/Поглед.инфо/ Многократно съм забелязвал, че някои, когато се опитват да разберат начините за преодоляване на настоящата свръхкриза, се поддават на изкушението или, да кажем, на илюзията, че ще възникне нов технологичен ред и всички проблеми ще бъдат решени. Като цяло съм дълбоко убеден, че теорията за технологичните режими като цяло и тази за шестия технологичен режим погрешно не издържат на елементарна научна критика, както методологично, така и конкретно фактологично. Е, като начало, тази техника или технология е елемент от социалното цяло на една социална система.

Вярването, че даден елемент определя развитието на цялото, е нарушение на принципа на последователност, а в методологичен план това е технологичен редукционизъм или детерминизъм. От историята много добре знаем, че законите на обществената система определят развитието на технологиите, а не обратното. За да се превърне едно техническо изобретение в иновация, то трябва да отговаря на характера на дадена обществена система, на интересите на нейния системообразуващ елемент, тоест на управляващата класа.

Например, техническите изобретения на Античността са използвани като играчки, тъй като машините могат да разбият общество, основано на робски труд. Тоест изобретяването на машината в късната античност не променя историята – машината не се превръща в иновация, а просто си остава играчка. По-нататък. Барутът е изобретен в Китай, както и компасът. Но въпреки това не китайците са открили Америка.

От края на 60-те години западният елит съвсем съзнателно, в собствените си класови интереси, започва да забавя научно-техническия прогрес. Същото се случи и със съветската номенклатура. Тя постави спирачките на националната автоматизирана система ОГАС на академик Глушков и блокира въвеждането на технологията за студен термоядрен синтез. Е, не говоря за това как на границата на XX-XXI век финансовият капитал задушава реалната физическа икономика. Това по въпроса за непоследователността - теоретично и методологически.

Ами фактите? И там е тъжно. Има такъв канал в “Телеграм” "Академия" (t.me/akademia_space), силно го препоръчвам. Авторът на този канал съвсем правилно отбелязва, че „дори и за няколко минути, не повече, съгласете се с теорията на технологичните режими и корелирайте с всеки от 5-те, съответно. Стан, парен двигател, електродвигател, двигател с вътрешно горене и микропроцесор, това ни се предлага днес като символ на шестия технологичен ред.

Биотехнологии, космически технологии, фина химия, нанотехнологии. Нито една от тези технологии не е заела централно място и не е формирала определен режим около себе си като ядро. Изкуственият интелект (AI) също не върши работа. Освен това самото въвеждане на ИИ и „зеления“ преход като ядрона новата икономическа система, първо, се прокарва по административен, а не по революционен технически начин. Тук няма пробив. „Зелената“ икономика е изцяло субсидирана. И най-важното е, че в дигиталния „зелен“ свят това не са технологии, а финанси и строг административен контрол.“

Напълно съм съгласен с автора, който казва, че този нов начин на живот изобщо не е технически, той е административен. Той се прокарва по административен път. Ако техническите промени от последните 2 века повишиха стандарта на живот на хората и стимулираха икономическия растеж, тогава „новото нормално“, а ла Шваб или „зелената“ икономика с нейните поддръжници, директно казват, че „концепциите за „икономически растеж“ и „качество на живот“ са остарели, те трябва да бъдат изоставени.

Впрочем, показателно е, че те изчезнаха от програмните документи на западноевропейските партии. А „зелените“, заедно със СИФ, откровено казват, че „ще има влошаване на живота на хората, упадък“. Това се нарича намаляване на растежа. Така че трябва да говорим за антитехнологичния ред, а не за технологичен. И наистина, така нареченият Шести технологичен режим е, първо, антитехнологичен режим, и второ, административен. Това е развитие на деиндустриализацията, блокирането на научно-техническия прогрес.

И същото, между другото, се потвърждава и от самия Шваб, като казва, че неговата 4-та индустриална революция е промяна в природата на човека, а не в света около него. Предишните три индустриални революции промениха света. И отново ще се позова на „Академия“. Авторът е прав, когато казва, че концепцията за технологичния ред като цяло и 6-тия технологичен ред е „класически карго култ, това е сляпа вяра в някои материални артефакти, които сами по себе си наистина променят животите“. Както той пише: „Изглежда, че белите дяволи са силни, защото имат пръчки за стрелба, но силата на белите дяволи не е, че са накарали пръчката да стреля, а че са изградили общество, в което тя е била използвана.“

Така че, за съжаление, не става въпрос за технология. Много съжалявам за това, защото съм възпитан на великолепните седем научно-популярни списания „Техника за младежта“, „Наука и живот“, „Знанието е сила“ и т.н. И ми е много неприятно да видя, че наистина съвременният свят, както технически, така и институционално, се връща някъде далече, поне в XV-XVI век.

И тук трябва да се признае, че въпреки цялото си мошеничество Шваб разбира що е определена реалност. Наистина е имало някакво такова движение по спирала и някак си се връщаме в XV-XVI век. А швабоидите са много, много добре дошли. Дори и сега се води пропаганда на ниво игри. Наскоро администраторът на един от моите канали ми изпрати играта "Renaissance World", вече има нейна руска версия. Говорим за XV-XVI век. А в описанието игра се казва: „Млади приятелю! Каним ви да се потопите в епохата на Ренесанса , през XV-XVI век. Този свят е създаден не от държавите, както всички си мислят, а от банкерите. Можете да играете като банкери в тази игра и да станете строител на нов свят."

Тоест, ако по-рано се казваше, че съвременният свят е създаден от модерни държави, тук акцентът е върху нещо друго. Казват ни, че светът, този свят от XV-XVI век, е създаден от банкерите. Още по-рано, да речем, през XIV век, това са Барди и Перуци. През XV-XVI век това са Медичите, Фугерите и др. И младият играч е поканен да играе точно като банкер, но не в съвременния свят, а в света на XV-XVI век.

Фактът, че такова въздействие вече се осъществява на ниво игри (а всяка игра, компютърна или не, е средство за информационно и психологическо въздействие), предполага, че наистина не ни се предлага нов технологичен ред, а определен административен ред, в който финансите играят решаваща роля, в който е извършена деиндустриализация. Светът от XV-XVI век е прединдустриален свят, свят, в който има определена йерархия. И този свят не е никак демократичен.

Това, което пишат Шваб, Бустрьом и други - те завъртат историята. Нищо чудно, че терминът на Шваб е "нулиране". Ние го превеждаме като "рестартиране". Нищо подобно! Има разлика между „рестартиране“ и“нулиране”. И тези момчета пренастройват историята на последните 300-400, 300-250 години, индустриалната ера на капитализма и се опитват да ни набутат, както Шваб, така и Бустрьом, за когото ще говоря по-подробно, той е по-малко известен сред нас, въпреки че човекът според мен е много по-опасен от чичко Шваб. Шваб е такъв романтичен злодей. А Бустрьом е толкова студен. Гестапо СС, с прости думи. И така, те създават един вид неоархаичен, неоварварски или неофеодален свят на базата на новите технологии. Но тези технологии се налагат по административен начин. И тези технологии са такива, че тяхното използване е ограничено, ще обхване около 10% от хората, 90% са захвърлени в онзипрединдустриален свят. В света на асимптотите.

Превод: В. Сергеев

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?