/Поглед.инфо/ Идентифицирахме нашия основен враг, а именно западната политическа модерност.

1. Либерализмът е в упадък

- Сега лесно можем да видим, че глобалният световен ред е в упадък. Глобализмът се разпада. Виждаме, например, реалната агония в Съединените щати. Заплахата от президента Тръмп, който е много по-умерен по отношение на глобалната либерална политика, се усеща от глобалистите като нещо фатално, дори екзистенциално.
Глобалистите се опитват да унищожат Съединените щати за да прокарат своя кандидат, за да могат да спасят политиките и целите си на всяка цена.

- Тръмп назова "кенсъл културата" (културата на "отрицанието", която изразява свръхлибералните идеи срещу белите хора, хетеросексуалните, юдео-християнските ценности и тнт., бел.р.), която представлява нов вид постмодерен тоталитаризъм. Така например, Ню Йорк Таймс обявиха необходимостта от "отхвърляне" на Аристотел (https://www.nytimes.com/2020/07/21/opinion/should-we-cancel-aristotle.html ).

Имаме си работа с едно очевидно тоталитарно лице на либералната идеология. Това е либерална диктатура, защото иска да "отхвърли" историята - Платон, Аристотел, Средните векове, модерните автори, модерните философии..... Всичко, което не съвпада с все по-тесните критерии на радикалния и тотално нетолерантен либерализъм.

- Това са ясни сигнали на тоталитаризма. Нацистите (националсоциалистите) са искали да "кенсълират" евреите. Съветският тоталитаризъм (социалистическият тоталитаризъм)е искал да "кенсълира" дисидентите. Сега либералната идеология иска да отхвърли всичко. Почти всичко, с изключение на Блек лайфс матър, Сорос, ЛГБТ+ и някои избрани групи от малцинствата, на цената на забраната на всичко останало. И така, това е една агония.

2. Либерализмът и алтернативите му

- Какво е агонията? Либерализмът е агонията:

- Първата политическа теория: Либерализъм.

- Втората политическа теория: Комунизъм.

- Третата политическа теория: Фашизъм.

- Либерализмът спечели срещу конкурентите си през 20-ти век (конкурентите му са комунизмът и фашизмът).

- Тези три теории представляват политическата модерност или по-точно, западната политическа модерност.

- Агонията на либерализма включва приближаващия край на западната политическа модерност, защото нито комунизмът, нито фашизмът могат да бъдат смятани за реални алтернативи на либерализма.

- Комунизмът и фашизмът имат обща основа с либерализма:

- Материализъм

- Атеизъм

- Прогресивизъм

- Един чисто материалистичен подход към човешкото същество.

- Ще изпуснем възможностите на растящата криза, които са подхранвани от невъзможността на глобалистките структури да се справят с коронавируса (друг знак за колапса на либерализма), ако изберем да му се противопоставяме с комунизъм или пък фашизъм, защото те са алтернативите на миналото. И принадлежат към същото семейство на западните модерни идеологии.

- И така, Четвъртата политическа теория е покана да се използва прозорецът на историческата възможност (представен от агонията на либерализма в качеството му на първа политическа теория)за да се преодолее това, което е общо за всички форми на политическата модерност. Става въпрос да се преодолее философското, метафизично, политическо и идеологическо поле на политическата модерност.

3. Четвъртата политическа теория срещу западната модерност

- Четвъртата политическа теория е покана за търсенето на алтернатива на този разпадащ се и западащ либерализъм, който има за цел да бъде основен и уникален, а също единствена политическа идеология от момента на "Края на историята и последния човек" (1992)на Франсис Фукуяма, досега.

- След краят на комунизма и фашизма през 20-ти век, либерализмът се превърна в единствената политическа идеология, която има за цел да бъде своего рода универсален език. Тоест нещо напълно наложено, заедно със свободния пазар, либералната демокрация, парламентаризмът, индивидуализмът, технологиите, поп културата и ЛГБТ+ етиката. Всичко това се смята за универсално. И сега тази универсалност идва към края си.

- Четвъртата политическа теория е покана за критика и борба срещу първата политическа теория, нито от социалистическа или комунистическа позиция, нито пък от националистическо-фашистка или националсоциалистическа, тъй като и двете принадлежат на миналото.

Това е покана за преодоляване на западната политическа модерност под формата на битка с либерализма, защото той все още съществува.

4. Защо либерализмът е абсолютното зло?

