/Поглед.инфо/ Президентът Владимир Путин смята, че Русия не е просто страна, а отделна цивилизация. На човек му се иска да възкликне - най-накрая! Доскоро чувахме, че Русия е корпорация и нейното ръководство е наето управление. Помислете за това и се ужасявайте.

Президентът Владимир Путин смята, че „Русия не е просто страна, тя наистина е отделна цивилизация: тя е „многонационална“ (многоетническа) страна с много традиции, култури, религии“. Човек иска да възкликне - „Браво!“. Най-накрая! Това, което очакваха евразийците, традиционалистите, привържениците на запазването на идентичността, геополитиката и консерваторите!

Вярно е, че тогава Путин добави, че „ако искаме да запазим цивилизацията, трябва да се съсредоточим върху високите технологии и бъдещото развитие“. Въпреки това, след произнасянето на първата част от формулата, можете да я развиете по-нататък във всяка посока, ако искате, в посока на високите технологии, ако искате в посока на възстановяване на социалната справедливост или на голямото евразийско пространство, а можете и в посока на евразийската икономическа интеграция. Основното е, че Русия е цивилизация и тази теза, която е отправна точка на нашето развитие, отваря всички пътища.

Тъй като цивилизацията е спомената в контекста на Русия, тогава е време да се разкрие тази дефиниция, поне в общи линии, така че да не започва размножаването и разпръскването на тълкуванията, както често се случва при нас по време на триумфа на постнауката.

И тъй като започнахме да говорим за евразийството, геополитиката и традиционализма, приемаме за отправна точка определението на основателя на руската геополитическа школа, неоевразиеца и традиционалист, философа Александър Дугин, което той дава в своя академичен курс по етносоциология, публикуван в Московския държавен университет през 2011 г.: „Цивилизацията представлява силно диференцирана култура, обединяваща различни общества, в допълнение към преките политически или религиозни (строго регламентирани) връзки”.

Тоест, с други думи, цивилизацията е своеобразна културна матрица, взета като основа за обединението на различните народи. Асоциация, която излиза извън рамките на политическите съюзи, които могат да възникнат днес и утре, а когато политическата ситуация се промени, се разпадат. Цивилизацията е културна матрица извън политиката или религията или някаква формалност. Народите на една цивилизация са културно близки един до друг и не е толкова важно в какво състояние са те - свързани или прекъснати, движещи се за присъединяване или преминаване към раздяла.

Освен това, определението на Дугин гласи: „По своята същност цивилизацията се основава и на неравновесно, трагично, раздвоено съзнание, представящо света като конфликтна, асиметрична, драматична структура, предизвикателство, което трябва да бъде преодоляно героично.“

Това е важен момент, подчертаващ разликата в цивилизациите, съществената, културна, философска разлика на една цивилизация от друга. И това коренно противоречи на тезата за единно човечество и произтичащото от него тълкуване на цивилизацията - като единна човешка цивилизация. Ако вземем предвид драматичния стремеж, характерен за цивилизацията, да се защити в конфронтация с друга цивилизация, тогава цивилизационното признание на цялото човечество отваря пътя към идеите за противопоставяне на извънземните цивилизации, върху които Холивуд толкова обича да фантазира. Ще се спрем на класическата идея: човечеството е разделено на цивилизации, има повече от една, но много по-малко от броя на държавите, народите или етническите групи. Нека само да кажем, че има няколко от тях.

И по-нататък: „особеността на цивилизацията се състои в това, че тя отговаря на това предизвикателство чрез разгръщане на сложни културни системи - преди всичко философия, както и технологии, изкуства, науки и други. Цивилизацията е героично общество, където пасионарността е въплътена в създаването на философски, естетически или технически системи. Това е специален начин за обществото да се справи с драмата на разделения свят. "

Това, може би, е изчерпателно и напълно достатъчно, за да се сравни с твърдението на Владимир Путин. Акцентът му върху високите технологии и тяхното развитие се вписва и тук. Може да се твърди, че не си струва да се започва с това, че героичното послание, страстността, въплътена във философските концепции са първи, а едва след това са техническите системи, чието проявление са т. нар. високи технологии. Но, приятели, искате много и то веднага.

Доскоро чухме, че Русия е корпорация и нейното ръководство е нает мениджмънт. Помислете за това и се ужасявайте. Русия като цивилизация е колосален пробив, това е радикална промяна на вектора, революционен консерватизъм и се молете на Бог този вектор да не се промени отново в обратна посока, както вече се е случвало преди...

Така че, засега всичко върви доста добре. Русия е цивилизация, което означава единство на близки помежду си в културата, манталитета и духовните представи народи. Да, това е руската културна матрица, създадена от най-големия народ в това единно цивилизационно пространство на сърцето на Евразия - руския. Но самият той е олицетворение на интеграцията на различни култури на цялото множество от народи от евразийското пространство - славянски, тюркски, угро-фински и други. Тоест руската цивилизация, Русия - Евразия, както са определили първите руски евразийци в началото на ХХ век, е определен набор от народи, обединени в едно стратегическо пространство - голямо пространство, както го нарича Карл Шмит.

Желанието на всички тези народи за цивилизационно единство, въплътено във възстановяването на голямо пространство (понякога дефинирано от техническия термин империя, тоест формат на традиционна държава), е определен догматичен ход на нещата. Тоест, трябва да е така. И така ще бъде, защото това е желанието за драматично преодоляване на отдалечеността , за баланс.

Русия беше, е и ще бъде голямо пространство, определено от концепцията за цивилизация, обединяваща близки по манталитет и култура народи. И ако в момента това не е вярно, то това е само временна пропаст, която рано или късно ще бъде преодоляна от цивилизационна центростремителна сила, отново и отново сглобявайки голямото пространство на Евразия.

Голяма Русия - цивилизация - това е определена задача. В момента цивилизационният мащаб на Русия не е даденост, а по-скоро определена отправна точка на руската цивилизация, обединяваща нации, които подобно на руснаците споделят понятията за справедливост, чест, доблест и доброта. И също като руснаците, те разбират злото, подлостта, неправдата. Възстановяването на това цивилизационно обединение е един вид вектор, който сега е оформен в политическо изявление.

Между другото, тази задача на нашето цивилизационно обединение, парадоксално, беше особено актуална след коронавирусната епидемия, която зачеркна и напълно дезактивира проекта на еднополюсния свят под патронажа на цивилизационния Запад.

Западът просто не се справи с това предизвикателство. Между другото, съвсем дребно в сравнение с нахлуването на космически мутанти или с надигането на океанските чудовища, за които човечеството беше щателно подготвяно от Холивуд, наблягайки на първенството на Запада и особено на Америка, за спасяването на цялата човешка „цивилизация“ (както определяха единния свят, воден от Запада ).

И това предизвикателство се случи. Вярно, не като холивудски филм, а в действителност. И толкова лош късмет. Западът се провали. Организационните му способности, икономическата му ефективност, неговата сплотеност се оказаха фалшификати. Западът се разцепи, започна да спори и започна да се конкурира помежду си. Следователно, днес говорим за алтернатива, която е многополюсен свят, състоящ се от няколко цивилизации, основан на консенсус, определящ съдбата на човечеството.

Една от такива цивилизации е Русия. Но в потенциал. Не в сегашния формат на Руската федерация, а като източник за възстановяване на голямото евразийско пространство, разбирано не географски, а цивилизационно, която включва културно и психически близки държави и народи. Които исторически съществуват заедно с руснаците, стратегически действат в една и съща посока с Русия, едновременно мислят, живеят, създават това голямо пространство. Възстановяването на Велика Русия - Евразия - това е цивилизацията в окончателния си вид.

Но сега насочваме движението към него и наближаваме ново възстановяване. И Путин започва да го конструира отдолу. Не от идея, както правят философи, мислители, интелектуалци, а като практик, прагматик и изпълнителен директор, той преминава отдолу нагоре - от икономиката към високите технологии. И вече по-нататък, към политическите и идеологическите форми. Русия - цивилизацията е вектор и то правилен. И той ще води където е необходимо. А засега към високите технологии.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели