/Поглед.инфо/ И преди 24 февруари много действия на руските парични власти (Централната банка и Министерството на финансите) повдигнаха сериозни въпроси. Логиката на много решения, взети в Неглинка (официалният адрес на Банката на Русия) и Илинка (официалният адрес на руското министерство на финансите) беше неразбираема за тези, които смятат, че руските парични власти трябва да действат в интерес на Руската федерация.

След 24 февруари секретността допринесе за скриване на нелогичността на тези действия: обемът на публикуваната статистическа информация беше намален, а някои цифри и факти, които попадат в публичното пространство, не се коментират от паричните власти.

Не е нужно да ходите далеч за примери. Банката на Русия публикува основните показатели на своя баланс на месечна база. В баланса активите винаги са включвали позицията „Други активи”. Преди това никой не й обръщаше внимание, тъй като по отношение на общите активи на Банката на Русия, тя представляваше десети части от процента.

Но след 24 февруари тази незабележима позиция започна бързо да се разраства. В края на октомври стойността на „другите активи“ възлиза на 8,77 трилиона рубли, или 18,1% от всички активи на Банката на Русия. Това е повече от два пъти стойността на такъв показател за активи като заеми, издадени от Банката на Русия.

Но Неглинка не дава никакви коментари по този въпрос. Една от моите работни версии е, че тази позиция крие натрупването на приятелски валути от Банката на Русия, преди всичко на китайския юан. Това обаче става тайно, тъй като още на 28 февруари 2022 г. Банката на Русия обяви, че прекратява операциите си с чуждестранна валута. И ако се вярва на информацията на уебсайта на Банката на Русия, оттогава Централната банка не е продавала или купувала чуждестранна валута.

Вярно, това повдига интересен въпрос: как Банката на Русия успя да се справи без операции с чуждестранна валута, ако според месечните отчети на Министерството на финансите размерът на валутните резерви във Фонда за национално богатство (ФНБ) се промени с възходяща тенденция?

Позволете ми да ви напомня, че самото Министерство на финансите не работи с чуждестранна валута, това се прави от Банката на Русия, на чиято сметка е поставена валутата на ФНБ. И всички промени в отчетите на Министерството на финансите за валутата на ФНБ трябва да бъдат отразени едновременно във финансовите отчети на Банката на Русия. Но ние не виждаме това. Не изключвам, че всички тези валутни движения на Банката на Русия са скрити под мистериозния знак „Други активи“.

Някои внимателни експерти обърнаха внимание на факта, че през 2022 г. е разпечатана „валутната касичка“ на ФНБ и е планирано да си покрие дефицита на федералния бюджет на Руската федерация от нея. Тук трябва да се има предвид, че около половината от „валутния джоб“ на ФНБ беше замразен в края на февруари (в края на краищата това беше част от международните валутни резерви, които бяха в баланса на Централната банка). Централната банка, като съвестен валутен агент на Министерството на финансите, пое всички загуби и Министерството на финансите започна да връща замразените си средства под формата на рубли.

Тези рубли са създадени от Централната банка (и продължават да се създават) с помощта на "печатната преса", която раздува инфлацията в страната. Но в същото време, според докладите на Министерството на финансите за ФНБ, обемът на валутата във фонда не е намалял, а е нараснал. Особено китайския юан, но също, колкото и да е странно, британския паунд и японската йена.

Така че може би Централната банка бавно продължава да закупва „токсични“ валути по поръчка на своя клиент от Илинка, покривайки тези операции със същия мистериозен знак „Други активи“?

Не изключвам, че на Неглинка и на Илинка най-накрая са се объркали. В края на краищата е необходимо да се лъже (простете ми: да се спазва режима на секретност) така, че да се вържат двата края. А това не става. Банката на Русия винаги е публикувала своите баланси за следващия месец на 11-то число на следващия месец (понякога ден или два по-късно).

Но имаше някакъв проблем в системата. Последният публикуван баланс е за октомври. Всички чакаха ноемврийската равносметка. Но нито на 11 декември, нито през следващите дни на посочения месец балансът не се появи. Докато пиша тези редове, на календара е 10 януари 2023 г. Време е да изчакаме отчета за декември, но все още няма отчет за ноември. И това също така дава храна за размисъл.

Хората започват да се притесняват. Какви са последиците от замразяването на валутни резерви в размер на около 300 милиарда долара? Още повече хората се тревожат за възможните последици от конфискацията на тези валутни активи на Банката на Русия, което е много вероятно да се случи в началото на годината.

Вярно, има и такива, които казват: „Да, нищо не се случи. Както сме живели, така и продължаваме да живеем. И цитират цифри, които показват, че инфлацията, безработицата и рецесията у нас в края на 2022 г. са били много умерени.

Има и такива, които предлагат Банката на Русия да компенсира загубата на валутни резерви чрез емитиране на рубли в размер, еквивалентен на валутните загуби. И така, в края на май миналата година Дмитрий Рогозин (по това време все още ръководител на Роскосмос) предложи да се отпечатат рубли, за да се компенсира замразената валута.

