/Поглед.инфо/ Ratio est anima legis*

Споменавах в предишна публикация „За формализма“ и в юриспруденцията. Вкл. за т. нар. концептуализъм като проявление на правния формализъм, който, разглеждайки отделни законови разпоредби, подобно на аксиоми като в математиката, свежда взаимоотношенията между хората до определена форма, като своеобразен етикет при изпълнението на каквито и да било дейности, подобно на ритуали, без значение дали то може да бъде комично или дори драматично. Не просто съобразяването с буквата на закона, а спазването по задължение на която е неотменим приоритет.

Като оставим настрана възприетата от т. нар. Конституционен съд (КС) архаична лексика, характерна за употреба в една отминала епоха, споменатият схоластичен подход, отчужден от времето, не демонстрира друго, освен че за мнозинството от неговия състав, ако не все още неразбираем, е неприемлив възгледа Corrige praeteritum, praesens rege, cerne futurum.** Чест прави и заслужава поздравления единственият, противопоставил се с особено мнение на становището на останалите – 11 апостоли, начело с „Андрей Първозвани“, прочул се в днешно време като „Братиньо“. Които, доколкото някога въобще са били годни да се самоосъзнаят като автономни и да мислят самостоятелно, явно отрекли се от онзи: „Който ни направи способни като служители на един нов завет – не на буквата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.“ (2 Коринт. 3:6), избраха подчинението на земен господар. И за които поради това не би могло да се каже по-добро от: Damant, quod non intelegunt.***

Както правилно, обосновано от гледна точка на логиката изтъква съдия Георги Ангелов с особеното си мнение, в разглеждания случай същественият въпрос не е за действието на решение № 3/2020 г. на КС, а за допустимостта въобще по въведения казус с оглед на възможността да се стигне до произнасяне по същество. Тъй като не само във физиката и др. сфери, достъпни за разума, а и в правото, поне за компетентните и нелишени от ментална способност е повече от ясно за проумяване: Cessante causa, cessat effectus.**** Иначе въпросният КС, след решение № 18/2021 г. може да бъде затрупан с поредица дела по подобни на казуса, предмет на същото, назад във времето. Информации, за каквито по повод предишни премиери, министри, депутати и пр. се появиха в резултат от него. И вместо крепител, ако не гарант, мнозинството в настоящия КС да остане в историята като рушител на държавността заедно с ония, на които слугува. За тях не остава друго, освен да се присъединя към присъдата на всички, според които: Etiam sine lege poena est conscientia.*****

* Разумът е душата на закона

** Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето – Луций Аней Сенека

*** Осъждат, защото не разбират

**** С прекратяване на причината се прекратява действието

***** Угризението на съвестта е наказание без закон

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели