/Поглед.инфо/ Еднополярността заплашва цялото човечество и нашата мисия е да я отблъснем решително. Едва тогава ще можем да преминем към регионалните проблеми – само след решаването на глобалния проблем. Който се състои в прехода от еднополюсен световен ред към многополюсен. Участниците в Първия глобален конгрес (конференция) за многополярността говорят как да стане това.

Многополюсният свят се основава на признаването на равенството на цивилизациите и културите, всяка от които формира свой собствен космос.

Това означава, че всяка цивилизация има своя система от ценности, свои кодове, свой Логос, своя идентичност. И ако е така, то всяка цивилизация сама формира свои представи за Бог, човека, света, времето, пространството, материята, обществото, доброто и злото, правилното и неправилното. И именно тези идеи са в основата на социалната, политическата, икономическата система, която всяка цивилизация създава самостоятелно.

Няма общи правила

Няма универсални и всеобщи правила за всички цивилизации. И никой няма право да си ги натрапва един на друг. Човечеството се състои от тези независими и суверенни единици – цивилизации.

В хода на равностоен и уважителен диалог, отчитайки мнението и позицията на всяка от цивилизациите, се изгражда система на международни отношения. Това е същността на теорията за многополюсния свят.

Война и санкции на всички, които са против

На многополюсния световен ред се противопоставя еднополюсният, който налага на всички народи, цивилизации и култури единен цивилизационен модел, представян като нещо „универсално“, „прогресивно“ и „безалтернативно“.

В този свят е позволена само една идеология - либерална, един тип икономическа структура - капитализъм, една форма на политическа организация - представителна демокрация в западен стил, една система от ценности - краен индивидуализъм и постмодерно разлагане на всички същности, етично, социални, етнически, религиозни, включително призива за преодоляване на човешкото в полза на машините и изкуствения интелект (модерен трансхуманизъм).

Така западните глобалисти изграждат външната си политика в световен мащаб, стремейки се на всяка цена да запазят хегемонията на Запада и принуждавайки всички останали да признаят правото на тях самите да установяват универсални правила, критерии, закони, заплашвайки всички, които не са съгласни с репресии, остракизъм, изолацията и дори санкции и дори война.

"Свобода на всички извращения?"

Но еднополюсният свят в сегашното си състояние е насочен не само срещу други незападни цивилизации, но и срещу самия Запад, срещу неговите традиции и културно наследство, което също подлежи на чистки и изкореняване в полза на абстрактни глобалистки норми – уокизъм , отмяна на културата и т.н.

Следователно еднополярността взема за модел не просто Запада, като една от цивилизациите, а именно либералния глобализъм в постмодерен дизайн, който не само дава свобода на всички извращения на човешката природа, но им придава легален статут и дори задължава цялото общество да се движи в тази посока (ЛГБТ+, дълбока екология, легализация на наркотици, трансхуманизъм).

Следователно многополярността, като алтернатива на либералния глобализъм, напълно отговаря на интересите на самите западни общества, които все още ценят своето културно наследство, своята идентичност и своите традиции.

Кой е против?

Разбира се, във вярност към либералния глобализъм и свързания с него еднополюсен модел се кълнат само управляващите олигархични елити на Запада и свързаните с тях сегменти от регионални елити, които напълно признават правилата на играта на глобалистите.

Извън Запада много политически елити открито отхвърлят тази ориентация, а някои сили - и такива влиятелни и силни като Китай, Русия, Иран и т.н. - открито признават многополярността като основен приоритет на международната политика. Има ги сред западните елити, но там те са малцинство.

Инакомислещи има и на Запад

Съвсем различно е с многополярността сред незападните народи. Незападните общества почти единодушно отхвърлят глобализма, либерализма и хегемонията на съвременния Запад, остават верни на своите ценности и продължават да следват своите традиции.

Нещо повече, желанието за дълбока деколонизация, за дезападнизация, за освобождаване на съзнанието, мисълта и културата от клишетата, наложени от Запада, непрекъснато расте.

Отхвърлят и либералния глобализъм и истинската диктатура на олигархичните антинародни елити и народите на самия Запад – Европа, САЩ и т.н.

Поне половината и дори много повече от населението на западните страни, както и на незападните общества, не смятат глобалистките елити за легитимни и водят пряка политическа или косвена социокултурна борба с тях.

Какво е по-важно от спора

Нашата цел е да обединим усилията на всички поддръжници на многополярността на световно ниво в единна мрежа на солидарност. Всички сме различни и имаме напълно различни религии, политически системи, традиции, културни ценности, идентичности.

Разбира се, има и исторически противоречия, спорове и конфликти между нашите народи и цивилизации. Но днес това, което ни обединява, е много по-важно и тежко от това, което ни разделя.

Еднополярността заплашва цялото човечество и нашата мисия е да я отблъснем решително. Едва тогава ще можем да преминем към регионалните проблеми – само след решаването на глобалния проблем. И се състои в прехода от еднополюсен световен ред към многополюсен.

Нашата цел

За да направим това, ние създаваме многополюсни платформи за всеки регион на света. Целта на нашите групи е да изучават и изследват многополярността, да насърчават нейното утвърждаване, да насърчават освобождаването на съзнанието от глобалистките клишета и клишета, да образоват интелектуалния елит на наистина суверенни цивилизации, да насърчават приятелството и взаимното разбирателство между народите и културите.

Нашата цел е да направим света справедлив, приятелски настроен, уважаващ всяка цивилизация и съхраняващ всяка традиция. Дейността ни ще се развива в тази посока.

Първият глобален конгрес (конференция) за многополярността, който се проведе на 29 април 2023 г. с изключителен успех, с участието на водещи световни интелектуалци и политически фигури от световна величина, постави основите на системния процес на съзнателно изграждане на многополюсен световен ред.

Това е преди всичко интелектуална инициатива и е насочена към мислители, философи, специалисти по международни отношения, социология, културология и дипломация. Но около тази идеологическа ос постепенно ще се оформят други институции – дипломатически, политически, икономически, информационни и културни.

Само всички народи по света заедно могат да защитят своя суверенитет пред все по-сериозната заплаха от тотална дехуманизация, извращения и катастрофи, до които политиката на еднополярност неизбежно води.

Превод: СМ

Подпишете се за референдума за "Мир и Суверенитет" на https://narodna.me/ /изчакайте няколко секунди, за да се отвори страницата/

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?