/Поглед.инфо/ Централната банка на Русия запази основната лихва на 16% за трети пореден път, което едновременно дразни бизнеса и ограничава инфлацията. Ситуацията обаче е такава, че дългоочакваното намаление на лихвите може да не дойде тази година. В най-лошия случай може да се наложи дори увеличение на лихвения процент. Какво пречи на Банката на Русия да облекчи?

Централната банка запазва лихвата на 16% за трети пореден път. Поради продължаващото повишено вътрешно търсене, което надхвърля възможностите за разширяване на предлагането, инфлацията ще се върне към целта малко по-бавно, отколкото прогнозира Банката на Русия през февруари. Поради това Централната банка на Руската федерация е готова да поддържа основния лихвен процент на високи нива толкова дълго, колкото е необходимо за устойчиво забавяне на инфлацията, каза по време на пресконференция Елвира Набиулина, ръководител на Централната банка.

Според новата прогноза на Банката на Русия инфлацията тази година ще падне до 4,3–4,8% - тази нова прогноза е малко по-висока от предишната. Сега постигането на целта за инфлация от 4% се предвижда едва през 2025 г. Освен това прогнозата за растеж на БВП за тази година беше значително повишена: вместо растеж от 1-2%, сега се очаква растеж от 2,5-3,5%.

Прогнозата за основния лихвен процент за тази и следващата година също беше повишена от регулатора. През тази година Банката на Русия очаква процент от 15-16% (преди се очакваше 13,5%-15,5%), през 2025 г. - 10-12% (преди се очакваше 8-10%).

„Това означава, че намаляване на основния лихвен процент през 2024 г. може изобщо да не се случи, ако инфлацията остане висока. В най-добрия случай това ще се случи, както прогнозирахме по-рано, не по-рано от септември“, казва Наталия Милчакова, анализатор.

Според нейната прогноза Централната банка на Руската федерация или ще намали лихвения процент два пъти тази година с 0,5 процентни пункта до 15% годишно (да приемем, че първото намаление ще се случи през септември или октомври, второто през декември), или ще намали лихвения процент еднократно с процентен пункт до 15% през декември. В най-лошия случай няма да видим намаление на ставката тази година, а само през 2025 г. Има обаче други очаквания на пазара: регулаторът може дори да повиши лихвите.

„Сегашният процент, според нас, не гарантира връщане на инфлацията до целта от 4% през 2024-2025 г. Виждаме голям риск от повишаване на лихвите на предстоящите заседания на Банката на Русия. Днес регулаторът не беше готов за такова решение, тъй като не получи подробна информация за актуализирания проектобюджет за 2024–2027 г.“, отбелязва Сергей Конигин, старши икономист-анализатор в инвестиционна банка “Синара”.

Дори самата Централна банка вероятно не знае коя прогноза ще се сбъдне, защото решенията ще се вземат в зависимост от това какво се случва с инфлацията.

За да започне регулаторът да сваля лихвения процент, трябва инфлацията да падне до 6%, отбелязва Милчакова. През март годишната инфлация се стабилизира на нивото, достигнато през февруари от 7,7%, а месечната дори се забави, така че вероятността от повишаване на основния лихвен процент все още е ниска, смята експертът.

„Банката на Русия разглежда възможността за повишаване на основния процент като резервен вариант, очевидно в случай на непредвидени негативни събития, поради които инфлацията ще започне отново да се ускорява. Ако внезапно се получи такъв негативен сценарий, тогава основният процент може да бъде повишен, най-вероятно с процентен пункт до 17% годишно. Поне този вариант беше обсъждан на миналите заседания на борда, както показаха публикуваните резюмета на заседанията. Но моментът на евентуално увеличение на основния процент ще зависи пряко от това кога ще се случи негативният сценарий. Смятаме, че времето за повишаване на основната лихва вече е минало, това трябваше да стане през февруари или март. Но изглежда, че ЦБ на РФ я ще отложи подобно решение до последния момент, тъй като малките предприятия и много предприятия, за които няма други източници на финансиране освен банкови заеми, дори при сегашния курс вече “скърцат със зъби“, и, разбира се, за тях по-нататъшно увеличение ще е добре дошло“, казва Наталия Милчакова.

Сценарият за запазване на лихвения процент на сегашното ниво от 16% обаче също ще бъде нежелан за бизнеса, особено за малкия и среден бизнес, както и за кредитополучателите, които не попадат в условията на преференциални ипотечни програми, но инвеститорите могат са доволни и поне до есента ще имат възможност да олихвяват депозитите си, ако спестяват в надеждни банки при 15-16% годишно, отбелязва събеседникът.

Но засега основната прогноза все още предполага намаляване на основния процент от 16% на 15% до края на 2024 г.Регулаторът обяснява по-твърдата политика с факта, че инфлацията намалява по-бавно от планираното от Централната банка. А основният фактор, който стимулира инфлацията, е търсенето, което все още е по-високо от предлагането.

„Ръстът на заплатите изпреварва производителността на труда, създавайки излишно търсене при недостатъчно предлагане. Увеличаването на заплатите в условия на ниска безработица позволява на гражданите както да спестяват част от спечелените пари, така и да поддържат повишено ниво на разходи за крайно потребление. Производствените и търговските предприятия, както и компаниите от сектора на услугите не бяха готови за такова увеличение на търсенето, в резултат на което започнаха да повишават цените“, обяснява Владимир Евстифеев, ръководител на аналитичния отдел на банка “Зенит”.

Тоест ръстът на реалните доходи на руснаците и потребителските разходи, от една страна, е добър. Но, от друга страна, този фактор ускорява инфлацията и не позволява на Централната банка да се отпусне.

Освен това потребителското кредитиране не намалява поради нарастващите заплати, което също стимулира търсенето, отбелязва инвестиционният икономист Иля Фьодоров,. „Отчасти ситуацията се повтаря през 2020-2021 г., когато нарастващото търсене на недвижими имоти стимулира търсенето на нехранителни продукти в средносрочен план. По това време източникът на финансиране са спестяванията и кредитите. Сега – текущ доход и кредит. Докато потребителският цикъл не бъде завършен, търсенето и инфлацията ще бъдат на високи нива“, казва Федоров.

Възможно е отслабването на рублата да се добави към основните проинфлационни фактори до края на годината, отбелязва Евстифеев.

Централната банка си поставя за основна цел връщане към 4% инфлация. Това е изключително важно за регулатора. И сега Банката на Русия призна, че връщането на това ниво ще бъде по-трудно, отколкото се виждаше досега. „Всяка централна банка, въз основа на спецификата на икономиката, определя целево ниво на инфлация, при което ще има баланс между темповете на икономически растеж и инфлацията. Централната банка на Руската федерация го определи на ниво от 4%. Стабилността на инфлацията ви позволява да поставите дългосрочни цели в икономиката и да защити спестяванията на гражданите и бизнеса от постоянно обезценяване. Целта от 4% трябва да се поддържа в средносрочен план (2-3 години), за да се видят ползите“, казва Естифеев.

Това ще доведе и до поевтиняване на кредитните пари както за бизнеса, така и за населението. Например, последния път, когато Русия имаше толкова ниска инфлация в продължение на няколко години, руснаците можеха да вземат пазарна ипотека с 8% годишно без никакви преференциални програми, които сега „изяждат“ много бюджетни средства.

Превод: В. Сергеев