/Поглед.инфо/ Понеже днешната власт денонощно облъчва с небивалици младите българи, "които от учебниците не знаят за какво става дума" (и целта е те да не знаят нищо), нека припомним още един автентичен епизод от миналото на "демократичното дясно" и неговите грижи за "европейска България". Става дума за избиването на десетки хиляди земеделци, комунисти и анархисти, на стотици представители на българската интелигенция при погромите през 1923-1925 г.  

Всички народни представители от онова време, които от трибуната на Народното събрание са заклеймявали белия терор, са били преследвани, арестувани, избивани - ден след ден. На 14 юни 1924 г. е застрелян на улицата депутатът земеделец Петко Д. Петков. На 12 февруари 1925 г. е арестуван, измъчван и удушен комунистът Вълчо Иванов. След няколко изключително остри и смели речи от трибуната за репресиите на режима спрямо опозицията и интелигенцията, на 17 февруари 1925 г. е застрелян с изстрел в тила на софийската улица "Сердика" съпартиецът му Тодор Страшимиров.

На другия ден след убийството брат му - видният писател, драматург, публицист и политик Антон Страшимиров, написва в некролога му: "Убиха и брата ми Тодора. Бог да пази България!"

-------------

 Стенографски дневници

21 обикновено народно събрание

105. заседание

Сряда, 18 юний 1924 година

(със съкращения )

 

(Открито от подпредседателя д-р Б. Вазов, в 17 ч.)

Председателствуващ  д-р Б. Вазов: (Звъни)   Отварям заседанието. Постъпили са две интерпелации. Едната от името на народния представител г. Георги Косовски от името на земледелската парламентарна група, отправена до  г. министър-председателя. Тя се отнася до  станалото нещастие с покойния наш другар Петко Петков.

Н. Петрини (з): Моля, прочетете я.

Председателствуващ д-р Б. Вазов: Седнете на мястото си. Другата е от народния представител г. Тодор Страшимиров до г. министър-председателя. Тя се отнася до същия предмет и до заплашванията, които са били отправени до г. Страшимиров от някои от г.г. министрите. Преписи от тези интерпелации ще се изпратят на г. министър-председателя и ще се определи ден за разглеждането им.

Т. Страшимиров (к): Аз моля да бъде прочетена интерпелацията ми.

Председателствуващ д-р Б. Вазов: Интерпелацията ще се прочете, когато ще се развива. Няма защо да я чета сега.

Т. Страшимиров (к): Ще я прочетете!

Председателствуващ д-р Б. Вазов: Нямате думата!

Т. Страшимиров (к): Аз трябва да заявя на народните представители, че интерпелацията ми няма да бъде поставена на дневен ред никога. Това ми се заяви. Искам думата.

Председателствуващ д-р Б. Вазов: Седнете на мястото си, нямате думата.

Т. Страшимиров (к): Аз обвинявам, че убийците са в кабинета и че убийците заседавате тук. (Силни протести от сговористите)

Председателствуващ д-р Б. Вазов: (Звъни) Г. г. народни представители! Понеже г. Страшимиров обвинява правителството и казва, че убийците са в кабинета и че те заседават тук, предлагам г. Страшимиров да бъде изключен за три заседания, за оскърбление на правителството и Събранието. Имате думата, г. Страшимиров, за лично обяснение... защото Вие хвърляте обвинения върху правителството.

Т. Страшимиров (к): Хвърлям ги и поемам отговорността за това.

Председателствуващ д-р Б. Вазов: Давам Ви думата, г. Страшимиров, да се изкажете, понеже хвърляте обвинения против правителството и оскърбявате Събранието. (Шум)

Т. Страшимиров (к): Убивайте ни тук!

Председателствуващ д-р Б. Вазов: (Звъни) Които приемат г. Страшимиров да бъде изключен за три дни, моля, да вдигнат ръка. Болшинство.

 

112. заседание

Четвъртък, 26 юний 1924 година

(Открито от председателя д-р Т. Кулев в 15 ч. 40 м.)

Т. Кулев: Има думата народният представител г. Тодор Страшимиров

Т. Страшимиров (к): (От трибуната) Г.г. народни представители! Отговорът на г. министър-председателя не беше отговор даден на интерпелациите, специално на моята интерпелация аз не чух от него никакъв отговор. Аз не чух от него непосредствено даже една фраза относително онова, което излагам в интерпелацията по отношение заплашванията от страна на министъра лично срещу мене. Очевидно, че г. министър-председателят се занимаваше с един общ политически въпрос... Министър-председателят трябваше да се занимае непосредствено със зададените въпроси в двете интерпелации. Toй не отговори така, както се следва да се отговори по извършеното убийство, предмет на двете интерпелации. Ако вие, г.г. народни представители, сте съгласни по принцип, че убийството на Петков е едно политическо убийство, вие ще трябва да анализирате всичките възможности и да дадете едно удовлетворение на възмутената обществена съвест, а такова вие не сте годни да ни дадете, защото действително зад това убийство се крие властта.

От сговористите: А-а-а!

Т. Страшимиров (к): Вие положително твърдите, че убиецът е Каркалашев. Той е по произход от еди-къде си. Никаква политическа връзка не сте намерили и никакви мотиви не изтъквате тук за това убийство.

Министър Ц. Бобошевски: Съдебната власт ще каже.

Т. Страшимиров (к): Аз не отричам, че и във времето на Александър Стамболийски се извършиха ред политически убийства. Нашите другари и тогава са се борили в Народното събрание и са изнасяли протести срещу политическите убийства в тяхно време.

От сговористите: Не е вярно.

Т. Страшимиров (к): Ние сами сме били предмет на преследване от тяхна страна. Но, г.г. народни представители, това ли е начин за оправдание на онези кървави дни, които ние преживяхме от 9 юний насам? Аз ви изтъкнах факти, които са позорящи за властта. Аз ви изтъкнах факти за Пловдив, за Татар-Пазарджик, за Самоков и за други места, в които действително никакво революционно движение нямаше. Но вижте какви са фактите, които трябваше да спрат вниманието на г. министър-председателя: (Чете) "На 24 септември късно през нощта са били изведени от II полицейски участък: Георги Патарчанов, инженер, Григор Сотиров, обущар, Георги Ив. Русенов, адвокат, Роберт Чапликов, 18 годишен, работник, Георги Чапликов, работник, Христо Милев, адвокат, Кючуков, турчин, Събев, съдебен кандидат, Херов, тютюноработник, които са били немилостиво избити по пътя за с. Кадиево и небрежно захвърлени в един трап, където кучетата cа ги разкъсали...

П. Желязков (д.сг): Като метежници.

Т. Страшимиров (к): Никакви метежници не са били. Tе бяха арестувани на 12 септемврий от полицията и от казармите cа извеждани и избити. (Продължава да чете) "... и части от скелетите им още стоят разхвърлени из околността. По енергичните настоявания на бащата, трупът на Събев е бил открит от съдебните власти и има за това съдебно решение.

2. Същата вечер Стефан Кираджиев е бил изведен от артилерийските казарми и убит при с. Коматево. Намерили се добри хора селяни, които са го заровили.

3. Пак същата вечер Никола Гинев, адвокат, е бил изведен от казармата на 9 пехотна дружина по посока край града и убит, като са отрязали главата му, а гърдите му cа били промушени на 12 места с нож. И той е бил захвърлен в полето, където са го намерили селяни и са го погребали.

На 20 септемврий вечерта са били изведени с камион от жандармерийската казарма: Никола Хр. Гълъбов, адвокат, д-р Никола Ковачев, адвокат, Трифон Илиев, адвокат, Стоян Бояджиев, адвокат, Ангел Шишков, адвокат, Христо Генков, адвокат, и Соломон Молхов, учител, и в местността "Кемера", на 10 км. източно от Пловдив по шосето за Садово, са били избити в самия камион, понеже не са искали да слязат от камиона. После са били изхвърлени на нивата, където много хора са ги намерили с вързани ръце и обезобразени от куршуми.

На 27 септемврий вечерта, пак с камион, са били изведени от жандармерийската казарма: Пейчо Сапов, адвокат, Хайнрих Хершкович, фотограф, Степан Шахпазян, чиновник, Асен Игнатов, агроном, и Костадин Гечев, чиновник, избити на същото място, където са били избити и изведените на 20 септемврий вечерта".

Г. Нешков (д.сг): Кога е било това?

Т. Страшимиров (к): "На следующето утро селяни са ги намерили обезобразени и устата им - види се, за да не викат от болки - са били натъпкани с кърпи, кочани от царевица, чукундур и с буци пръст. Ръцете им също били вързани.

На 28 септемврий са били изведени пак от жандармерийската казарма с камион: Дянко Нанчев, чиновник, Стоян Кръстев студент по правото, Дянко Гинев чиновник, Косю Ив. Тафров, просбописец-ходатай, Чорбаджийски, ученик, Ауров, тютюноработник, които cа били избити по същия зверски начин по пътя за Перущица на 9 км. от града и труповете им оставили пет дни на повърхността. (Глъчка всред сговористите).

На 30 септемврий е убит в двора на кавалерийските казарми Матей Тодоров, адвокат".

Това е мартирологията само за Пловдив. Там никакви метежи нямаше. Аз исках отговор за тия работи. Г.г. народни представители! Вие побързахте на 4 януарий да дадете амнистия за тези позорни убийства. Ето, това е всичкото.

Председателят: Моля, завършете.

Т. Страшимиров (к): Тогава, нека завърша. Г.г. народни представители! Отговорът на г. министър-президента е една апология на насилието на буржоазията.

От сговористите: Ей-й-й!

Т. Страшимиров (к): Той аслъ не отрече назначението на днешното правителство да образува фронт на капитала и да се бори с другия фронт. Но другият фронт, г-да, е фронтът на работническата и малоимотна маса в България (Възражения от сговористите); той е фронтът на българския народ. Вие искате да обявите война на този българския народ. Е добре, нека българският народ чуе - и той ще ви чуе и разбере - какво сте вие неутрално правителство, какви сте вие изразители на интересите на тоя народ. Не, вие сте само един комитет на банкерите, на индустриалците, на капиталистите в България. (Възражения от сговористите). А метежите в България се подготвят само по този начин. Метежите в България се подготвят не с пушки, а чрез спекула, чрез заскъпване на хляба, чрез увеличаване жилищната криза, чрез влошаване въобще живота на бедното население. Ето туй е, което подготвя метежите!  

 Дума

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели