/Поглед.инфо/ В началото на декември КНР беше домакин на традиционната годишна Централна конференция по икономически въпроси с участието на президента на КНР Си Цзинпин. Неговите решения обобщиха икономическото развитие на Китай през 2021 г. и определиха приоритетни области на икономическата политика за 2022 г.

Решенията на конференцията са интересни и за Русия – и като полезен опит от държавно-капиталистическото управление на икономиката, и като пример за политика, независима от препоръките на западните либерални и монетаристки институции. Някои от тези решения са в съответствие с дългосрочната стратегия за ограничаване на влиянието на капитала и пазара върху обществените отношения в рамките на политика на справедливо разпределение на обществените блага.

През 2021 г. се очаква икономическият растеж на Китай да надхвърли планираната цел от 6%, дори при забавянето на икономиката през третото тримесечие, когато БВП нарасна с 4,9%, намалявайки спрямо предходните тримесечия. През първите три тримесечия БВП на Китай нарасна с 9,8% на годишна база до 82,31 трилиона юана (12,8 трилиона долара). Основният принос за забавянето имаха два фактора – недостигът на електроенергия и прекъсванията в глобалната верига за доставки. Като цяло обаче ръстът на БВП на КНР за 2021 г. е значително по-висок от средния за света.

Предвижда се силен низходящ натиск върху китайската икономика за 2022 г. Очаква се трудна ситуация със заетостта. Това се дължи на факта, че през 2022 г. броят на завършилите колеж, по предварителни оценки, ще бъде около 10,76 милиона, което е с 1,67 милиона повече спрямо 2021 година. Това е и първият път, когато броят на завършилите колеж надхвърли 10 милиона.

Участниците в конференцията подчертаха, че китайската икономика през 2021 г. е изправена пред три големи предизвикателства – „намалено търсене, шокове в предлагането и отслабване на очакванията“. Имаше забавяне на пазара на недвижими имоти поради състоянието на най-големия китайски разработчик “Евъргранд”.

Всичко това доведе до нарушаване на устойчивостта на икономическия растеж, когато много бързото възстановяване през четвъртото тримесечие на 2020 г. и през първата половина на 2021 г. беше заменено от рязко забавяне през втората половина на 2021 г.

Отделно предизвикателство за Китай, както и за световната икономика като цяло, е ръстът на инфлацията, който има външен източник. Този факт беше изцяло взет предвид в препоръките на конференцията.

През 2022 г. приоритет ще бъде нормализирането на икономическия растеж около определени приемливи стойности, за да се изключи „люлка“, когато икономиката първо нараства рязко, а след това също рязко се забавя.

Участниците в срещата подчертаха „необходимостта от активна фискална политика за следващата година, като отбелязаха, че това трябва да осигури интензивността на бюджетните разходи и да повиши стабилността на икономиката“. Предвижда се фискалната политика да бъде насочена към стимулиране на съвкупното търсене. Предвид забавянето на растежа на БВП през третото тримесечие, целта е да се увеличат капиталовите инвестиции и да се повишат изискванията за ликвидност в реалната икономика.

Китайските експерти обръщат внимание на факта, че китайската парична политика е „фокусирана върху собствените му нужди“, а не „танцува с другите“. В съответствие със стимулираща фискална политика, Народната банка на Китай намали годишния основен лихвен процент по заемите с 5 базисни пункта до 3,80% от 3,85% на 20 декември, оставяйки предходната петгодишна лихва на 4,65%, което е ключов показател за ипотеките. Експертите смятат, че този ход отразява по-силна финансова подкрепа за стабилен растеж и ще бъде последван от редица други смекчаващи мерки през 2022 г., включително по-нататъшно намаляване на съотношението на задължителните резерви, намаляване на лихвите и фискални стимули.

След конференцията Китай увеличи подкрепата си за реалната икономика. По-специално, коефициентът на задължителни резерви за повечето банки беше намален с 50 базисни пункта и лихвените проценти по кредитите за селско стопанство и малък бизнес бяха намалени.

Като цяло китайската стратегия за преодоляване на инфлацията без да се засяга икономическият растеж се основава на разбирането, че източникът на текущата инфлация не е излишъкът от пари, а недостигът на стоки. И, за да приведат паричното предлагане в съответствие, те не притискат паричното предлагане, а стимулират разширяването на производството на стоки.

Тези мерки привличат внимание с ясен акцент върху растежа на реалния сектор на икономиката и увеличаването на доходите на населението. Те са подчинени на необходимостта „да се използва пълноценно положителната роля на капитала като фактор на производството“ и „ефективно да се контролира неговата отрицателна роля“. Тази формулировка на въпроса взема предвид двойната роля на капитала. От една страна, желанието му за максимизиране на печалбите може да допринесе за прогресивното развитие на обществото; от друга страна, безразборното разширяване на капитала вреди на икономиката и обществото. И тук говорим за „светофар” за капитала, за предотвратяване на неговия „неконтролиран растеж”.

Във влиятелните експертни кръгове на КНР се обръща внимание на неограничената кредитна експанзия на съвременния финансов капитал, когато нарастването му престава да зависи от реалната икономика. Според Дон Сяоджун, заместник-директор на катедрата по преподаване и научни изследвания по икономика в Националната академия за управление на КНР, това състояние на нещата създава големи рискове както за самия финансов капитал, така и за икономиката като цяло. Според него сега в КНР се решава фундаментален въпрос: как да се намерят по-ефективни начини за управление на растежа на финансовия капитал, подчинявайки растежа му на интересите за развитие на реалния сектор на икономиката.

Финансовият капитал не може да играе самодостатъчна роля в икономиката, той е ценен само като източник на финансиране за производствените сектори. Необходими са специални мерки за насочване на излишните приходи на финансовия сектор в реалния сектор на икономиката.

На конференцията бяха обсъдени и последните регулаторни мерки, по-специално ограничаване на пазарните отношения в областта на извънучилищното образование с цел изравняване на възможностите за получаване на качествено образование на деца от семейства с различни доходи, в областта на свободното време на младежите (ограничаване на предлагането на онлайн игри за ученици).

Като цяло, подробният анализ на постиженията и проблемите на китайската икономика през 2021 г. и посочените мерки за стабилизиране на икономическия растеж дават основание на китайските специалисти да гледат доста уверено в идващата 2022 г. Както отбелязва вестник “Глобал Таймс” стратегията на Китай да развие своя огромен потенциал е „активна и устойчива“.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели