/Поглед.инфо/ Позиция на Национално движение "Русофили" - Варна по връчения от Министерството на отбраната награден знак „За достойнство и чест“ на бившия легионер Дянко Марков.

П О З И Ц И Я

НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ – ВАРНА

Общинската организация на НД "РУСОФИЛИ" - ВАРНА изказва своето възмущение от връчения от Министерството на отбраната награден знак „За достойнство и чест“ на бившия легионер Дянко Марков. Още по-жалко и неприемливо е, че инициативата идва отстрана на държавата, в лицето на МО. Тези действия противоречат на подписания Парижки мирен договор. Напомняме на ръководството на министерството, че според него, в Част II - Политически клаузи, Отдел 1, член 4 се казва:

"България, която в съгласие със съглашението за примирие, взе мерки за разтурянето на всички намиращи се на българска територия организации от фашистки тип: политически, военни или полувоенни, както и на всички други организации, водещи враждебна на Обединените народи пропаганда, се задължава да не допуска и занапред съществуването и дейността на отганизации от тоя род, имащи за цел да лишат народа от демократичните му права."

НД РУСОФИЛИ ВАРНА призовава българското правителство да вземе необходимите мерки и повече да не допуска подобни груби нарушения на подписани международни договори.

06.10.2018 г.

Варна Албена Шавел – координатор на НД „Русофили”-Варна


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели