/Поглед.инфо/ П И Т А Н Е от Добромира Стефанова Тошева, Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив, до кмета и до председателя на ОбС в Пловдив във връзка с повторното откриване на Белодробната болница в Пловдив.

Чрез г-н Александър Държиков

Председател на Общински съвет – Пловдив

До г-н Здравко Димитров

Кмет на Община Пловдив

П И Т А Н Е

от

Добромира Стефанова Тошева

Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

ОТНОСНО: СБПФЗАЛ "Д.П.Кудоглу" ЕООД

Уважаеми г-н Кмете,

На 16.03.2020 г. вестник „Марица“ писа „Възстановяват Белодробна болница“. Връщайки хронологията на времето назад, се сещаме за Белодробната болница в Пловдив. Колелото на историята се върти и ни напомня за допуснатите грешки. Посрещайки предизвикателствата на времето, визирам пандемията от COVID 19 , същата можеше да поеме удара. За съжаление болницата беше закрита по времето на управлението на кмета Тотев. В момента зловещо стои опустялата сграда и вратата заключена със синджир и катинар, и само табелата ни напомня за предишното и предназначение. Дарителят, пред който се прекланяме, е бил далновиден за своето време и за нашето настояще. На практика имаме болница, която е работила и може да заработи и сега.

Ние от БСП твърдо отстоявахме позицията си против закриването на Белодробна болница „Димитър Кудоглу“ .

Похвални са новините, които научаваме за възстановяване на лечебното заведение.

Във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:

  1. Вярна ли е информацията за ново разкриване на Белодробна болница?

  2. Какъв е финансовият ресурс, необходим за възстановяване дейността на болницата?

  3. Отпуснати ли са вече средства от държавата и ако не са, кога се предвижда да се случи?

  4. Какъв е периодът от време необходим за реализацията?

  5. Осигурен ли е необходимия персонал за нормалното функциониране на болницата?

Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.

07.04.2020 г. С уважение:

Пловдив /Добромира Тошева/

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели