/Поглед.инфо/ Много пъти съм писал за най-големите финансови корпорации в САЩ. Формално това са банки на Уолстрийт със съответните балансови активи: „ДжейПи Морган Чейс“ (2,7 трилиона долара в края на 2019 г.), „Банк оф Америка“ (2,4 трилиона долара), „Ситигруп“ (2,0 трилиона долара), „Уелс Фарго“ (1,3 трилиона долара), „Голдман Сакс“ (1,0 трилиона долара).

В Америка обаче има няколко други гигантски финансови компании, които основно управляват активите на клиентите въз основа на специални споразумения. Размерът на тези активи под управление е значително по-висок от цитираните цифри за собствените активи на водещите банки на Уолстрийт.

В началото на този век в Америка се говореше за Голямата четворка на гигантски финансови корпорации: групата „Вангард“, „Стейт Стрийт“ „ЕфЕмЕр Корпорейшън“ („Фиделити“) и „Блекрок“. През последните години „Фиделити“ загуби позиции и по-често се нарича Голямата тройка, която включва „Блекрок“, „Вангард“ и „Стейт Стрийт“.

Дейностите на Голямата тройка са до голяма степен затворени. От края на 2019 г. до края на 2020 г. активите на „Вангард“ 6,2 трилиона на 7,1 трилиона долара, според „Файненшъл Таймс“. „Блекрок“ е станал по-богат още по-бързо: активите под управлението на тази компания в края на първото тримесечие на 2020 г. възлизаха на 6,47 трилиона. долара, а година по-късно достигна нивото от 9,0 трилиона. Управляваните активи на „Стейт Стрийт“ към края на 2019 г. достигнаха 3,1 трилиона долара.

Може да се приеме, че днес общите активи под управлението на Голямата тройка са повече от 20 трилиона долара. Това означава, че Голямата тройка контролира целия щатски пазар на акции.

По-голямата част от растежа на тези активи се дължи на ръста в капитализацията на компаниите, чиито ценни книжа преди това са били включени в портфейлите на Голямата тройка.

Капитализацията на топ 500 американски публични компании на американския фондов пазар към 31 декември 2019 г. е 28,13 трилиона. Година по-късно тя нарасна до 33,39 трилиона. долара (ръст от 18,7%), а в края на първото тримесечие на 2021 г. достигна 35,39 трлн. долара (увеличение в сравнение с края на 2019 г. с 25,8%). Виждаме, че печалбите в показателите на Голямата тройка бяха по-високи от ръста в показателите за капитализация на първите 500.

Има две основни версии за специалния успех на „Голямата тройка“: 1) те формират своите портфейли от ценни книжа, като предварително знаят кои ценни книжа на кои компании ще растат особено бързо в цената; 2) те умишлено влияят върху цената на ценните книжа, закупени преди това от тях.

Приоритетните инвестиционни цели за Голямата тройка са: 1) високотехнологичните компании (особено компаниите от Силициевата долина), 2) компаниите за разработване и производство на лекарства и ваксини („Голямата Фармация“, 3) най-големите банки на Уолстрийт.

Има много малко статистика за дейността на големите три компании и подробна информация за връзките им с компании и банки в САЩ и други страни.

Интересно е да се запознаете с работата на американските изследователи Лусиан Бебчук и Скот Хърст „Мощта на Голямата тройка и защо има значение“, която се появи в началото на тази година. Тази статия разглежда присъствието на Голямата тройка сред водещите американски компании в С&П 500. Това е обозначението на фондовия индекс, чиято кошница включва публичните компании с най-голяма капитализация, търгувани на американските фондови борси.

Бебчук и Хърст се интересуват от участието на Голямата тройка в големи пакети от акции в компаниите С&П 500 - тези, които започват от пет процента от общия акционерен капитал.

Година

„Блекрок“

„Вангард“

„Стейт Стрийт“

2000

10,7

0,0

5,9

2005

25,8

1,0

7,5

2010

66,5

23,9

10,4

2015

90,0

94,3

18,0

2019

96,3

98,6

29,2

2020*

92,0

94,7

29,9

Таблица 1. Количеството на компаниите, влизащи в списъка С&П 500, в чийто капитал участието на компаниите от „Голямата тройка“ превишава пет процента (в % от общото число на компаниите влизащи в списъка на С&П 500 (%)

*Оценката за 2020 година е произведена въз основата на изходните данни, методологията на чието съставяне донякъде се отличава от методологията на предишните години в посока определено занижаване на показателите.

