/Поглед.инфо/ Д-р Владимир Трифонов - доклад в организираната от КМГ и Поглед.инфо дискусия: "Да създадем заедно качествено развитие на инициатива "Един пояс, един път"" на тема: Перспективи и предизвикателства за развитието на инициативата „Един пояс, един път“.

/ВИДЕО/

Изминаха 10 години, откакто председателят на КНР, Си Дзинпин издигна инициативата „Един пояс, един път“ (ЕПЕП), от тогава досега тя се превърна във водеща тема в глобалния дневен ред на човечеството. Още в първите стъпки на това грандиозно по обхвата си начинание, стана ясно, че то е мащабна инициатива за инфраструктурна интеграция, която има за цел обединение на сухопътния и морския търговски път, за да съкрати времето за доставки на стоки в Азия, Африка и Европа. Замисълът е по-бързото преодоляване на огромните разстояния и поевтиняването на стоките да усили икономическата интеграция вътре в регионите, които се присъединяват към проекта, да създаде единна трансазиатска транспортна инфраструктура, да повиши ролята на националните валути, да задълбочи сътрудничеството в хуманитарната сфера, както и да способства за преодоляването на редица други предизвикателства. В хода на осъществяването на проекта, се разширява взаимодействието между участващите в него държави, увеличават се мащабите на финансовите операции, а това способства и за създаване на финансови институции към организации и площадки за сътрудничество като ШОС, БРИКС и Евразийския икономически съюз.

Постигнатото респектира - от 2013 г. досега Китай е инвестирал в държавите, участващи в ЕПЕП над 1 трлн. долара, осъществявайки повече от 3000 проекта. Това ще позволи да се създадат над 420 хиляди работни места, да се спасят от бедността над 40 млн. души в държавите, партниращи на КНР в инициативата.1 Както уточнява главният икономист на китайското център за международния икономически обмен Чен Венлин, „днес в рамките на ЕПЕП с Китай сътрудничат 152 държави и 32 международни организации, създадени са нови механизми за международна кооперация. В резултат на Първия и втория форум на високо ниво на ЕПЕП, са подписани съответно 279 и 283 документа, стартирали са много проекти“,2 а по всичко личи, че броят им ще се увеличава.

Гледайте цялото видео