- Избираме либерализма да бъде представител и символ на абсолютното зло, точно защото той все още е тук, както и защото либералите все още имат намерение да организират света под управлението на либералния транснационален елит.

- Либерализмът е по-лош от комунизма и дори фашизма, не само от теоретична гледна точка. Той е по-лош, защото съществува - тук и сега. Комунизмът и фашизмът принадлежат на миналото - те са химери, просто спирки на политическата история.

- И така, първо на първо, трябва да се борим срещу либерализма. Трябва да съборим този продължаващ упадък до самия му край. Трябва да превъзмогнем либерализма. Трябва да сложим край на либерализма с неговото отворено общество, човешки права, както и с всички продукти на либералната система в стил Сорос, която е основана на индивидуализма, материализма, прогресивизма, както и на тоталното отчуждение на хората и унищожаването на социалните връзки.

- Индивидуализмът е последната дума на либерализма. И така, трябва да приключим с концепцията на индивидуализма.

5. Комунизмът и фашизмът са капани

- Не трябва да се връщаме към отминалите алтернативи. Не трябва да попадаме в капан на комунизма или пъкфашизма. Трябва да си представим нещо радикално различно - не само от либерализма, но и от цялата западна политическа модерност като цяло.

Това е Четвъртата политическа теория. За тези неща става въпрос.

- Днес нашият основен враг се представлява от либерализма, отвореното общество, както и финансираните от Сорос либерални терористични групи, които могат да се считат за леви или крайнолеви фашисти.

И други също - либералите се опитват да използват религиозните и етнически групи. Така например, когато се борят срещу исляма като религиозно-сакрална традиция, глобалистите използват някои мюсюлмани за да унищожават европейската идентичност.

Когато се борят срещу всички видове национална идентичност, те използват някои етнически идентичности (например уйгури и украинци)за да дестабилизират алтернативните полюси, които не принадлежат на тяхната визия за еднополюсен глобален либерален свят.

Те са цинични в този смисъл. Либералите са лицемери - те използват нещо, което иначе критикуват, ако почувстват нуждата да го правят. Те имат двойни стандарти.

- Но основната идея на борбата срещу либерализма, е битка срещу цялата западна политическа модерност. Това е врагът. И Четвъртата политическа теория кани всички да се сражават срещу него.

6. Името на врага е Западна модерност

- Името на врага е от абсолютно значение. Ако назовем врага като модерни западни политически идеологии или западна политическа модерност, вече сме на правилния път.

- Не каним хората да се бият срещу Запада. Съвсем не. Западът не е врагът.

- Не каним хората да се бият срещу модерността като такава. Например срещу съвременното състояние на делата в някои общества. Защото всички имаме различни общества и различни цивилизации, които съществуват в модерния свят и не принадлежат на западната модерност. Можем да живеем в модерния свят и извън западната политическа модерност.

- И така, ние не се противопоставяме нито на Запада, нито на модерността - ние се противопоставяме на западната модерност. А това е една форма, основана на антихристиянски, анти-традиционен и анти-сакрален завой на западната история, който съвпада неслучайно с колониализма и началото на Просвещението и така нататък.

Тази модерна епоха на научен, материалистичен и колониалистки период на западната история е зла. Това е проблемът.

7. Срещу капитализма, робството и Просвещението

- Идентифицирахме основния си враг като западната политическа модерност или западната модерност като цяло във философски, научен, геополитически и икономически смисъл.

Тя съвпада с капитлазима, защото той, заедно с материализма, атеизма и колониализма въведе повторно робството след като стотици години то не съществуваше в западната християнска култура. Робството беше повторно въведено от западната политическа модерност.

- Понякога изглежда, че робството в колониалните времена - в Америка и Африка е феномен, който продължава древната традиция от пред-модерния Запад. Ни най-малко. Това е напълно нова институция - модерна.

Модерното робство е пътят на така наречената "демократично-либерална" модерност. Хората, които се борят срещу колониализма би трябвало да разбират това добре - те се борят всъщност срещу западната политическа модерност.

- Тази нова концепция за робството е била базирана на расовите и биологически аспекти, както и на прогреса. Защото иначе няма разумно обяснение защо са се използвали чернокожи или цветнокожи хора като роби, освен прогреса. Това е нова концепция за робството базирана на измерването на прогреса. Прогресивизмът е основната движеща сила зад робството.

- За да се освободим от последствията на робството и колониализма, трябва да премахнем западната политическа модерност. Това е единственият начин. Ако ние погрешно проектираме робството извън западната политическа буржоазно-капиталистическа модерност, ще бъдем доведени до грешното заключение. Целият феномен е създаден, обяснен и финансиран от западната политическа модерност.

8. Вдъхновение от Изтока

- Как можем да излезем от епистемологичното поле на западната политическа модерност? Ако се фокусираме на името "западна политическа модерност", вече имаме решение. За да излезем от тези граници, ще ви поканим да отидем заедно отвъд Запада. И така, добре дошли в Изтока. Добре дошли при не-западните цивилизации.

- Добре дошли при исляма, добре дошли при Индия, добре дошли при древната и велика китайска цивилизация, при Африка, както и при архаичните общества. Всички тези форми на цивилизации могат да са наши примери.

- Трябва да разглеждаме западната история само като един клон на човешката. Ако отхвърлим претенциите на западняците за универсализъм, можем да преоткрием ценностите на китайските политически идеи, ислямските политически идеи, както и православната християнска политическа мисъл - източна, а не западна, която е нъплон различна форма на политическо съзнание.

Можем да открием и индийската традиция, да преоткрием архаичните народи. Не да ги съдим от гледна точка на прогреса или технологичното развитие.

- Хората във всички форми, живеещи във всички видове общества са все още човеци, може би дори повече от нашата технологична цивилизация.

Трябва да преоткрием многообразието от всички видове култури и общества и да го приемем. Приемете най-архаичните хора, най-архаичните общества и племена, които живеят отвъд така наречената "цивилизация" като ваш пример за следване или може би за откриване, изследване и проучване.....

Това е нещо, което трябва да разберем първо, а не да се опитваме да съдим и да екстраполираме критериите на западната политическа модерност.

- Ние преоткриваме всеки вид цивилизация отвъд Запада. И това е страхотно. Имаме този огромен набор от политическа и културна мисъл, философия и религия..... отвъд Запада.

И можем да ги използваме като източник на вдъхновение за създаването на нещо ново. Можем да предложим нещо не-западно и да го вземем като пътеводна звезда на Четвъртата политическа теория.

- Очевидно не можем да достигнем някакъв нов вид универсализъм. А и не трябва. Не се нуждаем от такова нещо. Това, от което се нуждаем е да се отворим за перспективите на всяка цивилизация и за всяка култура, която да създаде свое собствено политическо бъдеще, отделно от това, което се налага като неизбежно и едва ли не като съдба от страна на колониалната западна модерност.

- Първо, поканата е георгафска. Трябва да признаем стойността на политическата мисъл извън Запада. Така например, руските евразийци отбелязват, че изследването на австрийския философ Келсен върху универсалната история на правото, е посветено на римската правна система. Само няколко страници са посветени на всички други не-западни правни системи.

Това не означава, че римското право е зло. Но има не-римски правни системи, отвъд западната цивилизация и това е чудесно. Имаме ислямско право, китайско, конфуцианска традиция, индийски закони, а освен това и някои архаични системи за легалност и легитимност. Трябва да обмисляме всички тях.

- Всички цивилизации могат да се вдъхновяват от собствената си политическа мисъл. Това е значението на Четвъртата политическа теория.

След края на либерализма (който наближава), трябва да реабилитираме не-западните политически системи. Те могат да изглеждат на западняците като ужасни, нецивилизовани и отвратителни.... Но това не е аргумент.

Западняците трябва да се притесняват за собствената си цивилизация, която е само един вид измежду много други. И никой не трябва да съди другите. Никой - нито Сорос, нито Бил Гейтс, Хилари Клинтън, Вашингтон, Брюксел, Москва, Рияд, Ню Делхи или Пекин.

- Никой не може да съди другия. Няма универсален критерий за политическата мисъл и това е основният принцип на Четвъртата политическа теория.

9. Истинският универсализъм е основан на плурализма на субектите

- За да развием едно позитивно разбиране за постлибералния световен ред, трябва да признаем следното като основен закон:

Всички цивилизации могат да установяват собствените си политически системи извън всякакви универсални парадигми. Преди всичко отвъд модерната западна политическа парадигма, която е приемана или налагана като нещо универсално.

Демокрацията, либерализмът, човешките права, ЛГБТ+, роботизацията, прогресът, дигитализацията и киберпространството са избирателни. Това не са универсални ценности. Няма универсални ценности, освен стойностите, върху които всички видове цивилизации могат да се съгласят.

- Липсва ни реален международен ред, защото ни липсват и пълномащабни субекти, които могат да установят такъв ред. Към днешна дата все още сме в колониализма. Има само един субект - модерният западен либерален такъв. А това е радикално погрешно. Ние се борим точно срещу тази претенция.

