/Поглед.инфо/ На 1 февруари представител от китайското Министерство на търговията заяви, че през 2023 г. министерството е провело общо 15 кръгли маси за чуждестранно финансирани предприятия, с което е помогнало за координация и решаване на над 300 практически затруднения, реално стоящи пред чуждестранните инвеститори в Китай. Като следващата стъпка Министерството на търговията ще продължава да провежда кръгла маса веднъж месечно, с което да улесни бизнес процесите на чуждестранните предприятия в Китай.

Министерството също така стартира система за събиране и обработка на въпроси и искания от чужди предприятия през септември 2023 г., като създаде „онлайн кръгла маса за чужди предприятия" и предостави отворен канал за повече чужди компании, особено малките и средните предприятия, да отразят затрудненията си. Представители на чуждестранните предприятия заявиха, че този метод за комуникация между тях и отговорните власти решава реални проблеми и непрекъснато подобрява бизнес средата в Китай, което допълнително засилва доверието им в дългосрочните инвестиции в страната.