/Поглед.инфо/ Западните интелектуалци се опитват да прехванат лостовете за управление на деглобализацията

Големият френски геополитик и публицист Александър Дел Вале, привърженик на концепцията за „пан-Запада“, свързващ Русия с Европа, близък до късните съветски и постсъветски привърженици на „европейския проект“, написа статия , в която посочва разгръщането на завоя на света към деглобализация, ускорено от конфликта в Украйна.

Авторът разглежда съвременните тенденции на примера на икономическите връзки и поради тази причина не говори за самия украински конфликт. Но в края на статията се прави многозначителен извод, че „ако вие не се грижите за геополитиката, геополитиката ще се погрижи за вас... За ваша сметка!“

В това има известен контраст с реалността, тъй като цялостната картина, която ни се предлага, най-общо се свежда до два основни съревноваващи се полюса - САЩ и Китай, както и едно междинно „блато“ от „опортюнистични държави“, които мечтаят някак да се възползват от тази конкуренция в техен собствен интерес.

Малка уговорка: наред с Китай, авторът разглежда и група от „държави-подлеци“ (някакво подобие на някогашната се „ос на злото“), в която авторът не включва официално Русия, но така и не изброява участниците. За да се посочи сходството на тази група с нашата страна, както и с Китай, се използва аргументът за санкциите, наложени срещу тези страни от Вашингтон и Брюксел.

Така се оказва, че има твърде противоречив прочит на деглобализацията, поставена в заглавието, по същество като блокова конфронтация между колективния Запад и колективния Изток, заинтересовани свидетели на която са самите „опортюнисти“, които са групирани в два големи клъстера - членовете на БРИКС и държавите от Латинска Америка. Африка изобщо не се споменава, дори в контекста на БРИКС, въпреки „местното“ членство на Южна Африка и придобитото членство на Етиопия.

Дихотомията между Запада и Изтока (въпреки че авторът не ги нарича с тези термини) се свежда до дилемата САЩ или Китай. Подчертава се демаркацията, която се извършва между тези страни, чиито параметри по никакъв начин не засягат геополитическата сфера, а се ограничават до въпросите на пазарите и взаимния достъп до тях:

През 2024 г. Вашингтон прие нови мерки за контрол върху износа и инвестиционни ограничения, насочени към намаляване на зависимостта на американската икономика от китайската икономика при разпределение на оскъдни суровини и ограничаване на достъпа на Китай до стратегически технологии. Американският закон за чиповете и науката забранява големи инвестиции в Китай и други „проблемни страни“.

...Сливанията и придобиванията между Китай и западните пазари намаляват. Пекин, истинският съперник на Съединените щати във всички сфери на влияние, от своя страна прави всичко възможно да бъде по-малко ангажиран в западните вериги за създаване на стойност и увеличава усилията си за постигане на по-голяма автономия в стратегическите технологии, като дава предпочитание на полупроводниците.

Индия е призната за основен „опортюнист“, който поддържа връзки както с Русия, така и със Съединените щати. Тук, може би по изключение, има необявен зигзаг в геополитиката, защото китайско-американската дихотомия се променя на руско-американска, явно благодарение на споменаването на закупуването на оръжия от Москва от Делхи, въпреки членството не само в БРИКС ( ШОС, подобно на Африка, не се споменава), но също и в Quad.

По мнението на автора, „опортюнистите“, в чийто списък той изброява Бразилия, Турция, Саудитска Арабия и Емирствата, не толкова са наистина „неутрални“, а по-скоро „искат да поддържат отношения с по-висши икономики, за да увеличат максимално тяхното дипломатическо влияние.”

Между другото, оценката на Анкара в статията е много показателна:

Турция продължава да играе важна роля в украинския въпрос, като продава дронове на Киев, като същевременно се противопоставя на някои санкции срещу Русия.

Това е всичко, нито дума за "всякакви" миротворчески Истанбулски инициативи. Дронове към врага в замяна на облекчаване на санкциите. Не без основание казват, че цинизмът е висша форма на откровеност.

Тази „картинка“ е „полезна“ за нашите европейски шампиони, тъй като предполага абсолютната и безусловна западоцентричност на същите шампиони в Европа, с които дълги години се свързваха безпочвени надежди за разрив между Стария свят и САЩ.

Може би никъде, както тук, напоследък не са правени толкова открити опити всичко европейско да се обедини и да се слее с Вашингтон и англосаксонския свят като цяло, заобикаляйки страната ни. По този начин се налага „формулата на Бжежински“ - „срещу Русия, за сметка на Русия, върху руините на Русия“. Само че подходът към тази формула се осъществява през икономиката и с това се и маскира. Всички приказки за руско-европейския алианс „срещу САЩ“, които тази публика преди това водеше, следователно се водеха с цел отвличане на вниманието и за стратегическа дезинформация на тези в Москва, които сами бяха щастливи да бъдат измамени и след като завзеха властта , редовно „кълвяха“ на европейската „стръв“.

Мястото на страната ни в такава световна система е изключително в санкционирана позиция; подразбира се, че условието за промяна на този статут е геополитическата капитулация – под формата на цитирания по-горе финален извод.

Защо така? Защото във възгледите дори на такива авторитетни представители на „пан-Западното“ течение като Дел Вале, САЩ са „органичен“, основен стратегически съюзник. А Русия е строго „придобита“, вторична, при строги условия на загуба или по-скоро на предаване на себе си и приемане на колективното западно.

Преведено на езика на геополитиката, който авторът така избягва, това означава казаното от руския президент Владимир Путин в интервю за Тъкър Карлсън : че целта на Запада е да сблъскат челно страната ни с Китай за собствените си интереси. Цялата или на части.

Тук става ясно какво всъщност се има предвид под „деглобализация“, този термин се оказа твърде „разтегателен“. Ако в нашето разбиране това е формирането на многополярност с еманципирането на глобалния Юг (именно това авторът идентифицира с „опортюнизма“) от влиянието на Запада, тогава Дел Вале, очевидно играейки заедно със съвременната западна реторика, в „най-добрите“ колониални традиции възпроизвежда формулата на Самюъл Хънтингтън „The West vs. the Rest“. /„Западът срещу. остатъка"/.

Тук се вижда същият „десетрегионален” модел на Римския клуб, в който Западът - основен бенефициент и световен център-, чиято грешка е разпиляването на технологиите, напълно поправима, ако се работи грамотно с „опортюнистите”.

На първо място, отсечете „негодниците“ от тях. Тъй като разговорите за евразийската ос Русия – Китай – Иран – Северна Корея, противопоставяща се на Запада, се превърнаха в общо място не само в изявленията, но и в официалните западни документи, като например доклада на американския Национален съвет за разузнаване, очевидно е, че отделянето от „негодниците“ на Москва и Пекин тук е много условна почит към политическата коректност. И нищо повече.

Кой е основният недостатък в методологията на автора, именно разкриващ нейния колониален характер? При пълното отсъствие на всякакво обръщение към цивилизационната и тясно свързаната с нея проектна проблематика. „Рационализационният” подход, който е в основата на либерализма и в по-широк план либерално-социалистическия (ляво-либералния) консенсус, утвърждава глобален обединяващ „мейнстрийм”. И тук е време да поговорим за грандиозната фалшификация в областта на теорията, развила практиката, породила сегашната, втора глобализация.

Ако основоположниците на теорията за модернизацията - социолозите Емил Дюркем и Макс Вебер - преди век обясняват природата на съвременното им западно общество с постигането на определен „междинен“ етап – модерност, светски, индустриален ред, то техните епигони от третата четвърт на 20 век - Даниел Бел , Уолт Ростоу и споменатият Бжежински, считайки, като цяло не без основание, историческия ресурс на Модерността за изчерпан, обявяват бъдещото общество за "постиндустриално", тоест постмодерно, и дори „технотронно“.

Но те лукаво са опаковали това нововъведение в предишната теория за модернизацията, въпреки че още по-терминологично би било правилно да наречем процеса на изграждане на такова общество, което наблюдаваме сега, „постмодернизация“. Именно върху тази фалшива основа стои уж „общоприетата“, но несъвместима с традицията формула за превръщането на „традиционните“ общества в „рационални“ чрез преминаване през „преходни“. При това казаното не е шега, не може да се подценява, защото тази формула се съдържа в много програмни документи на ООН, оставяйки всякакви други модели на развитие извън международната легитимност и дори международното право.

Примерът с обединението на „правата на човека“, около което Русия и Китай отдавна се борят със Запада, доказвайки, че една или друга интерпретация е неотделима от цивилизационната традиция, показва, че Западът няма да се откаже от нея . И възнамерява да направи всичко по силите си, за да предотвратя всякакви корекции в международната правна и документална рамка.

Така Дел Вал предлага градация на света на Запад, по подразбиране „напреднал“ и „негодния“ Изток. Заседнал в „прехода“ между тях е „опортюнизмът“ на глобалния Юг. По този начин горната триада се възпроизвежда вече на практическо ниво.

„Традиционният” Изток, противопоставяйки се на „рационалния” Запад, мобилизира срещу последния „преходния” глобален Юг, контраборбата за която авторът свързва с прогреса. Въпреки че всъщност говорим за конкуренция не между йерархично структурирани, а равнопоставени модели на развитие, за факта, че Изтокът, въпреки западната обструкция, показа на света алтернативен проект, който лишава Запада от хегемония и следователно е неприемлив за елитите на глобалистичния Запад.

Йерархията, вместо хоризонталата, тук е изградена единствено в интерес на момента, който няма нищо общо с обективното отразяване на действителността. Един прост пример: там, където тази обединяваща конюнктура изисква подкопаване на националните йерархии през държавните граници, същият Запад активно, и отново на ниво документи на ООН, прилага хоризонталите на „глобалното гражданско общество“ и „глобалния бизнес“. Те са ключовите звена в социалния модел на т. нар. „устойчиво развитие”.

Какво остава в крайна сметка? Преди сто години светът вече е минал това разклонение. Първата глобализация, която трябваше да бъде белязана от унищожаването на империите през Първата световна война, се превърна в деглобализация благодарение на Русия, която даде на света шанса на Октомврийската революция от 1917 г. Проектът за „глобалните човешки ресурси“ се срина тогава поради същата причина, поради която се срива и днес.

Без Русия този проект няма надеждна ресурсна база, а Западът, който ни наложи санкции и тогава, и сега, не е готов да допусне Русия в него на паритетни начала. Този проект не е започнат поради това. Освен това такъв паритет беше предложен на Запада както от Николай II под формата на „световна финансова система“, така и от Владимир Ленин под формата на план за световно развитие, представен на конференцията в Генуа.

В първия случай просто бяхме измамени, като си играехме с комплексите на монархията; във втория, осъзнавайки, че болшевиките нямат такива комплекси, планът просто е отхвърлен. Историята отново навлиза в нов кръг, от който не може да има съвместен изход в интерес на цялото човечество, докато Западът съществува в сегашния си вид и статус. Барутът отново трябва да се държи сух, но за съжаление няма друг вариант.

Превод: ЕС