Западът си е Запад. Но той не е всичко. Западът е част от цялото. Западняците са част от човечеството. Западът може да бъде приет или отхвърлен, това зависи от свободното решение на другите цивилизации. А той е само една цивилизация измежду всички други.

- Ето защо, една не-западна политическа мисъл е толкова важна. Истинската универсална история на правото трябва да включва всички правни системи на всичките съществуващи цивилизации:

- сериозна част от конфуцианството; сериозна част от индийската политическа мисъл; сериозна част от ислямското право; византийското право в по-голямата му част; по-голямата част от архаичните системи на правото....

Всяко архаично племе може да създаде собствената си система и трябва да бъдем уважителни към това. И разбира се, по-голямата част от римското право.

И все пак, можем да включим и модерната западна политическа мисъл, но тя трябва да е малка част от цялата политическа мисъл на човечеството.

- Трябва да настояваме за това преразпределение на системите на ценностите. Това е пътят за излизане от западната политическа модерност. Трябва да признаем пълномащабното достойнство на не-западната политическа мисъл.

Това е нещо конкретно:

Във всяка цивилизация можем да намерим лесно много политически споразумения, идеи, школи и така нататък.... Но ние ги игнорираме напълно и се разправяме само със свободното общество и неговите врагове (Карл Попър, Хайек или пък Карл Маркс) като универсални мислители и системи.

Да, те са повече или по-малко интересни. Но да ги сравняваме с конфуцианството, индийската политическа мисъл, ислямските политически идеи - при такова сравнение либерализмът, марксизмът и западният национализъм са доста бедни.

Те са просто възможни форми на политическата мисъл - много малка част от нея. При това много арогантна частица от човечеството. Те са малка част, а не цялото. И това е изключително важно.

10. Западът е просто частица от цялото

- Трябва да възстановим достойнството на всички не-западни политически философии, включително тези от Африка, Индия и Америките. включително и на великите и развити цивилизации, както и на малките архаични общества в Океания.

- Трябва да приемем човечеството като човечество, а не като Запада и останалите. Трябва да променим позицията - Останалите са името на човечеството, а Западът е името на заразата по човешкото тяло. Останалото е центърът, а не Западът.

Световните цивилизации от "Сблъсък на цивилизациите" на Самюел Хънтингтън, 1996 г.

- Сега излизаме от една система, в която модерният Запад е уникалният полюс (еднополюсен)и има намерение да установи господството си над Останалото. Трябва да организираме глобалната геополитическа човешка революция срещу това.

Трябва дори да разпределим статута на субекта на между Останалото. Западът е част от Останалото - малка част обаче.

- Не трябва да наказваме Запада. Трябва просто да го поставим в рамките на неговите нормални исторически и органически граници, ни повече, ни по-малко.

Вие сте западняк? Добре, но не сте универсални. Силно вярвате в човешките права и ЛГБТ+? Това си е ваша работа. Това е вашето решение, а не моето. Това не е нужно. Можем да забраним гей браковете и гей парадите - това е нашето абсолютно право. И то е най-висшето решение, което можем да вземем. Или пък, можем да ги позволим и допуснем....

- Нищо не трябва да бъде универсално осъждане или оправдавано. Всичко зависи от баланса на решенията, които взима всяка една отделна цивилизация.

- За да установим световния ред на базата на този принцип, трябва да отхвърлим твърденията на западната политическа модерност, която иска да установи универсална власт. Не-западните общества трябва да бъдат поставяни на първо място. Трябва да премахнем западния консенсус. Няма такова нещо като западен консенсус. Има режим, има и колонизация, както има и окупация - това е западният имперски либерализъм, срещу който се борим.

11. Самият Запад трябва да бъде освободен от модерността

- Това е много важно. Не трябва да виним Запада, а само модерния Запад. А това е нещо тотално различно, защото не само, че много хора по света са колонизирани и експлоатирани от западната модерност, но идентичността на западната култура (на западната цивилизация и общество)също биват похитени от модерността.

И сега, с процъфтяването на културата на "отрицанието", виждаме как всичко това работи. Модерните либерали се опитват да "отхвърлят" самите принципи на западната идентичност. "Отхвърляне" на Аристотел, Платон, Хегел, Ницше, Хайдегер....

Демонизиране на всичко във великата западна мисъл и култура. Всичко, което не се вписва в тесните ограничения на тази радикално нетолерантна ляво-либерална идеология. Всичко това се определя и съди като фашизъм, като нещо неприемливо.

- Модерният Запад все повече и повече унищожава принципите на Запада (на доиндустриалния/предмодерен Запад). И така, трябва да освободим и Запада. Не само да освободим Останалото от Запада, но и в същото време да спасим самия него от модернизма. Защото модернизмът се опитва да "кенселира" корените и източниците на западната идентичност.

Сега това е съвсем открито. Всеки бива колонизиран от западната политическа модерност. Не само не-западните култури и цивилизации, но и самият Запад бива колонизиран от модерността.

- Трябва да освободим Запада. Трябва да освободим Платон, Аристотел и гръко-римската античност. Трябва да върнем достойнството на християнските предмодерни общества - политически школи, културни ценности, философии, метафизика...

Трябва да върнем наследството на предмодерния Запад, което е на път да бъде тотално отхвърлено от новите чистки и пресладвания от страна на либерализма.

- Трябва да бъдем обединени в глобалната революция срещу западната политическа модерност. Но трябва да разбираме, че не се борим срещу Запада. Борим се срещу режима на модерността.

- Модерността е антизападна. Тя не е Западът. Тя е девиация на западната история, базирана на тоталното неразбиране на собствената същност. Западната модерност е заразата. Това е една западна зараза, но преди всичко тя убива и самия Запад. И така, трябва да помогнем на Запада да се освободи от модерността.

- Трябва да освободим Европа и Съединените щати от либерализма. Трябва да подкрепяме всички видове народни движения и тенденции, които се опитват да върнат социалната справедливост и да освободят народите от либералните политически елити, които насърчават все повече и повече модернизация, либерализъм и самоубийственост.

Защото сега постмодерното западно образование е фокусирано върху тоталното унищожение на всякакви западни ценности. Това е едно ново варварство. Либералите не носят култура, а варварство. Тази "кенсъл" култура (която включва ЛГБТ+, Блек лайфс матър и други феминистки тенденции) е като призив за отхвърлянето и отричането на всички други видове култура. Тя е геноцид на самата западна култура.

- Модерността не е западна. Тя е зараза. Една модерна зараза, която убива западната идентичност. И не е човешки враг този, който причинява тази зараза. Тя се причинява от промяна в отчитането на битието.

- Трябва да сложим край на капитализма, западната модерност, материализма, модерната наука - на всички видове политически, културни и философски плодове на модерността. И това въобще не е нихилизъм.

Защото като премахнем модерността, ние ще имаме възможността да възприемем огромното наследство на гръко-римската култура (която в момента се отрича или е в процеса на радикалното си отхвърляне). Ще открием корените на западната идентичност - духовни, религиозни, философски и политически, вместо този вид девиация и перверзия, с които си имаме работа през политическата модерност.

- Не само светът трябва да бъде деколонизиран, но и самият Запад трябва да бъде деколонизиран и да се върне истинското му достойнство като една от великите цивилизации, наред с другите световни и големи цивилизационни центрове.

- И така, това не е срещу Запада. Това е срещу либерализма и глобализма, както и срещу западната политическа модерност.

12. Поглед към пост-модернизма

- Четвъртата политическа теория е покана да се върви напред и пред всичко. Можем да се вдъхновяваме от миналото, но живеем в настоящето. Не трябва да се връщаме в миналото такова, каквото е било. Трябва да направим стъпка напред, а не много стъпки назад.

Миналото трябва да се счита за вечен пример, както да речем платоническите идеи - като същността, която ни вдъхновява. Но ние си имаме работа с време, а модерното време е катастрофата. Това е време на упадък, колапс и финална катастрофа. И така, трябва да вървим напред.

- Можем да използваме някои от методите на постмодернизма за да деконструираме западната политическа модерност. Има две части от постмодернизма:

Първо имаме много легитимната критика на насилствената и перверзна част от западната политическа модерност, като тоталитаризма. Можем да се съгласим с тази постмодерна критика.

Но има и втора част от постмодернизма - моралният континюитет на модерността, който е едно съгласие с нейния призив за още освобождение, равенство и други субекти на ляво-либералния морал. В този морален аспект постмодерността е по-лоша от модерността. Но трябва да разделяме тези две части.

Можем да приемем и използваме критицизма и деконструиращия процес на модерността, но да отхвърлим моралната солидарност и начините й, които са по-подходящи за самия постмодернизъм.

Трябва да имаме своего рода "десен" постмодернизъм - такъв, който произтича от десницата. Не политическото или икономическо дясно. Тази дума се използва само за диференциация от ляво-либералната употреба на постмодерността, която има за цел да унищожава повече и повече от западната и глобална човешка идентичност.

И така, трябва да се фокусираме на деконструкционния процес на западната политическа модерност без да споделяме моралните презумпции на постмодернизма.

13. Коронавирусът: глобализмът се провали напълно

- Сега коронавирусът е чумата. Един вид есхатологичен знак (това е много важно), както и символ на тоталната неспособност на глобалистите да направляват един проблем като епидемията. Това е очевиден знак за края на глобализацията.

- Коронавирусът и локдауните показаха колко крехка е глобалистката система. И когато сме предизвикани от една сериозна заплаха, ние веднага затваряме границите. Затварянето на границите обаче, е краткосрочно решение за каквото и да било.

И може би все още живеейки в частичен локдаун, можем да научим много важен урок от това. Отварянето или премахването на границите не е универсално решение. То може да бъде полезно или вредно, но не е универсално решение. Нито едно решение не е универсално, когато си имаме работа с либералните елити.

- Либералните елити се опитват да загасят пожара с бензин, което е самоубийство. Пример е това, което се случва сега в САЩ. Демократите губят законната си борба за властта срещу Тръмп, затова се опитват да използват гражданската война като аргумент, за да стигнат до резултатите, които им трябват. Това е самоубийство. Политиката на самоубийството.

14. Либерализъм: екстремизъм, престъпност, самоубийства и омраза

- Това, което всички либерали правят днес, е самоубийство. И така, трябва да ги спрем, да ги преодолеем също така. Без либерализъм - той трябва да бъде оставен настрана. Либерализмът е днешното име на фашизма.

Ако в миналото демонизирахме фашизма, сега думата либерал трябва да бъде обида. Ако си либерален, ти си нечовек, ти си по-малко от човек, ти си болно и извратено същество. И също така си престъпник, защото подклаждаш гражданска война, социална несправедливост, окупация, колонизация, дехуманизация.

Либерализмът е престъпление, престъпление срещу човечеството - по-лошо от фашизма и комунизма.

Това не означава, че трябва да реабилитираме фашизма или комунизма. Те бяха тоталитарни режими. Трябва да ги оставим и настрана. Те принадлежат към миналото. А либерализмът е реалната опасност, реалната престъпна система на световния ред, която все още съществува.

- Да бъдеш антифашист или антикомунист означава да се бориш със сянката на миналото. Истинското предизвикателство е да бъдеш антилиберален.

Днес има и тях, и нас. "Те" са либералите и те са не само срещу руски, китайски, мюсюлмански и европейски патриоти - те са срещу северноамериканци, латиноамериканци, африканци, европейци и всички останали. Те са отчуждени от собственото си общество. Те нямат легитимност да управляват, защото са узурпатори, експлоататори, убийци. Да бъдеш либерален означава да си убиец.

- Ето как точно 4-тата политическа теория разбира ситуацията. И това е рамката на дебата, който бихме искали да проведем с вас на 1-вия международен конгрес на 4-тата политическа теория.

15. Четвъртата политическа теория и новият образователен проект

- И накрая, трябва да действаме - да приложим тези съображения (ако ги споделяте и сте съгласни с тях) в някаква практика. И най-важната и централна практика е в образованието. Защото именно чрез образованието либералите проникват в нашето общество, извращават децата ни, унищожават самите принципи на културите и държавите, унищожават и разтварят идентичностите.

- Основната борба трябва да бъде на университетско ниво. Предлагаме да използваме този глобален локдаун, за да популяризираме онлайн структура на алтернативното образование извън западната политическа модерност. Религиозно, християнско, ислямско, индуистко, будистко - всички видове немодерен западен подход към образованието.

16. Програма за първата каста: брахмини, философи

- На ниво образование има три типа хора, към които се обръщаме. Първият тип е малкото малцинство от световното население, което е склонно да следва философията, религията и теологията. И ние трябва да задоволим искането им, като им дадем пълната картина на духовната култура, която ще загубим с либералите. Трябва да спасим това съкровище от религиозна, традиционна, древна и модерна мъдрост. Трябва да спасим и съхраним това духовно наследство.

Това е нашата мисия - да задоволим нуждите на мислещите хора - философите на света , като им дадем достъп до реалното съдържание на духовната традиция на различни религии и култури.

- Трябва да популяризираме това традиционалистично образование - включително метафизика, теология, традиции на Средновековието, както и незападни системи на мислене. И всякакви философски тенденции, които формално принадлежат на съвременния Запад, но които са различни от него.

Например, германската класическа философия, започвайки с Фихте, Шелинг, Хегел или Ницше, Хайдегер, консервативна революция, традиционализъм, италианска мисъл, художествена сфера, която е по-малко засегнати от съвременните западни капиталистически либерални принципи ....

- Всичко това трябва да бъде спасено и трансформирано в нещо достъпно за хората по целия свят. Защо е толкова важно? Защото в западния тип образование точно тези неща изчезват под очите ни.

Днес няма класическо образование в най-добрите гимназии и университети. Те губят това наследство. Те са все по-ангажирани с културата на отхвърлянето. Те се опитват да отменят всичко в образованието.

- Използвайки индийския термин, това е проектът на Четвъртата политическа теория на ниво брахмани - философи, свещеници, духовни хора, интелектуалци. Това е един вид много специален ангажимент на силно интелектуални хора. Не може да е за масите. Това е за тези изолирани индивиди.

Трябва да им обърнем внимание, трябва да задоволим техните нужди. Ако либералната образователна система напредне, те ще бъдат напълно отчуждени. И това ще засегне не само западните университети, но и източните университети, които само имитират западния модел.

17. Програма за втората каста: кшатрии, воини и активисти

- Но ние също трябва да отправим образователен призив към политическия елит: бойците, кшатриите, воините. И те не могат да се задоволят само със знания, те трябва да прилагат знанията на практика.

Те трябва да участват в специална онлайн образователна програма, в която да се създадат знания за воини - т.е. знания за това как да се борим с нашия враг. За целта се нуждаят от специални качества. Трябва да възстановим ценностите на тези хора, които са потенциални герои. Те са напълно изключени от постмодерността, от либерализма - вече не съществуват.

- Не случайно западната политическа модерност насърчи изкореняването на първите две съсловия - свещениците и благородните аристократи - воините.

Капитализмът дойде да унищожи тези два вида човешки личности. Сега стигнахме до последния етап на ликвидиране на брахманите и кшатриите по целия свят. Трябва да им помогнем да се възстановят и да изпълнят своите екзистенциални и метафизични мисии.

- И така, трябва да създадем мрежа за съвременните кшатрии да се борят с либерализма, еднополюсния световен ред и западната политическа модерност. Но не и да се бият помежду си. Това е много важно.

Четвъртата политическа теория приканва всички кшатрии да не се бият един срещу друг - например китайци срещу индийци, индийци срещу пакистанци, шиити срещу сунити, християни срещу мюсюлмани, африканци срещу бели хора или една нация срещу друга нация. Защото това е стратегията на либералите. Те искат да ни разделят и да управляват (divide et impera) от наше име.

И когато либералите забележат някакъв войнски дух, възходящ в обществото, те се опитват да го манипулират и да го ориентират срещу други потенциални съперници, конкуренти или врагове на отвореното общество. Ние също не трябва да попадаме в този капан. Трябва да насърчаваме солидарността между всички кшатрии по света.

- На първо място, трябва да завършим с глобализма; и след това ще решим нашия взаимен проблем. Но тази обща мрежа от кшатрии, воини, герои е много важна. Трябва да осигурим образование за всички тези кшатрии въз основа на солидарност между мъжете и жените, които са тип воини. Тъй като този тип човешка личност се разпределя равномерно сред мъжете и жените. Не бива да се държим високомерно с жените - трябва да реабилитираме традиционното достойнство на техния пол.

- В политическата модерност днес жените се разглеждат като блага, защото капиталистическо-материалистическата логика надделява. Трябва да освободим жените за собствената им съдба, която може да е свързана с философския тип.

Това е рядък случай, но философията е рядкост, която е много специална характеристика на човешкото същество. И както казва Платон, рядко се среща сред мъжете, но също така рядко се среща и сред жените. Рядка е като такава. Мъжете, отдадени изцяло на философията и метафизиката, са рядкост, но жените, които го правят, също са рядкост.

- Трябва да възстановим достойнството на жените и да им дадем достъп до 4-тото политическо образование при същите условия като мъжете. Разликата между метафизичната структура на душата е много по-важна от разликата между половете.

И така, след създаването на образованието за брахмани, отворено за мъже и жени по целия свят, трябва да популяризираме мрежа от съвременни кшатрии, отворена и за жени, за да се борим срещу съвременния свят, а не помежду си.

18. Програма за третата каста: Вайшии, селяни, провинциали

Но всичко това е посветено на малко малцинство от световното население, защото браманите (мислителите, философите, интелектуалците) са рядкост. И воините - истинските герои - също са рядкост. И какво да правим с огромната маса от населението, което също е жертва на либералите? Какво бихме могли да предложим извън този елитарен подход?

Основната идея е да се организира трето ниво на образование за абсолютното мнозинство от населението, което да бъде свързано с възстановяването на традиционното семейство и традиционния начин на живот, който е свързан със селското стопанство. Селячеството е отговорът.

- На първо място, европейското селячество е унищожено от капитализма. Хората, които са възнамерявали да бъдат трето буржоазно съсловие, не са били представители на третото съсловие всъщност. Защото третото съсловие е точно и конкретно представлявано от селяните.

Европейското селячество - това беше третото съсловие в европейските общества. То не беше представено от търговци. Търговците бяха паразитите, посредници между висшите класи на обществото и огромния океан от селяни.

- Трябва да възстановим системата на самодостатъчни земеделски общества, базирани на малки села. Локдауните заради коронавируса ни показаха колко е важно да имаме достъп до храна, за да задоволим най-простите нужди на хората. Това ще бъде все по-важно в бъдеще.

19. Бягство от градовете: великото завръщане към земята

- Трябва да се съсредоточим върху тази нова тенденция за завръщане към земята, при която по-голямата част от населението се връща към земеделската практика. Трябва да насърчаваме, помагаме и подкрепяме изселването от големите градове - това е много важно.

- Големите градове са изкуствени конструкции на съвременния Запад. Големите индустриални градове трябва да бъдат премахнати. Населението трябва да ги изостави и да живее истински живот в провинцията, защото само тя ни дава реален живот и истински достъп до битието.

- Необходимо е да се създаде трето ниво на образование, фокусирано върху новото селячество. Може да е онлайн за да може хората да се присъединят към нашата мрежа на 4-тата политическа теория, но трябва да се организира извън големите градове, въз основа на традиционни семейства. Без перверзници от големите градове.

- Трябва да се върнем към земята. И това не означава връщане към миналото. Това е единственият начин да се спаси човечеството от тази истинска болест, представена от постхуманизма и новата технология, която се опитва да се намеси в човешките гени, да ни трансформира, да ни маркира с изкуствени вещества, за да контролира и отхвърли нашата култура от собствените ни вени, както и душите ни. Трябва да се борим срещу тази глобализация.

- За огромното мнозинство от населението 4-тата политическа теория предлага връщането към земята. Тоест връщане към човешкото, връщане към произхода, както и към корените.

Това може да е движение за масово създаване на селскостопанско сътрудничество и коопериране. Селскостопански общности, свързани по целия свят чрез системата и структурата, предоставени от мрежата на 4-тата политическа теория.

- Трябва да възпитаваме новото селячество. Трябва да им помогнем да възстановят родните си традиции, своите корени, своите предци, своите култури. Защото селскостопанският живот беше пълен със символика и свещеност. Румънският традиционалист Мирча Елиаде беше представител на тази много богата селска свещеност. Той може да бъде представител на третия съсловен традиционализъм за новото селячество. Бихме могли да развием тази идея в нашия дебат.

20. Хората: основен обект на 4-тата политическа теория.

- Ние трябва да популяризираме идеята за хората като основен предмет на 4-тата политическа теория, тъй като те винаги предполагат отношенията със земята - в конкретния, символичния и свещен смисъл. По думите на Ницше:

"Братя мои, останете верни на земята."

Тези думи трябва да бъдат осмислени. Защото земята за хората е битието, тя не е отчуждено вещество, което да се използва за материални нужди. Земята е свещена.

- Това завръщане към земята от градовете, това изоставяне на големите населени центрове трябва да бъде екзистенциален и метафизичен ход за връщане към битието. Мисията на 4-тата политическа теория е да популяризира този процес.

21. Четвъртата политическа теория е отворен проект и апел

- Бихме искали да чуем Вашето мнение, възгледи, предложения и критики.... Четвъртата политическа теория не е догматична - тя е напълно отворена.

Това е просто теоретизация. Това е процес, отворен за всички, за формиране на теория извън либерализма и западната политическа модерност, с отворени цели. Всеки вид цивилизация, всяко общество, всяка култура търси нещо много специално, което има смисъл само вътре в нея, а не навън.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели