/Поглед.инфо/ През 1800 г. Фихте издава брошура със заглавие: "Ясно като слънце съобщение пред широката публика за истинската същност на най-новата Философия.. " Опит да се принудят читателите към разбиране. Очевидно дойде време да се напише кратко изложение, озаглавено: "Ясно като слънце съобщение пред широката публика за същността на бежанския проблем. Опит да се принудят управляващите към разбиране."

Вчера в едно писание от само 2 страници зададох маса въпроси по повод неяснотите и нередностите по връщането на турски граждани . Тази сутрин научих, че пак вчера и премиерът Борисов питал:

„На кого да угодиме сега?„На тези, които казват, че всичко, което влиза нелегално, трябва веднага да си отиде от другата страна на оградата, или да кажем „добре дошли“ и ние, „елате всички при нас“ и да ги разселиме в България? Да престанат да се правят разни внушения, от хора, които изобщо не разбират от тая работа“.i

Напълно съм съгласен, че не трябва да се допускат внушения от хора, които изобщо не разбират от тая работа. Затова и правя този, /обещавам, последен!/ „опит да се принудят управляващите към разбиране”.

Първо, българското население по традиция се слави като толерантно към бежанците и чуждостта.В България от много векове живеят различни етноси. Само в Третото българско царство има 4 бежански вълни на прогонени от домовете си българи. През 20 век страната прие и няколко външни, „чужди” бежански вълни: арменците през 1915, бягащите от следреволюционна Русия, гърците след гражданската война /1945-1949/, чилийците след преврата на Пиночет. Всяка от тези вълни /с изключение на последната/, включва между 10 и 100 хиляди души. Тези хора са усядали трайно в България или в рамките на години са се преселвали в трети страни, връщали са се в отечеството си след приключване на ситуациите, поради които са емигрирали и т.н.

Преобладаващата част от българите се отнася нормално и доброжелателно към бежанците. Старае се да помага с каквото и колкото може на пострадалите от политическите, етнически, религиозни и пр. конфликти и войни.

Второ, пак преобладаващата част от българите не желае да приема представящите се като бежанци икономически емигранти и/или представители на радикални идеологически или терористични организации.

Най-общо статут на бежанец /вкл. и в Република България/ се предоставя на чужденец, който:

  • основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение и/или убеждение;

  • намира се извън държавата си по произход и поради това не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея.

Вън от всякакви правни определения обаче, за българите бежанецът е човек, който „бяга”, за да спаси живота си, изложен на риск. Само че тези хора не идват, напр., от Сирия, където реално могат да са преследвани от ИДИЛ, убити при бомбардировка и пр. Те идват от... Турция, където не са преследвани! Тази позиция се резюмира може би най-точно с думите на актьора В. Михайлов: „Разбирам, когато са бежанци, но когато са бегълци, никак не го приемам. Винаги уважавам политическите бежанци. Но хора, които бягат от някъде поради това, че не могат да се реализират, бедно живеят или са свикнали да воюват, за да печелят, не мога да ги приема така“ii

Трето, НЯКОЙ има много голям интерес да замъглява тази ясна като слънце разлика и да твърди, че: Или „всичко, което влиза нелегално”, следва „да си иде от другата страна на оградата”, или на всички „да кажем „добре дошли“, „елате всички при нас“...

За да стане ясно и на властниците, искам да повторя: Това, което повечето българи искат, е да приемаме и закриляме тези, които бягат, защото са преследвани /поради раса, религия, националност, принадлежност към социална група или политическо убеждение/. Всички други да са така добри да влизат в България и Европейския съюз в съответствие с действащите закони. Приблизително в този дух е и чл. 31, т.1 от Конвенцията за бежанците: Договарящите държави се задължават да не налагат наказания заради незаконно влизане или пребиваване на тяхна територия на бежанци, които, пристигайки направо от територия, където са били застрашени животът и свободата им... ”iii

Четвърто, същият този НЯКОЙ, който ни убеждава, че следва да постъпваме еднакво към различните случаи, в своята дейност изобщо не спазва това, което иначе казва. Как иначе да си обясним случилото се с камиона, задържан от Румъния на границата.

Има девет нелегално преминали от Турция в България. Двамата са сирийци, идващи от Турция, т.е. не пристигащи направо от Сирия, където са застрашени животът и свободата им. Те обаче са приети и настанени и се разглеждат молбите им за убежище и бежански статут.

Другите седем са турски граждани. Идват от Турция. За поне пет от тях наистина има риск за живота и свободата им. Нищо че голямата им вина е да са заподозрени, че са гюленисти. Иначе казано, те са ИСТИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ! И какво прави държавата ни? Закриля ги ...като ги връща на Турция.

И това при условие, че в чл.3 на цитираната конвенция, по която и България е страна, се казва, че: „Договарящите държави се задължават да прилагат разпоредбите на тази конвенция спрямо бежанците без каквато и да е дискриминация по отношение на раса, религия или страна на произход.“

Петото и поне за мен като гражданин на България, най срамното, е поведението на институциите, които, поне по думите на премиера ни, би следвало „даразбират от тая работа“. Почва едно безподобно гърчене:

Те са престъпници, два пъти /на влизане и излизане/ са преминали през границата на България. Те са последователи на Ф. Гюлен /което пък по българските закони не е никакво престъпление/. И най-смешното – те са отказали закрила, те са поискали да се върнат в Турция. Даже и съответните документи са подписали. И няма значение, че роднините им твърдят, че те са бягали, за да избегнат репресии. И на кого му пука, че най-яркото доказателство, че наистина са преследвани е фактът, че са вече задържани от турските власти...

Колко му е да подлъжеш задържан да подпише хартийка на чужд език. Да му обясниш, че това е начинът да се измъкне от страната, която го преследва. Да му обещаеш, че се намира в демократична страна с европейски ценности, която зачита човешките права. И не допуска преследване на хората по политически причини.

След което да стовариш именно БЕЖАНЦИТЕ при този, от когото бягат!

Срам и позор!

Военни избягаха в Гърция, заедно с хеликоптера и оръжието си. Фейтулах Гюлен, обвинен като главен вдъхновител и организатор на опита за преврат в Турция си живее спокойно в САЩ. Защото всяка от тези страни иска доказателства за вината на обвиняемите.

Германия отказа да ни върне дори избягалия турски гастарбайтер, блъснал българските мотоциклетисти край Калотина, въпреки че е с мярка за неотклонение, постановена от СЪД! Защо ли?

Ами може би защото са държави, не колониални администрации. И имат правителства! С достойни министри и институции. И не са „тепегьози” и „гьонсурати”,iv работещи като „куче-пазач” при Ердоган...

_______________________

iВж: /http://www.blitz.bg/news/article/455639

ii Цит. по: http://bultimes.com/vasil-mihajlov-strah-me-e-che-rodopa-planina-veche-ne-e-balgarska/

iii Вж. по-подробно: Конвенция за статута на бежанците. Приета на 28 юли 1951 г. от Конференция на пълномощниците на ООН по статута на бежанците и лица без гражданство..Ратифицирана със закон на Народното събрание от 22 април 1992 г.;допълнена със закон на Народното събрание от 1 април 1993 г.В сила за Република България от 10 август 1993 г.Обн., ДВ, бр. 88 от 15 октомври 1993 г. В: www.aref.government.bg/docs/aktove%20OON.doc.

ivАко не знаят какво значи, да питат „падишаха Ердоган”. А ако не се доредят до него /султан все пак/, да питат Местан и ДОСТ. Те нали си имат достлук.