/Поглед.инфо/ Масон и политическа власт... Макар това съчетание да се облича в какви ли не красиви дрешки, едва ли има нещо по-отвратително от него, съдейки поне по няколко от най-зловещите събития в новата българска история. Очевидно по вратите на масонските ни ложи чукат доста често и честолюбци, и сребролюбци, които за постигането на целите си не се спират пред нищо - извършват преврати, убиват безмилостно противниците си, включително и свои другари по масонство, без да им мигне окото. Не вярвате ли? Хвърлете един бегъл поглед в българската история от 1918 г. насам и ще се натъкнете на не един или два такива примера. Ето някои от тях - участието им в преврата на 9 юни 1923 г., в априлските събития през 1925 г., в майския преврат през 1934-та., в решителната промяна на 9 септември 1944 г., в правителството на Отечествения фронт - министър-председателят и двама от тримата регенти са масони и тяхното влияние поне в първите месеци е доста силно.

Но има един въпрос, който не е изяснен докрай и на него все още не може да се отговори категорично - бил ли е масон цар Борис III? Съдейки по свидетелствата, които ви предлагаме по-долу, може да се твърди, че е бил в тесни връзки с масонската ни ложа, поне в периода, когато неин велик майстор е генерал Протогеров (1867-1928). Не може да се обясни по друг начин и покровителственият тон, като на учител към ученик, в някои писма на генерала до царя. 

А за какво говори фактът, че има съгласуване между тях по чисто масонски въпроси. Така че въпросът дали е бил масон Борис III или не е бил  се обезсмисля, след като е видно, че той се е разпореждал в ложата още като престолонаследник. Възможно е и това да е изиграло своята роля, за да вземат решение победителите в Първата световна война да пожалят нашата нещастна монархия. Когато след края на тази война изчезват повечето европейски монархии - Германската, Австроунгарската, Турската, Руската, е пожалена нашата... А какво означава другият факт, че в неговите правителства, състоящи се по конституция от 10 министри, министър-председатели са масони и по 5-6 от министрите - също? А когато през 1941 г. се забраняват масонските организации, почти година дели закона от приемането нa правилника за разпускането им. Време, през което масоните ни укриват архивите и богатствата си. Лесно е обяснимо, като се има предвид, че Богдан Филов и Петър Габровски също са масони. 

Както подхвърля видният масон проф. Румен Ралчев, възможно е нашето величество да е било член не на българска, а на масонска ложа за короновани глави, информацията за която засега е крайно оскъдна.

Из сборника с документи "Александър Протогеров - генерал, войвода и масон", изд. "Синева", 2012 г.

Из предговора на съставителя Цочо Билярски

За живота и дейността на видния български военен деец, един от ръководителите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и велик майстор на Великата масонска ложа на България генерал Александър Протогеров е писано толкова много, че едва ли е необходимо да посочвам тук дори основните изследвания... Ген. Протогеров е и един характерен случай на български военен и революционен деец, тясно свързан с българския дворец и ползващ се със симпатиите на двамата български царе Фердинанд I и Борис III...

Един малко известен факт от българската история е подготвеният преврат срещу правителството на Стамболийски и то години преди 9 юни 1923 г. Основният двигател и организатор на този неосъществен преврат е ген. Ал. Протогеров, който съгласува действията си със самия монарх и с неговия адютант полк. Христо Калфов. Нерешителността на цар Борис III осуетява ранното сваляне на правителството на БЗНС. Но, макар и осъществен на 9 юни 1923 г., превратът става и със съдействието на ВМРО...

Ген. Ал. Протогеров е убит по нареждане на Ив. Михайлов на 8 юли 1928 г. в София. Като аргумент Михайлов ще изтъкне в издаденото комюнике, че всъщност наказанието е за организирания от Протогеров заговор и убийството на Т. Александров. Това убийство ще доведе до опасното за организацията разцепление на михайловисти и протогеровисти, и българската кръв ще продължи да се лее из софийските улици. Привържениците на Протогеров ще преминат крайно вляво и ще постигнат споразумение с дейците на коминтерновското образувание - ВМРО (обединена) и през следващия период ще ги видим редом с комунистите и отечественофронтовците в един лагер, а след 9.IХ.1944 г. те ще се изявят и като джелатите на македонските революционери в периода на саморазправата с привържениците на Ив. Михайлов...

Като македоно-одрински деец Протогеров участва и в двете въстания - Горноджумайското (1902) и Илинденско-Преображенското (1903), а като военен - председателства Българските офицерски братства за освобождението на Македония и Одринско и е един от създателите и ръководителите на Македоно-Одринското опълчение през Балканските войни и на 11 Македонска пехотна дивизия; началник е на Моравската военно-инспекционна област и директор на Дирекция социални грижи и обществено подпомагане през Първата световна война. На генерал Протогеров е и главната заслуга за потушаването на Войнишкото въстание след пробива при Добро поле и защитата на София от разбунтувалите се войници. Протогеров е и ръководител от българска страна на създадената през есента на 1913 г. Българо-турска вътрешна македонска революционна организация, която действа през 1913-1914 г. във Вардарска и Егейска Македония. 

От запазената кореспонденция може да се види, че Протогеров е един от най-близките съветници на българските царе Фердинанд I и Борис III. 

Из кореспонденцията на ген. Ал. Протогеров с българските царе Фердинанд I и Борис III

Писмо от ген. Ал. Протогеров до княз Борис Търновски 

Скопие, 27 май 1918 г.

Ваше Царско Височество,

Чрез професор Иек получих тайното съчинение на немски "Хохенцолернския дом и Франкмасонството" съчинение, за да го предам на Негово Величество Царя.