По неговите думи, средствата „въобще не трябва да се хвърлят в икономиката, да не се раздават на хората, провокирайки инфлация...тези пари ще бъдат ликвидни, зад тях ще стоят технологии, конкретни фабрики, ново производство и пробивни изобретения “. Роскосмос ще се нуждае от трилион от тези пари, за да „засили рязко всички ключови програми“.

Приблизително същото предложение беше направено в края на октомври от Михаил Хазин. Вярно, той изрази сериозно съмнение, че парите, емитирани за компенсиране на валутните загуби, ще стигнат до реалния сектор на икономиката. Банката на Русия в сегашния си вид ще превърне тази допълнителна емисия рубли в допълнителна инфлация.

Трябва да възразя и на Рогозин, и на Хазин: тяхното предложение за допълнителна, компенсаторна емисия на рубли от Централната банка няма основание. Факт е, че за валутата, която беше замразена от колективния Запад, Банката на Русия вече е извършила емисии на рубли. В края на краищата, формирането на валутни активи от Банката на Русия е основният метод за емисия на рубли (закупуване на валута за рубли).

Тук не мога да не се съглася с ръководителя на Централната банка Елвира Набиулина , която на 28 октомври на пресконференция каза, че Банката на Русия няма да извърши допълнителна емисия рубли, за да „върне в икономиката“ сума, съответстваща на 300 милиарда долара "замразени" резерви. Тя правилно припомни, че „Централната банка въведе нови рубли в обращение при създаването на резервите и закупуването на чуждестранна валута от износителите. "

Фактът, че впоследствие тези придобити активи бяха замразени, не засяга съдбата на рублите, с които Централната банка плащаше закупената валута. С тези рубли износителите плащаха заплати, плащаха на доставчици ... И тези рубли циркулираха в Руската икономика повече от година, така че няма нужда да се емитират рубли, за да се върнат парите в икономиката.“, - обясни председателката на Централната банка.

Парирайки предложенията за необходимостта от компенсаторна емисия рубла, ръководителят на Централната банка в същото време призна, че валутните резерви всъщност не са вид сигурност, без която руската рубла не може да съществува. Той съществува без тях зад себе си вече единадесети месец, като курсът му спрямо долара и еврото дори се засили значително.

Изказването на Елвира Набиулина може да се счита за фройдистка грешка. През всичките години на престоя си в Неглинка тя настояваше, че механизмът на емисия на рубли, създаден в Централната банка чрез закупуване на чуждестранна валута, е надежден, рублата има „стоманобетонна“ опора. Тази "железобетонна" сигурност изчезна от края на февруари миналата година, а рублата не само не се срина, но дори се засили.

Съществуващият в Русия модел на парична емисия се нарича в учебниците по икономика „валутен борд“ . Използва се в развиващите се страни, които са силно зависими от валутата на метрополията. В много от тях онези институции, които емитират национални валути, не се наричат централни банки, а валутни бордове. И Банката на Русия всъщност беше валутен борд.

И тогава се случи чудо: валутната подкрепа на рублата изчезна, но рублата не само се задържа, но дори стана и по-силна. Това е така, защото Банката на Русия престана да създава изкуствено търсене на валута, непрекъснато да я купува и трупа в своите резерви, като по този начин подценява обменния курс на рублата.

Банката на Русия обаче все още няма да се превърне в истинска централна банка. За да стане такава, тя трябва да се обърне към руската икономика, тоест активите й да не са доминирани от валутни резерви, а от рублови заеми за развитие на реалния сектор и инвестиции в ценни книжа на руски емитенти.

Според последния публикуван балансов отчет на Банката на Русия към 31 октомври 2022 г. заемите представляват само 8,7% от всички активи в нейните активи, а ценните книжа на руски емитенти (почти изключително облигации на Министерството на финансите на Русия ) - 2,2%. За подкрепа на руската икономика и бюджета на Руската федерация - 1,7 пъти по-малко емитирани рубли, отколкото към мистериозната позиция "Други активи"!

Подобно оформление на активите на Банката на Русия изглежда неприлично и заплашително. Банката на Русия спря да подкрепя колективния Запад (не по собствена воля, а по решение на Запада, който замрази валутните активи), но така и не започна да подкрепя руската икономика. Това състояние на банката може да се характеризира с думата "парализа".

Може би това е причината Банката на Русия да бави публикуването на баланса си, който отразява влошаващата се парализа?

И последното. Ако се осъществи конфискация на валутните активи на Банката на Русия (а това със сигурност ще се случи), вместо парализа ще дойде смърт. Както и да мами Банката на Русия, тя ще трябва да отпише конфискуваните активи като загуби, а общият финансов резултат ще излезе с огромен минус. Това ще означава пълен фалит на Банката на Русия. За да я спасите, ще трябва да пожертвате половината от федералния бюджет или да прехвърлите печатната преса за банкноти на ускорен режим на работа, хвърляйки страната в хиперинфлация, когато всички граждани на Русия ще трябва да работят за спасяване на банкрутиралия.

Само че аз съм склонен да вярвам, че не е необходимо да се спасява Банката на Русия. Необходимо е тази институция, създадена с помощта на западни консултанти и куратори, да бъде призната за напълно фалирала и на нейно място да се създаде принципно нова институция, която да бъде наистина национална Централна банка, работеща за интересите на Русия.

Превод: ЕС

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели