/Поглед.инфо/ Прилагането на антисоциални мерки извън ядрото на капиталистическата система за дълго време позволи на капиталистическия елит да изглади социалните конфликти в самото ядро и да забави и промени класовата борба. Както е казал Сесил Роудс в края на XIX век: „Или ставаш империалист, или получаваш гражданска война“. Всъщност империалистическата фаза на капитализма e опит да се избегне гражданска война в тяхното общество чрез външна експанзия. Но е факт, че империализмът е ограничен от размера на планетата и в началото на XIX-XX век външните зони, чрез които беше възможно да се изгладят социалните конфликти в ядрото, бяха изчерпани и за да се избегне гражданска война, бяха необходими не колониални, а империалистически войни, тоест между самите империалистически сили.

Между другото, това съвпадна с разгръщането на Втората индустриална революция - 1870-1910 г. Втората индустриална революция е електричеството, двигателят с вътрешно горене, в ежедневието - телефонът, телеграфът, киното, водопроводът, асансьорите. Трябва да се отбележи, че Втората индустриална революция продължава по-малко от Първата. Първата индустриална революция е парната машина, железниците, това са годините 1750-1830. Низходящата линия на индустриалната икономическа динамика на капитализма се демонстрира още по-ясно от Третата индустриална революция - 1970-2000 г. Това са компютърът плюс мобилния телефон, интернет и роботите и... това е всичко.

Постмодерното е естественото състояние на западната цивилизация след модерното, т.е. Новото (от около 1600-1870 г. - ранно и средно модерно) и Най-новото (1871-1970 г. - късно или високо модерно) време са ерата на бурята и настъплението на прогресивно масово индустриално общество с търговска и индустриална система, която последователно унищожава органиката на социалната йерархия на Средновековието и прогресивно създаване на глобална изкуствена технотронна среда и култ към индивидуализма.

Още преди 60-70 години някои американски писатели на научна фантастика рисуваха антиутопии, където нещата са почти еднократни, защото е необходимо да се осигури натоварването на индустрията с високи нива на заетост и потребление, а хората са абсолютно толерантни един към друг и следователно никой в обществото не трябва да се извисява над другите със своите отлични качества, защото това поражда масивна нездравословна завист и социални вълнения.

На фона на постиженията на първите две индустриални революции, Третата индустриална революция изглежда много бледа, а продължи дори по-малко от втората. Нещо повече, световният елит умишлено забавя вече затихващото научно-технологично развитие, ограничавайки го в свои егоистични интереси до една-единствена сфера - информация и комуникация, тоест дигиталните технологии. С тяхна помощ можете фантастично да промиете мозъците и да контролирате населението.

В края на ХХ век навлизането на приложната наука в реалното производство, с изключение на военната сфера, почти напълно се забави и може да се каже, че всичко това се случи в резултат на почти пълния контрол на финансовия, тоест непроизводителния капитал, върху индустриалния. Повечето от последните изобретения от последните десетилетия са в областта на отдиха и развлеченията, а не в производството. Тук си припомняме последните векове на Римската империя - там е почти същото. Но темпът на нарастване на производителността на труда и икономическия растеж по време на Третата индустриална революция е по-нисък, отколкото по време на Втората. И тук стигаме до парадоксален извод.

Индустриално-техническата фаза на развитие на капитализма от 60-те години на миналия век е пътят нагоре по стълбата, водеща не към напредък, а към регрес. В допълнение, разширяването на капиталистическата система, както и робовладелческата система, по едно време подпомагат развитието на тази система поради разрушаването на външната й среда, тоест вторият закон на термодинамиката, поради увеличаване на ентропия на външната среда. И когато външната среда беше изчерпана, тогава започна ентропизацията на самата капиталистическа система – последният, терминален етап, на който сега сме свидетели.

Добра илюстрация на индустриалната икономическа регресия от определен момент в развитието на капитализма е средното увеличение на производителността на труда след Втората индустриална революция. Ето, да видим. 1891-1972 г., тогава темпът на нарастване на производителността на труда 2,33, от 72-ра до 96-та година - 1,38, от 1996 г. до 2004 г. - 8 години, отново 2%, поради разграбването на бившия социалистически лагер и временно намаляване на разходите на западните страни за войната и широкото разпространение на евтини китайски стоки. Но всичко свърши бързо. От 2004 г. до 2012 г. темпът на растеж на производителността на труда е 1,33, а от 2012 г. - 0,4-0,5%. Това се нарича: "Здравей, асимптота." Съгласен съм с онези икономисти, които смятат, че няма да има повече индустриални или научно-технически революции. Е, нека не смятаме четвъртата индустриална революция на Клаус Шваб за научно-технологична.

До края на XXI век, ако не се случи глобална катастрофа, светът, особено като се вземе предвид продължаващата деиндустриализация, напълно ще се върне към асимптота, до показатели от 0,2-0,4. Известният икономист Гордън от Североизточния университет в САЩ, на примера на родината си много добре показа, така да се каже, на пръсти как ще се случи връщане към темпове на растеж от 0,4 и дори 0,2. Той откроява 6 фактора, всеки от които намалява част от икономическия растеж.