Както можете да видите от таблица 1, от 2000 г. насам, големите три компании бързо са разширили своето влияние върху големия бизнес на Америка. През 2000 г. „Вангард“ няма големи дялови участия в нито една от компаниите от С&П 500. Участва в капитала на някои компании само като миноритарен акционер. И до края на разглеждания период (2000-2020), „Вангард“ участва в капитала на по-голямата част от всички компании от списъка С&П 500, заобикаляйки не само „Стейт Стрийт“, но и „БлекРок“.

Авторите на статията изчисляват и такъв показател като дела на големите три компании в акционерния капитал на цялата група от компании С&П 500 (Таблица 2).

Година

„Блекрок“

„Вангард“

„Стейт Стрийт“

Общо

2000

3,7

1,5

1,9

7,1

2005

4,1

2,4

2,9

9,4

2010

5,5

3,9

3,8

13,2

2015

6,1

6,5

4,1

16,7

2019

7,4

9,5

4,5

21,4

2020*

7,6

9,8

5,6

23,0

Таблица 2. Дял на компаниите от „Голямата тройка“ в акционерния капитал на компаниите, влизащи в групата С&П 500 (%)

*Оценката за 2020 година е произведена въз основата на изходните данни, методологията на чието съставяне донякъде се отличава от методологията на предишните години в посока определено занижаване на показателите.

За периода 2000-2020г. акциите и на трите компании от Голямата тройка са се увеличили: за „Блекрок“ - от 3,7 на 7,6 процента (повече от два пъти); „Стейт Стрийт“ - от 1,9 до 5,6 процента (почти три пъти), при Вангард от 1,5 до 9,8 процента (6,5 пъти). Към днешна дата „Вангард“ се нарежда на първо място по дялово участие в групата С&П 500. Като цяло дяловото участие на Голямата тройка в групата S&P 500 е близо една четвърт.

Тези цифри отразяват само прякото участие на Голямата тройка в акционерния капитал на групата С&П 500, а в капитала има и косвено, многоетапно участие.

В своето проучване авторите се опитват да определят дела на Голямата тройка в гласовете на акционерите на компаниите от групата С&П 500. Няма пълно съвпадение със стойността на дела на участието в акционерния капитал, тъй като има акции с право на глас и акции без право на глас. Вижте таблицата. 3.

Таблица 3. Дял на компаниите от „Голямата тройка“ в гласовете на акционерите на компаниите, влизащи в групата С&П 500 (%)

Година

„Блекрок“

„Вангард“

„Стейт Стрийт“

Общо

2003

5,4

2,3

3,4

11,0

2010

6,5

4,8

4,1

15,4

2015

6,9

7,6

4,6

19,1

2019

8,3

10,3

4,7

23,3

Както можете да видите, няма фундаментално несъответствие между показателите на дела в капитала и дела на гласовете. Делът на "Голямата тройка" в гласовете на акционерите от групата С&П 500 също се приближава до една четвърт. И това без да се отчита фактът, че Голямата тройка може да повлияе на резултатите от гласуването на събранията на акционерите чрез други акционери, в чийто капитал Голямата тройка участва. Проучването отбелязва, че като цяло делът на "Голямата тройка" при гласуването на събранията на акционери на американски корпорации С&П 500 е около 30%. Като се има предвид голямото разпръскване на другите акционери, този процент е напълно достатъчен, за да се вземат решенията, необходими на Голямата тройка.

Тези данни показват, че големите три компании, участващи взаимно в капитала на другия, не са конкуренти, а партньори, опериращи в рамките на Големия картел. Авторите на изследването не изключват, че с времето Голямата тройка ще се превърне в Голямата двойка: активите, които в момента се управляват от „Стейт Стрийт“, ще бъдат преразпределени в полза на двата супергиганта – „Блекрок“ и „Вангард“.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели