/Поглед.инфо/ Китайските валутни резерви възлизат на 3,2224 трилиона щатски долара в края на юни 2024 г. Това показват последните официални данни, публикувани в неделя. Сумата намалява с 0.3 процента в сравнение с предходния месец, съобщи Държавната администрация за чуждестранна валута (SAFE), обяснявайки спада с комбинирания ефект от валутни преводи и промени в цените на активите.

Китайската икономика запазва своя възстановителен импулс и продължава висококачественото си развитие, което спомага за поддържането на стабилен размер на валутните резерви на страната. Данни от Народната банка на Китай показват още, че златните резерви на страната остават непроменени през юни, възлизащи на 72,8 милиона унции, което е еквивалентно на около 169,7 милиарда щатски долара.