И така, първият фактор. Лоша демография на работната сила. Въпреки че от 1965 до 1990 г. жените навлизат на пазара на труда като друг контингент за експлоатация. Днес този резерв е изчерпан, бейби бумърите - поколението, което предаде Америка, както го наричат, умира, пенсионира се. Оттук и намаляването на работните часове на глава от населението и намаляването на икономическия растеж с 0,2. Изваждаме от текущото 1,8 и получаваме 1,6.

Заради ниската раждаемост в САЩ ги чака "голямо възмездие" в бъдеще, заяви американският милиардер Илон Мъск. Така бизнесменът коментира в публикацията на “Ройтерс”, че резервите на основния доверителен фонд на системата за социално осигуряване на САЩ ще бъдат изчерпани през 2033 г., година по-рано от очакваното в миналогодишната прогноза. „Предстои голяма отплата поради ниската раждаемост. Япония е водещ индикатор“, написа Мъск в Туитър. През 2022 г. в Япония са родени 799,7 хиляди души. За първи път от 1899 г., когато започва да се води подобна статистика, раждаемостта пада под нивото от 800 хиляди.

Вторият фактор е, че от 90-те години на миналия век нивото на образование в САЩ не расте, страната пада все по-надолу в класацията по отношение на дела на хората с висше образование. И Гордън изважда още 0,2%, сега получаваме 1,4.

Трето. Бързото нарастване на неравенството в САЩ от 80-те години на миналия век. След кризата от 2008 г. то започна да се развива с чудовищни темпове. От 1993 г. до 2008 г. средният ръст на реалния доход в САЩ е 1,3%, докато ръстът на доходите за 99% от населението е 0,75%, а 1% до 52%. Тоест 99% имат по-малко от 1%, а 1% имат 52. От 2009 г. 1% от населението на САЩ е получило 93% от националния доход от така наречения възстановителен растеж. Гордън изважда още 0,5% и получава 0,9.

Четвърто. Съвременните компютърни технологии и глобализацията имаха не само положително, но и отрицателно въздействие върху икономиката на САЩ. Кол центрове и други услуги бяха прехвърлени в други страни. Извадете още 0,2 и вземете 0,7.

Пето. „Зеленият“ дневен ред, който се превръща в приоритет, в ущърб на други сектори на икономически растеж, още минус 0,2. В резултат на това 0,5.

И накрая, удвоете дефицита, текущата сметка и бюджета, извадете 0,3. И получаваме 0,2% от темпа на растеж на производителността на труда и икономическия растеж в Англия от 1300 до 1750 г.

Във връзка с всичко казано Гордън предрича вечна глобална рецесия. Знаем, че нищо не е вечно, но асимптотичната икономика съществува от 10 000 години и изглежда, че съвременният свят изпада в нея. Това не означава, че индустрията ще бъде напълно премахната. Но това означава, че индустрията ще бъде много ограничена. Истинската индустрия ще обслужва самия връх, а останалите - дупката за геврека. Или, както Шваб го казва „деликатно“, в кавички в книгата си, „по-голямата част от света е на път да бъде “патагонизирана“.

Патагония е област в Аржентина, където живеят овчари, гаучоси, където има натурална икономика. Е, тези, които са чели "Децата на капитан Грант" на Жул Верн, си спомнят, че героите са прекосили и Патагония. Много добре показва какво е Патагония. И така, според Шваб, патагонизацията е съдбата на по-голямата част от света, тоест животът в прединдустриална икономика.

Всъщност Балацки е съгласен със заключението на Гордън. Не знам дали Балацки познава работата му, но те, така да се каже, мислят в една посока. Според Балацки след кратка пауза от 250 години светът се връща към капана на Малтус. Бих казал в лоното на асимптотите, но това няма значение. А Балацки цитира статистика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, според която темпът на растеж на производителността на труда, един от най-важните показатели за икономическа ефективност, през 2006-17 г. в САЩ е намалял от 2,3% на 1, а през Великобритания - от 2,2 до половин процент.

Но дори Томас Пикети пише, че „в началото на XXI век обемът на натрупания имотен капитал има всички признаци на прекомерно изобилие“. Оттук и спадът в доходността. По този показател, както подчерта Пикети, „светът днес е на нивото на предишните две световни войни на ХХ век“. Всъщност, ще добавя, тези войни бяха средство за увеличаване на този показател. И го тласкаха нагоре, така да се каже, до средата на 60-те години.

Какво следва от това по отношение на социални и политически последици? Балацки, напълно съм съгласен с него, прогнозира началото на нова вълна от безчовечност на върха спрямо дъното. Но факт е, че тази вълна вече започна! След това ще анализираме основните ѝ потоци.

Превод: В. Сергеев

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?