/Поглед.инфо/ След като ХХ конгрес на Китайската комунистическа партия отмина, могат да се направят някои важни изводи. Единият от тях е, че Китай постигна целта си да изгради умерено проспериращо общество(Общество със средно ниво на благосъстояние) до 2021 година, извеждайки от абсолютна бедност десетки милиони граждани на страната и развивайки се във всички аспекти. Преизбраният национален лидер Си Дзинпин подчерта и следващата цел - изграждането на един модерен Китай и по-точно на модерна социалистическа просперираща държава до 2049 година. Това не са просто фрази, както скорошните постижения на КНР показаха, това са своего рода пътни карти за най-голямото икономическо, социално и културно строителство в човешката история.

Основната цел през следващата петилетка ще бъде висококачествено развитие и модернизация. Акцент в това са иновациите и сигурността на развитието, които имат за цел да адресират различни проблеми, както в Китай, така и в чужбина. Сред тези казуси са "отделянето" от Запада, американските технологични препятствия и пречки пред Китай, сериозната и притеснителна международна ситуация, породена от манталитета на Студената война, който се е върнал в някои страни, както и по-малко пазарно търсене.

Новият петгодишен план на Китай е и нов крайъгълен камък, около който ще върви развитието на страната през идните пет години, които, както каза председателят Си Дзинпин, ще бъдат "критични за полагането на усилията за изграждане на модерна социалистическа държава във всички аспекти".

Следващата петилетка ще се фокусира и на иновациите, технологическата самодостатъчност и сигурността на веригите за доставки, които имат все по-голяма роля за модернизацията на Китайската народна република. Акцентът тук ще бъде върху науката и технологиите като ключов фактор за модернизация и продуктивност на китайската икономика и общество. Това е особено важно, като се има предвид факта, че САЩ и свързаните с тях държави се опитват да водят икономическа война срещу Китай с различни ходове като забрана за износа на микропроцесори за КНР, а също да изключат страната от глобалните вериги за доставка.

Можем да очакваме през петилетката китайски успехи и иновации в стратегически сектори като производството на полупроводници и микропроцесори, превръщането на страната в топ производител на високотехнологични продукти с висока добавена стойност, напредък в медицината, инфраструктурата и възобновяемата енергия.

Разбира се, на фона на пандемията и различни нови предизвикателства, няма как петгодишният план да не се фокусира и върху здравеопазването. Въпреки че китайската здравна система демонстрира много високи качества през пандемията, когато страната имаше по-малко заболели от западните страни и се справи по-успешно, държавното ръководство поставя акцент върху изграждането на още по-достъпно и ефективно здравеопазване, преодоляване на разликата в здравните услуги за градските и селски райони и по-адекватно разпределение на ресурсите за системата. До 2025 година китайската здравна система ще бъде допълнително засилена и подобрена. В този смисъл е важно също, че средната продължителност на здравословния живот също ще бъде увеличена.

До 2035 година системата ще се адаптира към вече постигнатата социалистическа модернизация, а продължителността на живота на китайците ще скочи над 80.

Следващата петилетка не само ще адресира различни въпроси и нужди на Китай и света, но и ще постави страната на пътя да замени САЩ като първа икономика (макар че е редно да се отбележи, че по БВП ППП Китай вече е задминал Америка) към 2030 година. До 2050-ата се очаква икономическите обороти и показатели на страната да са двойно по-големи от тези на Съединените щати, ако петилетката бъде изпълнена, както президентът, партията и обществото на Китай очакват. А това ще означава, че делът на Китайската народна република в глобалната икономика ще бъде около една трета.

Това е добра новина за всички страни по света, които искат да се развиват като независими и суверенни държави, ангажирани във взаимоизгодна търговия, както и културни и политически връзки в противовес на прокарваната от САЩ политика на разделение, йерархия на държавите и "игра с нулева сума".

Връщайки се на 14-ия петгодишен план, оценките за изпълнението му ще започнат от догодина, когато националното ръководство ще започне да следи и дискутира това. Разбира се, възможно е да има добавки към него, малки промени, нови идеи и преоценка, защото китайското ръководство е показало, че е способно на гъвкавост и стратегическа мисъл в реално време.

Каква обаче е разликата между модернизацията на западните общества в миналото и днешната китайска модернизация? Разликата е, че китайската модернизация не води до експлоатация, колониализъм и конфликти с други страни и народи, а до глобален просперитет. Стратегията на западните страни за модернизация разчита на войни, глобална конфронтация, шпионаж, икономически санкции и блокади, подкопаване на усилията на "противника" и традиционната за тях експлоатация на по-слаби страни, най-вече в Третия свят, но и в бившия "Втори". Китайската стратегия напротив, разчита на взаимоизгодно двустранно сътрудничество между Пекин и дадената държава партньор, на споделяне на китайските научно-технически, медицински и инфраструктурни успехи с останалата част от света и инвестиции, които да облагодетелстват не само Китай, но и останалата част от света, какъвто е случая с проекта "Един път, Един пояс". Именно поради това китайският план за следващите пет години ще е толкова важен не само за КНР, но и за цялото човечество.