/Поглед.инфо/ Петдесет знакови фигури - членове на НС на БСП направиха подписка срещу противоуставното назначаване от Корнелия Нинова на нов и.д. главен редактор на в. "Дума". Сред тях са Георги Пирински, Велислава Дърева, Румен Овчаров, Румен Гечев, Костадин Паскалев, Красимир Янков, Емил Райнов, Михаил Миков, Георги Гергов, Дора Янкова, Атанас Мерджанов, Георги Божинов, Ангел Найденов, Петър Мутафчиев. Те бяха подкрепени и от леви интелектуалци - носители на наградата "Г.Кирков" като Анжел Вагенщайн, проф. Андрей Пантев, проф. Чавдар Добрев и др.

НА ВНИМАНИЕТО НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП

ПОЗИЦИЯ

На 28 август 2018 г. Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия взе изненадващо и необосновано решение да освободи Таня Джаджева и да назначи Йордан Мичев за и.д. главен редактор на в. Дума” с 6-месечен изпитателен срок. Мотивите – вестникът бил некачествен, непрофесионален и неопозиционен”, а председателят настоявала да й се даде възможност да си създаде екип!? Подобни аргументи са съвършено недопустими и показват абсолютно неразбиране и непознаване на същината на левия вестник, който не е инструмент за обслужване на което и да е ръководство на партията.

Преди една година – на 14 октомври 2017 г., Националният съвет на БСП прие специално решение по въпросите на левия печат. Точка 1-ва на решението гласи: „Приема доклада относно разработката на концепция за бъдещето на левите печатни издания. В материалите по решението е закрепена политическата позиция, че вестник „Дума” трябва да запази мястото си на ляв политически всекидневник; в него да имат превес аналитичните текстове с ясна лява ориентация и именно като такъв по-нататък да разширява влиянието си в обществото.

Нито в посочените документи, нито в продължителната дискусия на самото заседание на НС на партията на посочената дата, не се намират и не бяха изказани никакви критики и квалификации от рода на споменатите по-горе; напротив – бе потвърдено уникалното място и роля на вестника в политическия живот на страната, както и необходимостта от пълна подкрепа за по-нататъшното му утвърждаване като трибуна на социалистическия възглед за проблемите и перспективите пред България днес.

Извършената внезапна смяна на ръководството на вестника е в пълен разрез с духа и буквата на взетите на посоченото заседание решения. Тя е и в пряко нарушение на Чл. 59 (2) от Устава на БСП, който гласи, че главните редактори на печатните и електронните издания се определят от НС на БСП”. Удобното обяснение, че и предишните двама и.д. главни редактори на вестника са били избирани от ИБ, не може да служи за оправдание. А порочната практика за неглижиране на НС на БСП отнема възможността на съответния главен редактор да утвърждава своя и на вестника авторитет като носител на Лявата кауза в България!

В случая имаме особено красноречив пример на все по-безпардонно провежданата практика за пълно пренебрегване на ролята и правомощията на Националния съвет на БСП като ръководния орган на партията между заседанията на нейния Конгрес, ясно и недвусмислено записани в нашия Устав. Връх на тази практика стана представянето на документа „Проект Визия за България – възможно най-отговорна заявка за политическо доверие от страна на обществото – без каквито и да било разглеждане и одобрение от страна на Националния съвет!

Подписалите настоящия текст заявяваме категоричната си позиция, че взетото от ИБ решение за смяна на главния редактор на в. „Дума” е лишено от каквито и да било принципни съображения и представлява особено тревожен пример за подмяна на колективния принцип на ръководство на партията в лицето на нейния Национален съвет с еднолични решения на неговия председател в разрез с уставните норми!

Освен всичко друго, БСП не може да си позволи да става проводник на порочни практики за нарушаване на медийната свобода, които рушат устоите на демокрацията. В резултат на тези маневри начело на „Дума” е поставен случаен човек, без авторитет и доказана компетентност, избран по неясни критерии и протежиран в тесен ръководен кръг. Рокадата в ръководството на „Дума” вече имаше определено отрицателен и дори памфлетен отзвук в медиите. А както отбелязва Съюзът на българските журналисти в своя Декларация от 31 август т.г, начинът, по който е сменена главната редакторка на в.Дума”, е поредният пример за недопустима политическа намеса и ограничаване свободата на словото“.

На заседанието на НС на БСП на 29.09.2018 г. не бе прието да се включи в дневния ред отделна точка за състоянието на работата във в. „Дума” и за перспективите за неговото развитие като Левия вестник на България. Гласуването обаче показа, че фактически само 22-ма души от около 90 подкрепят извършената в „Дума” подмяна. Затова ние потвърждаваме нашата позиция и призоваваме ИБ на БСП да отмени решението си за назначаване на Йордан Мичев за главен редактор на „Дума”, който вече показва, ако съдим по вестника в последните седмици, политическа и професионална неграмотност.

Вестник „Дума” трябва да продължи да бъде трибуна на свободното ляво слово и на социалистическата идея!

Октомври 2018 г.

Подкрепяме подписката за в. „Дума”,

организирана от членове на Националния съвет на БСП

Петър Бочуков – дългогодишен журналист в „Дума”, бивш зам.-главен редактор на „Дума”

Анжел Вагенщайн, дългогодишен автор на „Дума”, носител на наградата на БСП „Георги Кирков – Майстора”

Проф. Андрей Пантев, дългогодишен автор и колумнист на „Дума”, носител на наградата на БСП „Георги Кирков – Майстора”

Проф. Чавдар Добрев, дългогодишен автор на „Дума”, носител на наградата на БСП „Георги Кирков – Майстора”

Константин Иванов – дългогодишен журналист в „Дума”, сега автор на „Дума”

Велиана Христова – основател на „Дума”, дългогодишен журналист в „Дума”, сега зав.-отдел „Общество” в „Дума”, носител на наградата на БСП „Георги Кирков – Майстора”

Светлана Михова – дългогодишен журналист в „Дума”, сега колумнист на „Дума”, носител на наградата на БСП „Георги Кирков – Майстора”

Христо Георгиев – журналист, писател, издател, водещ на рубриката „Черно на бяло” в „Дума”, носител на наградата на БСП „Георги Кирков – Майстора”

Николай Коев – дългогодишен журналист в „Дума”, сега колумнист на „Дума”

Валентин Караманчев - дългогодишен журналист, сътрудник на „Дума”

Юри Попов – дългогодишен журналист, основател на „Дума”

Боряна Костова – дългогодишен журналист и зав.-отдел в „Дума”, бивш главен редактор на в. „Земя”

Подписи:

* Извинете ни, че пдписите излизат така, но в момента се опитваме да ги приведем в удобен за четене вид/Поглед.инфо/


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели