/Поглед.инфо/ Разузнавателната дейност на всяка държава в страната, която я интересува, винаги се стреми да създаде най-удобните условия, важен компонент от които е създаването на политическо покритие за своята дейност. Политическото прикритие не е само разгърната агентура, но и внедряване на тези в политическата култура на обществото, използвани от пропагандата за улесняване на работата на чуждото разузнаване.

Така например, всяко контраразузнаване има две функции: борбата срещу разузнаването на чуждите държави и политическото разследване. В борбата за създаване на разширена разузнавателна мрежа в страната разузнаването на противника се опитва, опирайки се на агентурата си на влияние, да усложни работата на контраразузнаването.

Така петата колона, представена от либералите в Русия, използвайки своите позиции в медиите и властите, се стреми по всякакъв начин да компрометира функцията на политическото разследване на контраразузнаването, представяйки го като реакционна полицейска сила и проява на тирания, ограничаваща правата и свободите на гражданите.

В същото време сходните функции на политическото разследване на западните страни в политическата пропаганда на петата колона се представят като благородни усилия за защита на Конституцията и демокрацията. Така се формира среда, в която дейностите по контраразузнаването за изучаване на състава и структурата на подривните сили, създавани винаги с участието на чуждестранното разузнаване, са максимално затруднени и в идеалния случай напълно блокирани.

Политиците и депутатите в тази ситуация се страхуват да подпомагат контраразузнаването поради непосредствения тормоз в медиите и заплахата от загуба на политически ресурси. Самите служители на контраразузнаването трябва да изпитват страх и съмнение при осъществяването на своята професионална дейност. Тяхната мотивация трябва да бъде изкоренена и по този начин да се намали тяхната активност и да се подготвят за вербуване от представителите на чуждите разузнавания.

И най-важното е, че всички агенти от контраразузнаването, състоящи се от граждани на страната и подпомагащи контраразузнаването при идентифициране на подривните структури и елементи, трябва да изпитват мощни колебания. Социалната изолация на контраразузнаването е постоянна и основна грижа на западното разузнаване, работещо в Русия.

Друга цел на петата колона за пропаганда и законотворчество в областта на политическото покритие за работата на чуждестранното разузнаване е изискването за осигуряване на прозрачност в областите, представляващи интерес за западното разузнаване. Изискването за прозрачност не само позволява прехвърлянето на потенциално важна информация за сигурността на страната в категорията на откритостта, но и създава увереност в източниците на изтичане на такава информация, че те вършат благородна работа.

Оправданието на предателството е друга основна цел на подривната работа на разузнаването на територията на противника.

Либералната субкултура в Русия, чийто носител е управляващото политическо малцинство, базирано на западното разузнаване, по всякакъв начин въвежда в обществото такава ценностна матрица във връзка с целия спектър от въпроси за осигуряване на националната сигурност.

Легализирането на техните агенти, постигнато чрез осигуряване на условия за тяхната безопасна работа, се осъществява от западното разузнаване, като въвежда в политическата практика на страната обекта на така наречените демократични принципи, които са законово закрепени в политическата практика, позволявайки на опозицията да се защитава от обвинения в защита на интересите на чужди държави.

Така само доказаното директно прехвърляне на класифицирана информация се счита за наказуемо. Политическото представителство на чужди интереси е извадено от категорията на престъпността и се поставя от страна на свободата на съвестта и моралните и етични оценки, което е най-голямата победа на САЩ над всички останали страни по света, зависими от достъпа до американските стокови и финансови пазари.

Демокрацията не е свобода и права на човека, а условие за легализация на агентите на влияние. Нещо повече, това не е страничен ефект на демокрацията, а нейна основна и пряка цел, тъй като критериите за демокрация се оценяват отвън и са лост на външен политически натиск върху властите.

Правата и свободите на гражданите тук са само страничен ефект. Демокрацията е преди всичко способността на чуждестранното разузнаване легално да има собствена агентурна мрежа на вражеска територия, защитаваща интересите на чуждите държави под прикритието на борбата срещу политическите ограничения.

Лесно е да се идентифицира такъв агент по неговия публичен политически език, в който критиката към политическото разследване и изискването за прозрачност в тяхната държава, съчетана с оправданието на усилията на конкуриращите се страни за защита на демокрацията и Конституцията, са най-очевидните разкриващи признаци.

Слабостта на държавата се определя от самото присъствие в нейното информационното и политическото пространство на такива представители, чиято общност вече може да се нарече утвърдена политическа сила. Самото им превръщане в политическа сила вече е показателно за оценка на политическите и властовите възможности на държавата при противопоставяне на противниците.

Оклеветяването на контраразузнаването чрез постоянно натискане на темата за репресиите е най-важният инструмент за легализация на силите, чиято мисия е да се противопоставят изцяло на силите за сигурност на държавата и да улеснят навлизането на чуждо разузнаване в нея.

Съдбата на либералната общност в Русия пряко характеризира силата на позициите на чуждото разузнаване в политическата верига на страната и свързва борбата за суверенитет с решението на проблема на политическата класа на руските либерали.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели