и да се противопоставят на използването ѝ като инструмент или оръжие за политически цели. Необходими са съвместни усилия за смекчаване на последиците от кризата и предотвратяване прекъсването на международното сътрудничество в енергетиката, финансите, търговията с храни и транспорта и подкопаването на глобалното икономическо възстановяване.

12. Насърчаване на следконфликтното възстановяване. Международната общност трябва да предприеме мерки в подкрепа на следконфликтното възстановяване в засегнатите зони. Китай е готов да предостави помощ и да играе конструктивна роля в това начинание.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели