/Поглед.инфо/ Тъй като Китай отбелязва тази година 100-годишнината от създаването на Китайската комунистическа партия, нека анализираме развитието на страната в международен контекст.

Всъщност мнозина виждат икономическото и социалното развитие на Китай като чудо. Днес е трудно да си представим, че само преди четири десетилетия, преди да започне реформата и отварянето, доходът на глава от населението на Китай е бил под една трета от средния за Субсахарска Африка. Със съотношението на търговията към БВП по-малко от 10 процента, Китай беше ориентирана към себе си страна.

Днес обаче Китай е втората по големина икономика в света и вероятно ще изпревари Съединените щати като най-голямата икономика (в номинално изражение) след няколко години. Също така делът на страната в глобалното промишлено производство е достигнал една пета от общото за света при по-малко от 2 процента само преди няколко десетилетия.

Китай също даде пример за премахване на бедността, като извади над 700 милиона души от абсолютната бедност и допринесе за 70 процента от намаляването на бедността в световен мащаб.

Интегрираният подход към икономическото, социалното и политическото управление е една от основните причини за успеха на Китай. Състои се от постепенна икономическа реформа, включително прогресивно въвеждане на пазарни институции, интелигентни фискални реформи и реформи във финансовия сектор и обменния курс.

Китай постепенно предлага на пазара своята икономика, като трансформира ролята и функциите на правителството и укрепва върховенството на закона, като същевременно отваря икономиката за външния свят и допълнително се интегрира в глобалния пазар на труда. Тези процеси бяха придружени от създаването на специални икономически зони, завършили с влизането на Китай в Световната търговска организация през 2001 г.

Другите фактори, които са изиграли важна роля в тази трансформация, включват дълбока институционализация, индустриализация и урбанизация, подобряване на икономическата структура и засилен трансфер на технологии. Възходът на Китай на световната сцена роди нов модел на индустриално развитие, белязан от капиталоемко производство с подкрепата на високи технологии. 

Други особености на модела са държавните предприятия и партньорствата с чуждестранни инвеститори, което от своя страна спомогна за превръщането на Китай в „работилницата на света“.

Китай постигна безпрецедентен икономически растеж благодарение на толкова смели и иновативни идеи.

Въпреки че тези фактори позволиха грандиозно социално-икономическо развитие, Китай въведе редица международни инициативи, които спомогнаха за стабилизирането на глобалния ред и насърчиха иновациите.

Също толкова важно е придържането към многостранността, поддържането на справедлива и стабилна глобална система на управление и зачитането на международното право. Китай и Русия са ключовите фактори, които са попречили на света да потъне в хаос, въпреки опитите на някои западни държави да подкопаят световния ред.

Китай и Русия последователно поддържат, че манталитетът на Студената война и игрите с нулева сума нямат бъдеще в днешния свят, а културното и политическо многообразие са необходими за мирното глобално развитие.

И двете страни вярват, че идеологическата и политическа конфронтация няма да ни доведе никъде. Това е основният принцип, който стои зад Китай, насърчаващ мирното глобално развитие, като помага за изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството, а Русия отстоява светостта на международното право и суверенното равенство на държавите -, което е в пълен контраст с предпочитанията на някои западни сили към тоталитаризъм в международните отношения ", както заяви руският външен министър Сергей Лавров чрез видеовръзка на заседанието на Съвета за сигурност на ООН по-рано този месец.

Позицията на Китай по въпросите на международното развитие е същата като тази на Русия и формира основата на стратегическото партньорство и приятелство между двете страни.

В телефонния си разговор с китайския президент Си Дзинпин миналия декември руският президент Владимир Путин заяви, че Русия и Китай споделят общи глобални интереси и имат еднакви виждания по много въпроси. По-рано Путин заяви, че приятелските му отношения с президента Си допълнително затвърждават партньорството между двете страни.

За да развият по-справедлив и устойчив световен дневен ред, Китай и Русия насърчават многостранни организации като БРИКС, която се превърна в силен глас на развиващия се свят. Пекин и Москва също искат всички държави, независимо от тяхната икономическа и военна мощ, да бъдат третирани като равноправни партньори в стремежа към глобален просперитет.

Между другото, Новата банка за развитие на БРИКС беше първата глобална финансова институция, която предложи помощ на страните за овладяване на пандемията на COVID-19 и преодоляване на нейното икономическо въздействие -и вече е разплатила 7 милиарда щатски долара между държавите от БРИКС за тази цел.

Освен това придържането на Китай към международното право и многостранността го прави идеален партньор по избор за други страни за подобряване на глобалното управление.

Китай и Русия, всъщност всичките пет държави от БРИКС, се застъпват за икономическа отвореност, либерализация на световната търговия и инвестиции и подкрепят центрираната в Световната търговска организация многостранна търговска система, като същевременно осъждат всички форми на протекционизъм. И за да помогнат за изграждането на по-демократичен световен ред, Китай и Русия се застъпват за зачитане на суверенното равенство, придържане към Устава на ООН и ненамеса във вътрешните работи на други страни.

Всъщност Китай успя да изгради световна мрежа от партньори, тъй като подчертава, че никоя държава не преследва глобално господство и вместо това полага усилия да гарантира, че глобалното развитие е от полза за всички страни. Именно на този принцип Китай предложи инициативата "Пояс и път", която има за цел да подобри свързаността между страните и по този начин да стимулира тяхното икономическо развитие.

Инициативата „Пояс и път“, заедно с Евразийския икономически съюз, предлага нов тласък за глобален просперитет и устойчиво развитие и може да се разглежда като ключов елемент на голямото евразийско партньорство, предложено от Путин.

Следователно има спешна нужда да се установи по-тясно партньорство между хората от Китай и Русия, Евразия и света и да се използва стогодишнината от КПК и 20 години от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Русия и Китай, за да се търсят начини за изграждане на общност със споделено бъдеще за човечеството и предлагане на нови иновативни идеи за глобалното обществено благо.

Авторът е вицепрезидент по международните отношения на Далекоизточния федерален университет, научен ръководител на Експертния съвет на БРИКС и съветник на Руския институт за стратегически изследвания.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели