/Поглед.инфо/ Поредното повишаване на основния лихвен процент от Банката на Русия влошава условията за кредитиране на реалния сектор на икономиката, голяма част от чиито отрасли имат рентабилност под пазарния лихвен процент. Регулирането на паричния пазар е устроено от Банката на Русия така, че основният лихвен процент дава долната граница за формиране на лихвите в банковия сектор и нормите на доходност на финансовия пазар. Когато Централната банка вдига основния лихвен процент, автоматично се оскъпяват кредитирането и заемането, което е изгодно на банките и финансовите спекуланти, но убива инвестиционната и иновативната активности в реалния сектор.

Ръководството на Банката на Русия мотивира повишаването на основния лихвен процент с нуждата за борба срещу инфлацията, разчитайки на намаляване на крайното търсене и от там на снижаването на потребителските цени. Но този краткосрочен ефект се съпровожда със снижаване на кредитирането на инвестициите и намаляване на обемите на производство, което скоро ще доведе до ръст на разходите и падане на техническото равнище на производството, съответно до снижение на конкурентоспособността на икономиката. Три години след същественото повишаване на основния лихвен процент това води до девалвацията на рублата, което поражда поредната инфлационна вълна. Настоящето ръководство на Централната банка в отговор отново увеличава основния лихвен процент, вкарвайки икономиката в поредния порочен кръг - оскъпяване на кредита - падане на инвестиционната активност - спад на техническото равнище - снижение на конкурентоспособността и девалвация.

Страничен ефект от тази осъществявана по препоръките на вашингтонските финансови организации политика са вълните от масови фалити на жизнеспособни предприятия с всеки кръг на повишаването на основния лихвен процент, ръста на безработицата, изтичането на капитала от реалния сектор на икономиката във финансовия, излишните разходи на държавата и предприятията за обслужване на облигациите. При това устойчивата стабилизация на икономиката не се постига, защото разложението ѝ а също така хроничното изтичане на капитал и мозъци не позволява да се постигне устойчив икономически ръст.

Тази крайно вредна за развитието на икономиката и разорителната за държавния бюджет, но наистина печеливша за ръководите на банковия сектор и финансовите спекуланти политика, се провежда последователно от настоящия съвет на директорите на Банката на Русия вече няколко десетилетия. Вредата от нейното провеждане е около 30 трилиона рубли пропуснато производство на БВП, над 15 трилиона рубли неосъществени инвестиции, хиляди фалирали жизнеспособни предприятия, продължаващо повече от седем години падане на доходите на населението. По време на това пропуснато по вина на Банката на Русия десетилетие Китай повече от двойно увеличи обема на произвежданата продукция, а средният доход на глава от населението превиши руския. Имайки огромни ресурси за икономически скок, Русия се използва заради провежданата парична политика като донор на капитал, мозъци и природни ресурси. Никакви национални проекти не могат да дадат сериозен ефект за развитието на икономиката, докато паричната политика не бъде приведена в съответствие с поставените от президента на Русия цели за изпреварващо развитие на икономиката въз основа на нов технологичен ред. Ако това се направи съответствие с препоръките на учените-икономисти от РАН, то скоростта на ежегодния прираст на руския БВП може да бъде между 5 и 10 процента.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели