/ПогледТВ/ Дискусия на тема "Китай и светът - да създадем прекрасно бъдеще заедно", организирана съвместно от Българската редакция на Китайската медйна група и Поглед.инфо

Участници:

- Ся Фанлей - Директор на Българската редакция към Китайската медийна група: Встъпително слово към участниците в дискусията;

- Доц. Валентин Вацев, който изнесе доклад на тема "Неизбежната предстояща глобална хегемония на Китай";

- Доц. Григор Сарийски, който изнесе доклад на тема "За какво ще стигнат 45 години? Какво постигна Китай в областта на финансите с реформите след 1978 г. и с какво неговият опит е ценен за европейската банкова система?";

- Проф. Нако Стефанов, който изнесе доклад на тема "ХХ конгрес на ККП - начало на глобалното възраждане на Великия Червен проект";

- Проф. Минчо Минчев, който изнесе доклад на тема "Историята на ККП, героичните дела на китайските комунисти в борбата за щастието на китайския народ";

- Д-р Румен Петков, главен редактор на Поглед Инфо, който изнесе доклад на тема "Три важни точки от доклада на Си Дзинпин! Китай прави цивилизационен избор";

- Водещ дискусията е Симеон Миланов, който изнесе доклад на тема "Отношенията между Китай и България: История, настояще и перспективи";

- Камен Тасков, който изнесе доклад на тема "ХХ конгрес на ККП и опасността от световна война, провокациите на световния империализъм, КНР - стожер на мира".

/ВИДЕО/