/Поглед.инфо/ Навярно не само върху областните управи и общините с това писмо се упражнява незаконен натиск, който ми се струва, че прекрачва отвъд конституцията и законите в България. А намирисва и на цензура. Чудно ли ви е сега защо „отгоре“ изригнаха в яростен вой срещу Петър Волгин, който си е въобразявал, че може свободно да определя кои и какви да са събеседниците му? Например –посланик на държава, с която сме в законни дипоматически отношения. Фейсбук се тресе от възмущението на хората. Защото отгоре на всичко в ролята на цензор без всякакво право влезе одиозната фигура на господинчото Пеевски изпод сянката на Доган. Едно не ми е ясно – кой от двамата е геният Достоевски и кой наставникът Победоносцев – той или господин Доган? Или да не ги издигаме толкова високо и да се задоволим с краткото обяснение, че те не са нищо друго, освен докрай отдадени на личния си интерес човечета. Пък се намеси със заповеди към медиите ни и украинската посланичка, колкото да покаже ясно кой управлява България. Макар че то вече си е ясно, след като се разбра, че Министерството на културата с категорична заповед за незабавно изпълнение още на 14 декември е спряло рязането на Паметника на съветската армия поради установено беззаконие, но областната управа на София продължи кълцането – брутално, нагло, варварски. Много ви здраве от Галя от посолството.

И на още нещо намирисва - съжалявам, че ще го изрека - на война, защото такива мерки се вземат по време на война. Да го беше подписало поне министерството на отбраната, пардон на войната, на министъра с тъй благозвучното име Тагарев. Тогава всичко щеше да ясно. А сега какво е, както се казвали старите жигели на с. Либяхово, Неврокопско– дръж го в мъгла, та да му е ясно.

Но да не се отплесваме и да се върнем на темата си.

Става дума за писмо на Министерството на външните работи до Областните управители и Националното сдружение на общините, което цитираме по-долу. То е по свой начин интелигентно, макар да е доста хард. Казват си хората какво изискват, пък който не иска да ги послуша, но е достатъчно интелигентен, може да се досети какво го очаква, ако не се съобрази с височайшето мнение. И може би затова ръководството на Националното сдружение също избира интелигентен подход – изпраща свое писмо до общините, като преразказва в него полученото от МВнР писмо, но не изразява мнение дали общините и кметовете следва да се съобразяват с него. Демек, и това писмо е врата в полето. Но да оставим читателите ни сами да си съставят мнение, след като прочетат двете „писъмца” по-долу.

На 25 октомври 2023 г. Министерството на външните работи изпраща следното писмо Х 55-02к – 43/25.10. 2023 г.:

ДО

ВСИЧКИ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Г-ЖА ЯНА ДОЧЕВА,

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА

ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приетата от Европейския съюз политика по отношение на Руската федерация след военната й агресия срещу Украйна, бихме искали да напомним и да Ви обърнем внимание, че съгласно същата действията на всички български държавни институции следва също да бъдат координирани в рамките на единния подход на държавите-членки на ЕС.

Съгласно приетите в рамките на ЕС линии за поведение, подходът, който се прилага, е за ограничаване до минимум и/или прекратяване на сътрудничеството и контактите с Руската Федерация и Беларус на многостранно и двустранно равнище. Приет е подходът членове на институции на държави-членки на ЕС да не участват в събития, организирани или съорганизирани от Русия и/или Беларус, както и представители на двете държави да не се канят за участие в официални мероприятия, формати и други публични прояви, организирани от или под патронажа на ЕС, респективно от неговите държави-членки. При това е необходимо да се отчита и фактът, че правителството на Руската федерация обяви списък с държави, които извършват „неприятелски действия“ срещу нея, нейни компании и граждани. Списъкът включва всички държави от Европейския съюз, в това число и България.

С оглед осигуряването на единен подход на ЕС и неговите държави членки, подчертаваме необходимостта да се съблюдават изложените принципи и съображения при организиране на официални и протоколни мероприятия и публични прояви по линия на българските държавни ведомства и институции. От самото начало на военната агресия на Руската федерация в Украйна единството в ЕС се разглежда като ключово условие за постигане на оптимална ефективност на съгласуваните европейски мерки за ограничаване възможностите на руски представители да осъществяват публична пропаганда и дезинформация.

С уважение,

А на 28 ноември с изх. № И – 1982/ 28.11.23, Националното сдружение на общините в България запознава общините с писмото на Министерството на външните работи. Ето го:

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Относно: координиран подход по прилагане на приетата от ЕС политика по отношение на Руската федерация след военната ѝ агресия срещу Украйна

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,

Бихме искали да Ви информираме за получено писмо от страна на МВнР, в което се напомня за възприетия от страна на ЕС координиран подход спрямо Руската федерация след военната й агресия срещу Украйна.

В тази връзка от всички български институции се очаква да ограничат до минимум и/или да прекратят сътрудничеството и контактите с Руската Федерация и Беларус на многостранно и двустранно равнище.

Съгласно приетите в рамките на ЕС линии за поведение представителите на публичните институции в страната не участват в събития, организирани или съ-организирани от Русия и/или Беларус, както и представители на двете държави не следва да се канят за участие в официални мероприятия, формати и други публични прояви, организирани от или под патронажа на ЕС, респективно от неговите държави-членки.

В писмото се припомня, че България е част от списъка на правителството на Руската федерация с държави, които извършват „неприятелски действия" срещу нея, нейни компании и граждани.

МВнР отправя апел към всички публични институции за съобразяване и спазване на основните принципи на единния подход на ЕС.

Приложение: Писмо на МВнР - Изх. № 55-02к/25.10.2023 г.

С уважение,