/Поглед.инфо/ Живеем в епоха на голям преход. Ерата на еднополюсния свят завършва, идва ерата на многополярността. Промените в глобалната архитектура на световния ред са фундаментални. Понякога процесите се развиват толкова бързо, че обществената мисъл изостава от тях. Още по-важно е да се съсредоточим върху разбирането на грандиозните събития, които разтърсват човечеството.

Никой – освен фанатиците – не е в състояние да отрече факта, че Западът, получил уникален шанс за еднолично световно лидерство след разпадането на социалистическата система и СССР, се провали в тази мисия.

Вместо разумна, справедлива и балансирана глобална политика, Западът се превърна в хегемония и неоколониализъм, действайки в собствените си хищнически егоистични интереси, използвайки двойни стандарти, подклаждайки кървави войни и конфликти, настройвайки народи и религии едни срещу други.

Това не е лидерство - това е агресивен империализъм, продължаващ най-лошите традиции на Запада - принципът на разделяй и владей, колонизация, по същество поробване.

Крахът на ръководството на колективния Запад е придружен и засилен от бързия морален упадък на западната култура. Ценностите, насърчавани насилствено и упорито от Запада - ЛГБТ, неконтролираната миграция, легализирането на всички видове извращения, културата на отмяна, бруталната чистота и репресиите срещу всички инакомислещи, загубата на хуманистични принципи и желанието за преминаване към господство на Изкуственият интелект и трансхуманизмът още повече урониха престижа на Запада в очите на световното човечество. Западът вече не е универсалният стандарт, върховният авторитет или моделът за подражание.

Така в противовес на еднополюсната хегемония започна да се ражда един нов – многополюсен – свят. Това е отговорът на велики древни и оригинални цивилизации и суверенни държави и народи на предизвикателството на глобализма.

Вече можем да кажем, че глобалното човечество започна интензивно да изгражда независими цивилизационни полюси. Това е на първо място Русия, която се събуди от съня си, Китай, който направи бърз пробив, духовно мобилизираният ислямски свят и Индия, която е гигантска по демографски и икономически потенциал. Африка и Латинска Америка се приближават, упорито вървят към интеграция и суверенитет на своите големи пространства.

Представители на всички тези цивилизации днес са обединени в БРИКС. Именно тук се формират параметрите на новия многополюсен свят, развиват се неговите принципи, традиционни ценности, правила и норми.

Нещо повече, на основата на истинска справедливост, зачитане на позициите на другите, при запазване на истински демократични пропорции и без никакви опити да се гарантира, че един от полюсите претендира за хегемония. БРИКС е антихегемонистичен съюз, в който днес са концентрирани основните ресурси на човечеството - човешки, икономически, природни, интелектуални, научни, технологични.

Еднополюсният свят е нещо от миналото. Многополюсният свят е бъдещето.

Ако Западът се откаже от насилствената си хегемония и политиката на неоколониализъм, признае суверенитета и субективността на всяка човешка цивилизация, изоставяйки насилственото налагане на нейните правила, норми и ценности, които очевидно се отхвърлят от по-голямата част от човечеството днес, самият той може да се превърне в уважаван и суверенен полюс - признат от всички останали и съществуващ в контекста на приятелски и равностоен диалог на цивилизациите.

Това е целта на изграждането на многополюсен свят - да се установи хармоничен модел на приятелско и балансирано съществуване на всички цивилизации на Земята, без да се изграждат йерархии и без да се признава хегемонията на която и да е от тях.

Повечето цивилизации – руската, китайската, индийската, ислямската, африканската и латиноамериканската – днес единодушно се обръщат към традиционните ценности, към сакралното, към духовното съдържание на своите култури и общества. Напредъкът без разчитане на дълбока идентичност е невъзможен; това ще доведе до израждане и деградация на самия човек.

И въпреки че традиционните ценности на различните нации са различни, винаги има нещо общо - святост, вяра, семейство, власт, патриотизъм, воля за добро и истина, уважение към човека и неговата свобода и достойнство.

Многополюсният свят се основава именно на традиционни ценности, които се признават и защитават във всяка цивилизация.

Основната идея на многополярността е мир и хармония. Но е очевидно, че всяка промяна в световния ред – особено такава значима – неизменно среща яростна съпротива от старата структура. Низходящата вълна на еднополюсния свят пречи на възходящата вълна на многополюсния свят.

Това обяснява повечето от днешните конфликти - в Украйна, Палестина и по-широкия Близък изток, ескалиращото напрежение в Тихия океан около Китай, търговските войни, санкционните политики, горчивината и омразата от страна на падащия хегемон към всички онези, които го предизвикват.

Но еднополюсният глобализъм няма нито един шанс да спечели и да запази напълно дискредитираното си „лидерство“, ако привържениците на многополярността - и това е глобалното човечество (и на самия Запад, където процентът на трезвите хора с независимо съзнание, не е податлив към пропагандата, все още е много голям) - те ще се държат заедно, ще разбират ясно контурите на новия свят и ще се подкрепят взаимно в общата борба за справедлив и наистина демократичен начин на живот.

Това е основното сега: да разберем контурите на един нов многополюсен полицентричен световен ред, да заложим принципите на приятелство, уважение и доверие между цивилизациите, единодушно да се борим за мир и хармония, да укрепим нашите традиционни ценности и уважение традиционните ценности на другите.

Ако всички заедно противопоставим всеобщата воля за мир на глобалистките подстрекатели на войни и кървави конфликти, спонсори на цветни революции и морална корупция на обществения морал, ще победим без да гръмнем.

Колективният Запад – въпреки все още доста големия си потенциал – няма да може да устои сам срещу единството на човечеството.

През 2024 г. Русия става президент на БРИКС. Това е дълбоко символично. Остава да се направи много в тази насока - да се приемат нови членове, да се разработят и стартират нови икономически механизми, да се задействат финансовите институции (на първо място Банката на БРИКС), да се помогне за укрепване на сигурността и разрешаване на конфликти, да се засили културният обмен между цивилизациите.

Но най-важното е, че всички трябва не само да разберем, но да развием, да създадем, да установим философия на многополярността, да се научим да живеем със собствения си ум, да извършим дълбока деколонизация на съзнанието, културата, науката, образованието.

През епохата на своето колониално господство Западът успя да въведе в много незападни общества фалшивата идея, че мисълта, науката, технологиите, икономическите и политическите системи са наистина ефективни само на Запада, а на всички останали се предлага само уловката за "възходящо развитие”, изцяло зависимо от Запада.

Време е да се сложи край на този робски манталитет. Ние сме човечество, представители на различни древни култури и традиции, по нищо не отстъпващи на Запада, а в много отношения го превъзхождащи.

Това са заключенията на нашия Форум за многополюсност. Въпреки всички различия, всички сме съгласни с основното: навлизаме в нова ера и каква ще бъде тя зависи именно от нас самите и от никой друг.

Ще създадем бъдещето заедно!

Превод: СМ