/Поглед.инфо/ Тези дни в Рим, по време на кратка екскурзия, вследствие на масивен инфаркт внезапно е починал нашият колега и мой и на мнозина от учените- философи и социолози от зрялото и средното поколение добър приятел проф. доктор на социологическите науки Пламен Колев Георгиев. На 66 години бе покосен от ударите на смъртта на трудното ни време още един от стопяващата се фаланга бойци на духа на България и творец на духовната ни култура със свое име и място.

Проф. Пламен Георгиев е роден в Разград на 15.10.1949 г. в семейството на офицер. Рано остава сирак и израства благодарение на грижите на майка си, за която пък той се грижеше десетилетие, преди тя да почине преди по-малко от година. Жалеше често баща си и съзнателно изписваше винаги неговото име. Завършва немска гимназия в Русе, а след армията следва социология в Хумболд университет в Берлин (1970-1975).

Вече като магистър започва работа в ИССТ (Институт за съвременни социални теории) . първият и за съжаление последният политологичен институт на БАН. Тук е избран за доцент. През десетилетието (1975-1985) многократно е на специализация по проблемите на социологическите изследвания.във ФРГ. След закриването на ИССТ повече от десетилетие преподава във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. През тези години пише много публицистика и публикува значимата и до днес монография за българското циганско/ромско малцинство.

През 2000 година публикува фундаменталната си монография “Българската политическа култура”, която е основата на втората му дисертация за “доктор на науките”. Преведена на немски и английски език “Българската политическа култура” (2007) е една от малкото книги, които представят духа и спецификата на българската политическа култура в Европа. С тази книга и с публикуваните след нея няколко други монографии на английски език – “Корупционни покровителства в Югоизточна Европа” (2008) и “Самоориентализацзията в Югоизточна Европа” (2012), а също с няколкото други монографии и учебници на български език и стотиците статии проф. Пламен Георгиев се утвърждава в традициите на най-значимите образци на социологиечски и политологически анализ в нашата наука след Иван Хайджийски, Марко Семов и Минчо Драганов. Темата за бита и душевността на българите като балканци, техните отношения с другите балкански етноси и главно с турците и циганите определя спецификата и отликата на неговото научно дело от това на посочените по-горе трима наши творци.

През изминалите 15 години на новото хилядолетие проф. Пламен Георгиев е години наред гост професор в университетите в Мюнхен, Фрайбург, Хайделберг, Лондон. Чете лекции и ръководи докторанти и магистранти по проблемите на източноевропейската политическа реалност и култура. Заедно с това изготвя десетки методологически проекти за социологически изследвания на новите реалности в България, Балканите и Източна Европа.

През последните няколко години създаде и ръководи двата електронни сайта на Бг. Република и “Философски клуб”, едни от малкото трибуни на свободното и критично слово, на високата публицистика.

Той не мислеше за смъртта. Като боец на духа и свободното слово той мислеше за онова, което трябва да направи в бъдещето. Уви, в този полет на духа на проф. Пламен К. Георгиев сърцето, тялото, материята не издържа на напрежението! Поклон пред името и делото на един достоен български учен!

Онези, които го знаят и помнят трябва да кажат и на други млади българи- бойци на духа, и заедно да продължат. Такава е повелята на историята ни, за да бъдем като българи, като народ и държава!

Проф., доктор на философските и на политологичните науки Петко Ганчев , посланик

9.09. 2016 г.