/Поглед.инфо/ На 23 януари в Женева се проведе заседание на Съвета за правата на човека към ООН. Китай представи своя път за развитие и постигнатия напредък в тази сфера. Над 120 държави дадоха висока оценка на случващото се в Китай.

В същия ден КНР публикува бялата книга „Законова система и практики на антитероризма в Китай“, в която подробно представи действията и резултатите на Китай в борбата срещу тероризма. Тази книга е много важна за чуждите държави в пътя им към разбирането на промените, които се случват в Синдзян. Експерти заявиха, че от съдържанието на бялата книга става ясно, че върховенството на закона и борбата с тероризма винаги са били прилагани успешно, което не само увеличава максимално борбата срещу тероризма, който застрашава живота и имуществото на хората, но и защитава правото им на живот и развитие. Проучвания показват, че чувството за сигурност сред китайския народ се е увеличило от 87.55% през 2012 г. на 98.62% през 2021 г., запазвайки високо ниво.

Тероризмът е обществен враг на човечеството, а Китай също е страна жертва. Синдзян е основното бойно поле в борбата с тероризма в Китай. От 1990 г. до края на 2016 г. в района са се случили хиляди терористични инциденти, довели до смъртта на голям брой невинни хора.

В момента по целия свят няма мир, борбата срещу тероризма е много трудна. На фона на всичко това усилията на Китай в борбата с тероризма са запазили регионалната и международната сигурност и стабилност, а също така са допринесли значително за глобалното управление на правата на човека. Как се развива защитата на правата на човека в Китай, подкрепата на над 120 страни е най-доброто доказателство, че страната се движи в правилната посока.