Професор Иек беше изпратен от "Великата пруска ложа", за да ни уведоми, че съюза на Германските Велики ложи признават за независима Великата ложа на България и да ни покани да вземем участие със свои делегати на масонския конгрес, който се свиква в края на юни или началото на юли от Великите масонски ложи на съюзните държави.

Конгресът е и от голяма политическа важност, защото в него ще се разглежда и въпроса за влизане във връзка с масонството на неутралните и неприятелските държави по прекратяването на войната.

Българската Велика Ложа е единствена, която е в свръзка с масонството на неприятелска държава - В[еликата] Л[ожа] на Франция и ще може да посредничи в тоя случай.

За да докладвам подробно по това и да поднеса книгата, моля, ако Негово Величество Царя благоволи, да ме приеме. Ако ли Негово Величество не е разположен, моля Ваше Царско Височество да ме приеме, за да можем по тоя случай да действуваме според инструкциите, които ще ни се дадат.

Съм на Ваше Царско Височество най-покорен и предан

Генерал-майор Протогеров 

ЦДА, ф. 1909 к, оп.2, а.е. 187, л. 17-18, 67. Чернова. Ръкопис.

Писмо от ген. Ал. Протогеров до княз Борис Търновски 

София, 6 юли 1918 г.

Ваше Царско Височество,

Днес получих поканите за делегатите на конгреса, който ще се състои в Берлин на 19-ий того и ще трае до 22-и.

Понеже остава още много малко време, а на 10-ий того трябва да отговорим, като съобщим имената на делегатите, моля да благоволите да ме приемете да докладвам по това.

Ваш предан

Генерал-майор Протогеров.

ЦДА, ф. 3 к, оп.12, л. 1. Оригинал. Ръкопис.

Писмо от Тайния кабинет на царя до ген. Ал. Протогеров 

София, 26 септември, събота

Многоуважаеми Господин Генерал,

Негово Царско Височество Престолонаследника ще Ви приеме днес, в 10 1/2 часа преди обяд. 

С отлична почит

С. Д. Добрович 

ЦДА, ф. 1909 к, оп.2, а.е. 244, л. 3. Оригинал. Ръкопис.

Писмо от ген. Ал. Протогеров до цар Борис III 

Б. м., Б. д.

Ваше Величество,

По дълг към Отечеството пак продължавам да Ви се обаждам.

Макар и да съм дълбоко убеден, че Вие и България сте под Божия закрила, не считам за излишно да си кажа мнението за мерките, които трябва да се вземат, за да се избегнат опасностите от вътрешни сътресения при предстоящия Замледел[ски] конгрес. Да се взимат мерки против несъществующа опасност, а особено ако тези мерки бъдат открити, би значило да им се посочи, че те ако не са мислели трябва да помислят това или че тези които препоръчват мерки без да има опасност са алармаджии.

Обаче да не се взимат мерки, при вероятност даже само 5%, че може да има опасност, пак ще бъде грешка, само че тия мерки по никой начин не трябва да излагат Короната.

Моето мнение е, че народа и армията са за Царя и не може да се обяви република ако Царя не желае, или ако той не е слабоволен и се подчини на волята на няколко безумци. Ако правителството иска да обяви република, то това е само негово решение и на хората, които то ще доведе в София.

Вий може и да не желаете да царувате, обаче в интереса на Отечеството е сега по никой начин да не абдикирате нито доброволно, нито чрез насилие.

Ето защо в интереса на Отечеството през време на Земледел[ческия] конгрес, ако има даже само 1% вероятност, че може да мислят да обявяват република има да вземат само някакво решение по това, да се скриете било в София, било в провинцията. Щом това пожелаете веднага ще Ви се намери място.

Има добри българи, които обмислят какви мерки да се вземат в София и в провинцията, за да се реагира и осуети опита за обявяванието на републиката; обаче Ваш дълг е, ако мислите да царувате и милеете за Отечеството си да бъдете в контакт с най-доверените от тия добри българи. Те винаги са готови да изложат себе си, но няма да изложат Короната.

Подчертавам, че интереса на Отечеството Ви налага да проявите по-голяма твърдост, смелост, себеотрицание, не в готовността Ви да се откажете от престола, но в готовността Ви да останете на поста си като предан син на Отечеството си и при най-големи опасности за Вас, щом Отечеството е в опасност. Бездействието не е себеотрицание.

Дано Бог Ви запази за благото на Отечеството, като Ви даде сила да останете твърд и непоколебим на поста си, когато Отечеството има най-голяма нужда от Вас. 

ЦДА, ф. 1909 к, оп.2, а.е. 187, л. 48-51. Чернова. Ръкопис.

В миналия парламент бяха 90 масони, има и в новия

05 април, 2017 г.

Из интервю на Великия приор на тамплиерите в България ген. май (о.р.) проф. Румен Ралчев...

- През 1941 г. Великата ложа на България е разпусната по Закона за защита на нацията. Какво се случва с масонството след това?

- Това се е знаело и между подписите, които стоят под указа на Борис III, има и масонски подписи...

- Кои са масоните, подписали указа?

- Тогавашният министър-председател Богдан Филов. Той и министърът на вътрешните работи Петър Габровски, който също е бил масон. Единственият, за когото нямаме неопровержими доказателства, е цар Борис III. Въпреки че по линия на масонството царските особи членуват на друго място, той не може да членува в България. Значи през 1941 г, когато се разпуска с този указ Великата ложа, тя е била подготвена и си е взела своето решение, тъй като освен всичко друго масоните са задължени да се съобразяват със законите на държавата.

standartnews.com

Дума