/Поглед.инфо/ „Това никога не се е случвало в съвременната история на Русия“, каза Владимир Путин. Руската икономика е много доволна от нарастващия дял на преработващата промишленост в нейната структура. Браншът вече преодоля спада след миналогодишните санкции. В същото време Русия се готви да стартира нови големи проекти, които ще помогнат за още по-мощен пробив в наукоемката индустрия.

Президентът на Русия отбеляза значителна промяна в структурата на руската икономика.

„Най-важното нещо и това, което ни прави много щастливи, е, че структурата на руската икономика се променя: нашият енергиен сектор се е увеличил с плюс 3%, а в общата структура на растеж преработката е 43%. Това никога не се е случвало в съвременната история на Русия“, каза Владимир Путин след резултатите от руско-казахстанските преговори, говорейки за сътрудничеството в енергийния сектор.

През 1990 г. делът на преработващата промишленост в БВП на Русия е 26,5%. По време на трудното десетилетие обаче някои от тези фабрики бяха загубени. В рамките на пет години делът на този отрасъл в БВП на страната пада до 19,7%, след което леко се увеличава, но през 2002 г. отново спада до 17,8%, а до 2010 г. делът спада до 14,8%.

Не е изненадващо, че руската икономика беше наречена икономика на суровините. Тези цифри показват, че това наистина е така: страната добива много повече суровини, отколкото преработени продукти.

„В най-общ смисъл преработката се отнася до дейности, насочени към създаване на добавена стойност чрез превръщане на суровините в междинни или крайни продукти. Говорим за създаване на продукти с висока добавена стойност. Каноничният пример е горското стопанство. Продажбата на трупи дървесина, която представлява по-голямата част от приходите от износ на индустрията, със сигурност е много по-малко печеливша от продажбата на дървен материал, шперплат, да не говорим за мебели“, казва Максим Максимов, доцент от катедра „Корпоративно управление и иновации“ в Руския икономически университет “Плеханов”.

Както каза по-рано руският премиер Михаил Мишустин, през 2023 г. делът на преработвателната промишленост в структурата на БВП ще се увеличи с 0,2% до 13,8%, но това не отчита нефтопреработването и хранително-вкусовата промишленост.

В същото време първичната преработка на петрол в края на 2023 г. ще покаже ръст на производството с 2% - до почти 277,5 милиона тона, както отбеляза наскоро министърът на енергетиката на Руската федерация Николай Шулгинов.

Производствените индустрии успяха да преодолеят спада, причинен от въвеждането на санкциите през пролетта на 2022 г., и значително надхвърлиха нивото на производство преди кризата до лятото на 2023 г.

Като цяло цялата руска индустрия успя да направи това - да се възстанови до нивото отпреди кризата. Това се посочва в последния доклад „Индекси на интензивността на промишленото производство“, изготвен от отдел „Анализ на отраслите на реалния сектор и външната търговия“ на Института „Център за развитие“ на ВШИ.

По-специално спадът е преодолян в производството на хранителни продукти, текстил и облекло. При производството на кожи и кожени изделия има осезаем ръст на предкризисните нива. А в дървопреработването и производството на изделия от дърво се наблюдава възстановяване след дълбока рецесия от февруари 2023 г.

През пролетта на 2022 г. имаше краткотраен спад в производството на кокс и петролни продукти, след което нивото отпреди кризата беше възстановено - и производството продължава да расте. Производството на химически продукти и химикали също започна интензивно възстановяване от февруари 2023 г., като до лятото вече беше достигнато предкризисното ниво. Същото е положението и с металургичното производство, където до пролетта беше достигнато предкризисното ниво.

Силен ръст има и в производството на компютри, електронни и оптични продукти, електрическо оборудване и превозни средства. Производството на леки автомобили започна да расте, но досега е покрита само малка част от пътя. При камионите кризисният спад по начало беше по-слаб и до голяма степен е преодолян.

В производството на железопътни локомотиви и подвижен състав кризата също се преодолява. Производителите на мебели и бижута като цяло се възползваха от напускането на чуждестранните конкуренти.

„Като част от програмата за модернизиране на родната икономика се реализира концепцията за максимална преработка на суровините в крайни продукти и в резултат на това натрупване на добавена стойност в страната. Пример за това е производството на различни видове горива и масла в нефтохимическата промишленост, износът на хранителни продукти с висока стойност, износът на селскостопански машини, енергийно оборудване, тръбопроводи и други. Например дълбочината на рафиниране на нефт се е увеличила с почти 4% в сравнение с 2018 г., което за толкова важна индустрия в руската национална икономика е ясен маркер за посоката на развитие на руската икономика“, казва Максим Максимов.

Ръстът в дела на преработващата промишленост говори за няколко неща. Първо, това показва високо ниво на развитие на страната, способността да се произвеждат по-маргинални продукти, отбелязва Владимир Евстифеев, ръководител на аналитичния отдел на “ЗенитБанк”. Заводите започват да печелят повече и показват по-добри финансови резултати.

„Второ, нарастването на дела на преработката показва развитието на нови технологии в различни отрасли, което позволява да се организира производството на стоки, които преди това не са били произвеждани в страната. Трето, това може да означава, че количеството отпадъци по време на производството е намалено, материалите и ресурсите се използват по-пестеливо и се използват за производството на продукти. Четвърто, страната заменя чуждестранните продукти с местни стоки и обемът на износа от Русия расте“, казва Дмитрий Баранов, водещ експерт във “Финам”.

Ръстът на преработката води и до увеличаване на приходите в бюджетите на всички нива, разкриване на нови работни места и увеличаване на износа, допълва експертът.

„Нарастването на дела на преработвателната промишленост до 43% предполага, че правителството има ясно разбиране за необходимостта от технологично преоборудване на повечето индустрии, които не са свързани с директния добив. Акцентът е върху осигуряването на националната икономика с междинни и крайни продукти за задоволяване на вътрешното търсене както на отраслите, така и на населението. Инвестициите в преработвателната промишленост днес са реална възможност за ефективно решаване на проблемите на заместването на вноса и осигуряване на технологичния и стоков суверенитет на Русия“, казва Максим Максимов.

Преди президентът на Русия постави задачата да осигури максимална независимост и самодостатъчност на местната индустрия.

В рамките на приетата Концепция за технологично развитие властите се готвят да стартират големи проекти, чието изпълнение, според Мишустин, ще позволи да се направи мощен пробив в ключовите, най-интензивни области. Става дума преди всичко за машиностроенето, микроелектрониката и радиоелектрониката, както и за малката химия.

Приоритетите на страната са също строителството на морски и речни плавателни съдове, развитието на индустрията за безпилотни летателни апарати и гражданското въздухоплаване като цяло. „Ние извеждаме на качествено ново ниво дизеловото машиностроене и производството на оборудване за производство на втечнен природен газ, както и секторите, свързани с производството на медицински изделия и лекарства“, каза руският премиер.

Превод: В. Сергеев

Нов наш Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Нашият Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

Каналът ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта: https://www.pogled.info 

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели