/Поглед.инфо/ Кандидат президентската двойка г-н Румен Радев и г-жа Илияна Йотова проведоха среща с Националния борд по туризъм (НБТ) в столичен хотел. Присъстваха членове на УС и Контролния съвет на НБТ, представители от различни сектори на туристическия бранш, както и управители на хотели.

Като обединена платформа на големите инвеститори в туристическата индустрия, вече 15 години НБТ устойчиво и балансирано работи с институциите като конструктивен партньор. Член и на четирите работодателски организации, единствената българска туристическа организация член на Световната организация по туризъм към ООН.

Целта на срещата беше представяне на кратка платформа, защото от тук нататък диалогът е много ценен. В готовност и очакване сме този диалог да бъде конструктивен за напред.  Г-жа Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ изтъкна острата необходимост от стратегическа визия и документ, свързан с развитието на туризма за следващите 10 години. Тя подчерта нуждата в следващия формат на президентската администрация да има фигура на секретар по туризма, с който комуникацията между бранша и институциите да бъде на професионално ниво. Г-жа Карастоянова беше категорична, че ваксинацията е единствения път за излизане от кризата и възможност за икономически растеж. „Има остра необходимост от стратегическия визия за развитието на туризма в България“, допълни г-жа Карастоянова.  

„Заедно с г-жа Йотова работим активно, така че българският туризъм да се развива по-ускорено и по-всеобхватно. Трябва да излезем от тесногръдото виждане за туризма единствено като средство за препитание. В съвременния свят туризмът става необходимо условие за привличане на инвестиции в една държава. Туризмът става гарант за устойчивост на инвестициите.“, подчерта г-н Радев.

„Необходима е коренна промяна в мисленето и отношението към туризма. Туризмът в България се нуждае от спешни действия, които могат да бъдат обвързани с Плана за устойчивост и развитие. В дългосрочен план туризмът трябва да е водещият фактор в изграждането и укрепването на бранда "България“ , сподели още г-н Радев.

В рамките на срещата г-н Николай Вълканов, член на УС на НБТ изрази благодарност за правилното прилагане на програмата 60/40 и в двете служебни правителства. „Тя беше глътка въздух за туризма“, подчерта г-н Вълканов. Представителите на НБТ се обединиха, около становището, че липсва квалифицирано персонал.

Г-н Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм категорично заяви, че е необходимо е да се развие нова пост-ковид стратегия за развитието на туризма в България, 2020-2030 с широко участие на обществеността. Г-н Захариев допълни, че е необходима законодателна промяна в закона за туризма, подкрепен от останалите участници в срещата. От своя страна проф. Драганов, член на КС на НБТ, подкрепи въведените мерки от служебното правителство и определи момента като „златното време за максимална ваксинация“ между приключилия летен сезон и преди старта на зимния. В рамките на срещата проф. Драганов, изтъкна и нуждата от създаване на национална туристическа организация, чрез която бизнеса да говори с един глас пред институциите и да поема отговорност за действията си.

Мариян Беляков, член на УС на НБТ акцентира върху проблема с необходимостта от облекчаване на визовия режим с Турция, което според него би било исторически момент в развитието на туризма в България и привличането на турски туристи у нас.

В края на срещата взе думата г-жа Йотова, която припомни, че досега няма министър - председател, който да е заявил публично, какво е необходимо за развитието на туризма. „Това е приоритет за българската икономика и са необходими големи промени. Промяна в закона за туризма, начина на влизане на граждани от трети-страни у нас, закона за образованието, като най-достъпния вариант е дуалното обучение.“, изтъкна г-жа Йотова.  „Необходими са промени в транспортните закони и стратегическа визия за това какъв туризъм България иска да развива. Дали целогодишен или сезонен и необходимостта от развитието на стратегия за културните маршрути‘, допълни още г-жа Йотова. Като пример тя даде други държави, в които това е огромен дял от приходите от сектора. Вицепрезидентът категорично заяви, че трябва да се активират българските дружествата зад граница. „За чуждестранните туристи, пристигащи в България не трябва да има притеснения поради ниския процент на ваксинирани у нас.“ , добави още тя, подкрепена от НБТ.