/Поглед.инфо/ Икономистът-кибернетик Елена Ведута обясни защо съветникът на президента на Русия Максим Орешкин "приписва" икономическите провали на демографските причини

Съветникът на президента Максим Орешкин вярва, че населението в трудоспособна възраст в Руската федерация ще намалее до втората половина на 2020-те години, което ще има отрицателно въздействие върху икономическия растеж.

Виждаме, че от около 2013-2015 г. в руската икономика започна доста рязък спад в населението в трудоспособна възраст, който ще продължи до втората половина на 2020-те. Това е предварително определеното, нищо не можа да се направи през последните 20 години и това, разбира се, се превърна в един от сериозните фактори, ограничаващи темповете на икономически растеж”, каза Орешкин, говорейки на маратона “Ново знание”. “Въпреки, че ръстът на БВП на глава от населението е по-висок от средния за света през 2017-2019 г., самият растеж на икономиката е по-малък именно поради ситуацията с населението в трудоспособна възраст”, допълни той.

Оправдани ли са тезите на президентския помощник от гледна точка на науката? Думите на Орешкин бяха оценени от доктора по икономика Елена Ведута:

Съветникът на президента на Руската федерация трябва да знае, че темповете на икономически растеж се влияят от интензивни фактори, свързани с изпълнението на постиженията на технологичния прогрес, и екстензивни фактори, свързани с растежа (спада) на работоспособното население. Колкото по-слабо развита е една държава, толкова повече екстензивните фактори влияят върху нейното развитие. И обратно, в развитите страни интензивните фактори, свързани с изпълнението на постиженията на технологичния прогрес, имат много по-голямо влияние. Например във феодалните страни, където технологичният прогрес се развива бавно, екстензивните фактори оказват най-силно влияние върху темпа на икономически растеж. В капиталистическите напреднали страни влиянието на интензивните фактори става значително и именно те определят темпа на икономически растеж. По същия начин в СССР, където работеше планова икономика, която осигуряваше високи нива на изпълнение на постиженията на техническия прогрес, въпреки ниската раждаемост на фона на Втората световна война, екстензивните фактори оказаха значително по-малко влияние върху високите темпове на икономическото развитие на страната, отколкото интензивни фактори. Следователно изявлението на Орешкин, че рязкото намаляване на населението в трудоспособна възраст, започнало през 2013-2015 г. и, което ще продължи до втората половина на 2020 г., е един от сериозните фактори, ограничаващи темповете на икономически растеж, показва, че съветникът не може да даде препоръки на президента как да се гарантира иновативното развитие на икономиката. Освен това, съдейки по това изявление, той вижда образа на Русия на бъдещето като изостанала феодална държава-аутсайдер, неспособна да приложи постиженията на технологичния прогрес. С такова изявление той демонстрира пълната си безпомощност при решаването на неотложните проблеми на страната, „приписвайки “ всички бъдещи провали в икономиката, предсказвани от него, включително при въвеждането на цифровите технологии, на демографските причини. Имаме ли нужда от такъв икономически съветник? "

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели