/Поглед.инфо/ Само Червената армия сложи край на грабежа

Друг вариант на „Генералния план на селищата“, модифициран според желанието на Химлер, е представен на райхсфюрера в края на декември 1942 г. Територията на германските селища на изток трябваше да надхвърли цялата територия на Райха, съществувал в размерите си от 1938 г. Основните направления на колонизация са определени като северно (Източна Прусия - Балтийско море) и южно (Краков - Лвов - Черно море).

Преселването на германските колонисти на територията на съветските балтийски държави и Украйна дори вече започва да се извършва, но победата на Червената армия при Сталинград сложи край на всички усилия за установяването на „новия ред“.

Трябва да се отбележи, че историците получиха цялостен поглед върху генералния план „Ост“ сравнително наскоро, през 2009 г. Преди това те бяха принудени да се задоволят с разпръснати фрагменти. Отделните разработки никога не са били събрани в един документ и много от тях, по-специално първата версия на Майер, са били напълно скрити. Това е симптоматично: германците, планиращи унищожението на цели народи са били наясно с престъпността на това, което са възнамерявали да направят.

В опит да завладее световно господство, нацисткият режим се опитва да изпомпва материалните ресурси на Съветския съюз, да постави неговия индустриален потенциал в своя услуга, да ограби селското стопанство и да изнесе оборудване, суровини и работна ръка за Третия райх. На среща с командването на Вермахта на 9 януари 1941 г. Хитлер казва, че ако Германия „получи в свои ръце неизчислимото богатство на огромни руски територии“, то „в бъдеще тя ще може да се бие срещу всякакви континенти“.

На Нюрнбергския процес срещу главните германски военнопрестъпници е предоставена информация за среща, която Хитлер провежда на 16 юли 1941 г. в щаба си с участието на А. Розенберг, който на следващия ден е назначен за ръководител на Източното министерство, шефът на имперската канцелария Г. Ламерс, началникът на партийната канцелария на НСДАП М. Борман и началникът на щаба на върховното командване на Вермахта фелдмаршал В. Кайтел. Хитлер определи задачите на Райха по отношение на Русия по следния начин: „Основният принцип е да разделим тази баница по най-удобния начин, така че да можем: първо, да го притежаваме, второ, да го управляваме и, трето, да го експлоатираме.“

Хитлер решава, че след поражението на СССР територията на Третия райх трябва да бъде разширена на изток, поне до Урал. „Цялата Балтика“, провъзгласява фюрерът, „трябва да стане област на империята, Крим с прилежащите региони, Поволжието трябва да стане област на империята по същия начин, както района на Баку“.

Използването на съветския икономически потенциал или казано по-просто, грабежът е извършено от германците на строго планова основа. За експлоатиране на ресурсите на окупираната съветска територия през март 1941 г. е създадена военизирана държавно-монополистична организация - Щаб на икономическото ръководство "Восток". Под негово командване е Икономически щаб „Изток”, чиято дейност се разпростира върху цялата икономика на окупираните източни земи.

Плановете на германското ръководство за експлоатация на съветската индустрия са очертани в „Директивите за ръководството в новоокупираните райони”, известни като „Зелената папка” на Гьоринг. Документът изискваше да се организира на територията на СССР добивът и износът в Райха на онези видове суровини, които са важни за функционирането на германската военна икономика, и да се възстановят редица фабрики за ремонт на въоръженията и оборудването на Вермахта, както и да произвеждат определени видове оръжия.

Гьоринг и представителите на германските военно-промишлени концерни проявиха особен интерес към завладяването в Украйна и прехвърлянето в Германия на оцелялото оборудване на заводи и фабрики, на желязна руда, въглища, черни и цветни метали. За мащаба на грабежа говори фактът, че само през юни 1943 г. германците са изнесли от Украйна над 232 000 тона желязна руда, почти 65 000 тона манганова руда и повече от 25 000 тона манганов концентрат.

Най-големите украински предприятия станаха собственост на германски компании, печално известният държавен концерн Hermann Goering Werke присвои редица мини и металургични заводи в цяла Украйна.

По отношение на селското стопанство в инструкциите на Икономическия щаб „Изток“ от 23 май 1941 г. се посочва, че целта на военната кампания срещу СССР е „снабдяването на германските въоръжени сили, както и осигуряване на храна за германското цивилно население за много години напред."

Това се планираше да се постигне чрез „намаляване на собственото потребление на Русия“ чрез прекъсване на доставките на продукти от черноземните южни райони в северната нечерноземна зона, включително Москва и Ленинград. Тези, които изготвиха тези инструкции, бяха наясно, че това ще доведе до глад за милиони съветски хора.

Райхсмаршал Г. Гьоринг заявява на заседание на щаба „Изток“ по „Източния въпрос“ през февруари 1941 г.: „Задачата е да изтеглим от новите източни райони най-голямото количество селскостопански продукти, суровини, работна ръка... Ако можем да изпомпим всичко необходимо от страната, тогава десетки милиони хора ще умрат от глад.” И тези планове бяха изпълнени с немска методичност. Нашествениците изнасят 85% от всички хранителни ресурси от Украйна.

Съдбата на остарбайтерите (работници, насилствено отведени в Германия) е споделена от 2,3 милиона жители на Украинската ССР.

Механизмът на икономически грабеж на съветските земи беше разклонен. Щабът "Восток" беше подчинен на икономическите инспекции, действащи в оперативния тил на германските войски; икономически отдели в тила на армиите, включително технически батальони от специалисти по минната и петролната промишленост; части, занимаващи се с изземване на суровини, селскостопански продукти и инструменти за производство. Икономически екипи и групи се създаваха дори в поделенията и полевите комендатури.

Характерно е, че редица служители на Икономически щаб "Восток" влизат в ръководството на Източното министерство, на което е поверено гражданското управление на окупираните земи, което допълнително показва добре обмислените планове на нацистите за ограбване. съветски земи.

Действията на Икономическия щаб "Восток" нанесоха огромни щети на икономиката на СССР. По официални данни само в Украйна са изгорени 714 града и 28 хиляди села, разрушени са 16 хиляди промишлени предприятия, 2 хиляди железопътни гари, ограбена е собствеността на десетки хиляди колхози, 872 държавни ферми и 1300 MTС, изнесени са 7,6 милиона глави говеда, 3,3 милиона коне, 9,3 милиона свине, 7,3 милиона овце. Унищожени са 18 хиляди лечебни заведения, 83 хиляди училища, техникуми и университети, 20 хиляди библиотеки.

Само Червената армия сложи край на грабежа.

* * *

По горещите следи на войната и победата над Германия изглеждаше, че нацизмът вече е забравен завинаги на украинската земя. Оказа се различно: нацизмът даде изобилие от издънки на дървото на украинския национализъм, той се култивира, напомпва с оръжия и пари и с подкрепата на ново поколение германски политици,

Много е навременно да им припомним днес как техните предшественици, владетелите на Третия райх, завършиха в Нюрнберг.

Превод: ЕС

Абонирайте се за Поглед Инфо и ПогледТВ, защото има опасност да ни блокират във Фейсбук заради позициите ни:

Telegram канал: https://t.me/pogled

YouTube канал: https://tinyurl.com/pogled-youtube

Поканете и вашите приятели да се присъединят към тях!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели