/Поглед.инфо/ Опит на САЩ за преврат в България след Втората световна война свършва със срамно поражение

Героизъм ли е или национално предателство, когато през 1946-1947 г. на Парижката мирна конференция държавицата ни със сетни сили се опитва да съхрани границата си, а през нея от Гърция и Турция нахлуват въоръжени до зъби банди от българи горяни. Ако повече ви харесва, наречете ги борци за свобода от комунистическото иго. Защото Гърция пак е отворила голямата си уста и този път иска да прилапа и планините по южната ни граница, на косъм е било да отнемат територията ни до някъде между Асеновград и Пловдив. 

Какви българи са т.нар. горяни и как са си съжителствали крайни монархисти с крайни републиканци, откровени фашисти с лабави социалдемократи и анархисти, избрали точно тоя момент заедно да обслужат гръцките и американските, а не българските, интереси? Да вдигнем завесата, която веднъж вече открехнахме (https://duma.bg/iz-arhivite-na-tsru-za-balgariya-n212673). Интересно съвпадение - и югославски въоръжени чети нахлуват по-късно в България, а привърженици на Ванче Михайлов, който уж мрази сърбите от дън душа, създават чети в Пиринско...

А има ли връзка между легалната опозиция след Девети, оглавена от Никола Петков, и въоръжената, начело с Г.М. Димитров и Иван Дочев, има ли "конспириране с чужди и вътрешни превратаджийски елементи"? И не е ли това същинската причина за трагичния край на Петков, с който се нанася непоправим удар на мераците за преврат в България? И дали само заради Трайчо Костов е обявен за персона нон грата американският посланик в София Доналд Р. Хийт в началото на 1950 г.? Следва скъсване на дипломатическите отношения между България и САЩ, които се възстановяват едва след 10 години.

ЦРУ, наследник на УСС след 1948 г., продължава да обгрижва в гладните следвоенни години почти 3000 нашенци политически емигранти. Сред тия врагове на българския комунизъм има и такива, които не са нищо повече от главорези. Някой ще каже, че се изхвърлям. А как да се нарекат другояче "юнаците", които за назидание отрязват главата на разкаял се и опростен от народната власт емигрант свещеник? Нещо да ви напомня това?

А "ваканцията" си някои горяни прекарват в Ню Йорк (вж. по-долу). И да включиш в кървавите си игрички българите мохамедани, да организираш, пак в гръцко, помашки чети за борба с комунизма, а всъщност с България - отказвам се да го коментирам дори. Засега. 

Може да не ти харесва Сталин и да ненавиждаш репресиите му, включително в България, но друг покровител и защитник тогава си нямаме. И българите са го боготворели. А Георги Димитров се държи едва ли не хулигански с американски представител в България, като му намеква, че знае за "превратаджийските подбуди на правителството на САЩ" и за ролята, възложена от него на Никола Петков. Нещо, което янките са потопили в най-дълбока секретност. 

С позволени, и най-вече с непозволени, от международните закони и морала средства, балканските ни съседки и САЩ обкръжават в огнен обръч младата българска република, но претърпяват срамно фиаско. Който иска, нека надникне в документите по-долу и сам да реши кое как е.

Проф. д-р Диню Шарланов, "История на комунизма в България", том II, изд. "Сиела", 2009 г.:

Из гл. 4, "Горянските чети"

Легалните и нелегалните форми на съпротивата възникват едновременно, но до началото на 1947 г. приоритет има легалната форма и тя подготвя социалнополитическата база на нелегалната съпротиваЕ През 1945 г., когато през м. септември се поставя началото на горянското движение, по сведения на Военното разузнаване и на ДС горяните са вече 173 души, а разкритите нелегални организации имат над 490 членове. Горянското движение бързо се разраства през 1947 и 1948 г. Ако сумираме посочените данни, се вижда, че до края на 1948 г. горяните са 780 души, а членовете на разкритите нелегални организации - 296...

От началото на 1945 г. до лятото на 1955 г., когато горянското движение постепенно затихва, са създадени 28 чети и са засечени около 160 единично действащи въоръжени лица, наричани от службите на ДС "блуждаещи". По същото време от Турция, Гърция и Югославия преминават границата и навлизат на наша територия около 52 въоръжени групи на български политически емигранти... Някои от тях преминават границата няколко пъти и се връщат обратно в посочените страни... С идването си в България част от тях стават инициатори за формирането на нелегални организации и горянски чети и си поставят задача да организират масова въоръжена борба срещу комунистическата власт. Други обаче изпълняват само поръчения на чуждото разузнаване и затова не могат да бъдат включени в горянското движение...

Какво е въоръжението на горянските чети? Известна представа ни дават справките и докладите на Дирекцията на Държавна сигурност. По нейни данни от "януари до август 1951 г. са заловени и ликвидирани 350 горяни", от тях "иззети" 52 автомата с 2400 патрона, 99 пушки, 105 пистолета, 120 патрона, над 200 бомби и 7 радиостанции... Разбира се, идващите от Гърция, Турция и Югославия нелегални групи са с нужното въоръжение.

В състава на въоръжената съпротива през първия етап, който завършва в края на 1947 г., преобладават бивши членове на националистическите организации и преди всичко на Съюза на българските национални легион[и], анархисти, уволнени полицаи и офицери, безпартийни, а в Пиринския край - привърженици на ВМРО-Иван Михайлов. Политическите партии, намиращи се в опозиция, се придържат към легалните форми на противопоставяне на съветизацията на България. В нелегалните организации и въоръжените чети участват само крайни привърженици на д-р Г.М. Димитров...

След 1948 г. Дирекцията на Държавна сигурност дава следната оценка на въоръженото съпротивително движение в страната:

"Бандитските групи, които действаха и бяха ликвидирани в нашата страна в периода 9 септември  44 год. до 48 год., макар в някои случаи в голям състав, по много основни неща се различават от действащите в настоящия момент бандитски групи...

Бандитските прояви от 1949 г. насам вървят по две линии: едната от тях по линията на чуждото разузнаване, вражеско разузнаване, и се провеждат посредством емигрантските вражески централи зад граница. Другите вървят по линията на преминалите по различни поводи в нелегалност вражески елементи и действат на местна почва без връзка зад граница." 

... Но основното, което определя тактическия подход на съпротивата, е нейното съгласуване с външните й съюзници. Без външна помощ е невъзможно освобождаването на България от московското господство и премахването на комунистическата тоталитарна система. По нататъшното развитие на събитията безусловно потвърждава този извод.

Организираната съпротива започва в началото на ноември 1944 г...

Из гл. 6 "Въоръжените чети на политическите емигранти"

През 1949 г. започва подготовка за организиране на масова съпротива вътре в страната. Очаква се през следващата година да започне война между САЩ и СССР, която да донесе и освобождение на България от московското господство. Това убеждение преобладава и сред българската политическа емиграция. Затова тя си поставя за задача да подпомогне формирането на  организации и горянски чети в Южна и Югоизточна България. 

По данни на разузнавателните служби на Държавна сигурност, политическите групи в емигрантските лагери се изграждат главно по две линии. Първата е Българският национален комитет "Независима и свободна България" с ръководител д-р Г. М. Димитров. Втората е по линията на Централния комитет на Българския национален фронт, монархисти, начело с Иван Дочев, Христо Статев, проф. Асен Кантарджиев и др. Според сведенията на службите на Държавна сигурност Българският национален комитет изпраща от Турция чети в Хасковски, Старозагорски и Ямболски окръг, организирани от неговия представител Стратия Скерлев със седалище в Цариград. А Българският антиболшевишки съюз на легионерите в Австрия на Иван Дочев още през 1949 г. бил "прехвърлил" две чети в България, които трябвало да създадат "център в София и подцентрове на съпротивата в Ст. Загора, Пловдив, Русе и Шумен."...

Какъв е броят на българските политически емигранти, от чиито среди се формират въоръжените групи? Според сведения на службите на ДС към 31 август 1951 г. в Турция са 863 души, в Гърция - 551, в Югославия - 688, в Италия - 282, във Франция - 88 и в други страни - 213 души, общо 2685 души. По своя социален произход емиграцията е твърде разнообразна - селяни, занаятчии, чиновници, офицери, политици и пр... Сред емиграцията има представители на 12 политически партии, групи и младежки организации и немалко безпартийни, но преобладават привърженици на БЗНС (НП), на националистическите организации (СБНЛ, "Бранник", "Отец Паисий") и на ВМРО - Ив. Михайлов...

На база на сведенията на службите на ДС помощник-министърът на Вътрешните работи Иван Райков в "Съобщение до Секретариата на ЦК на БКП" прави извода, че в Пиринския край се отпочва създаването на четническо движение, "като 1949 г. е определена за подготвителна, а 1950 г. за активна дейност."... В доклад от октомври (1950 г. - бел. Хр. Г.) се отбелязва, че в окръзите, граничещи с Югославия, "има на разработка 148 бандити"... "На 6. VIII. т.г. беше прехвърлена бандитска група от 6 бандити в района на Гоце Делчев от американското разузнаване с много тежка екипировка, включително и мощна радиостанция с агрегат."

... Същата група е била обкръжена, в резултат на което е убит един и двама тежко ранени от бандитите, които впоследствие били доубити, а останалите успяват да се изплъзнат,  след като хвърлят раниците си...

Из глава 7 "Радиостанция Горянин"

В противопоставянето на населението срещу съветизацията на България важно място за времето от април 1951 г. до октомври 1962 г. заемат предаванията на радиостанция "Горянин"...

В строго секретните архиви на Държавна сигурност е съхранена справка от 5 май 1951 г. В нея няма все още точни данни за местонахождението й, както и от кого е създадена и ръководена. Разузнавателните служби предполагат, че тя се намира някъде в страната, близо до гръцката граница, или на кораб, плаващ във водите на Средиземно море... Едва в "Справка относно подривната дейност на радиостанция "Горянин" срещу нашата страна" от декември 1956 г. се посочва: "Радиостанция "Горянин" е създадена от американското разузнаване през 1951 г., за да подпомага неговата подривна дейност срещу нашата странаЕ Освен това чрез тази радиостанция се ръководи американската агентура на нашата територия..." (Службите на ДС съобщават, че предавания на нелегални радиостанции е имало още от 1949 г. В една справка от 1951 г. се посочва, че през последните години са заловени 17 броя преносими радиостанции - бел. Д. Ш.)...

По данни на управление I - ДС, управление IV  - ДС и румънските другари, предаването  на радиостанция "Горянин"  се излъчва от голям американски радиоцентър на 17,5 км северно от Атина до с. Кифисия.

9 май 1955 г.:

Внимание! Внимание! Тук радио "Горянин" - гласът на българската съпротива. Радио "Горянин" приветства българската съпротива! Братя българи, радио "Горянин" зове всички истински българи!

Да се готвим непрестанно, братя,

да се готвим за деня на свободата и от болшевишкото робство

да освободим земята свята.

Братя българи, бъдещето е наше, свободата ще изгрее!

Смърт на варварския комунизъм! Да живее България!

Из информация за прояви на политически бандитизъм в страната през 1949 г.

На 20 - Х[I] - 1949 г. бандитска група от 4 души преминава от гръцка на наша територия в района на Ивайловград и отвлича в Гърция свещеника Димитър Господинов Киров "Черния поп". Същият през 1948 бе избягал в Гърция, после преминал в Италия и оттам по негово желание, с помощта на нашата легация, през лятото се завръща в страната.

На 17-ХII-1949 год. вечерта бандитите отново преминават границата и оставят отрязаната глава на свещеника върху "Михал чешма" близо до Ивайловград. Около чешмата разхвърлят около 200 позива, едни от които със съдържание, че "Черният поп" е убит от "Български противоболшевишки  легион за народно спасение" като "агент на комунистите за назидание на предателите". Другите позиви са със съдържание против властта и изборите на 18-11-1949 г...

На 5-VI-1949 год. в Г. Джумайски сектор бе отпочната реализация на бандитска група, която бе прехвърлена на наша територия от американското разузнаване в Гърция. Същите са вербували членове предимно из средите на старите михайловисти емигранти, на които са поставяни задачи да организират всички стари михайловисти и врагове на народната власт и създадат партизанско движение в пиринска Македония... От следствието се установява, че чрез бандитска група са отпуснати големи парични средства - златни лири, които бандитите харчели без сметка... От показанията на някои се вижда, че американските разузнаватели органи са имали намерение през 1949 г. да подготвят план и почва, а идущата година да се пристъпи към масово партизанско движение в Пиринския край. За осъществяването на този план последните са изградили две разузнавателни бюра, едното за емигрантите помаци, като поддържат известния бандит Фаи[к], а другото се занимавало с македонците и други бандити...

Проф. Диню Шарланов "Тиранията", ИК "Стрелец", 1997 г.:

Из разговора на министър председателя Георги Димитров със заместник-политическия представител на САЩ в България г. Хорнър, станал на 7 юни 1947 г. в Министерския съвет, в присъствието на министъра на външните работи Кимон Георгиев 

Министър-председателят - Неприятни работи, нали? Хората, ако се занимават само с приятни работи, щеше да им е скучно.

Хорнър - Аз идвам да се осведомя по въпроса за арестуването на г. Никола Петков.

Министър-председателят - Много добре.

Хорнър - Очевидно това събитие ще привлече вниманието на САЩ. Моето правителство ще бъде огорчено от това.

Министър-председателят - Надявам се, че Америка няма да ни обяви война.

Хорнър - Войната не е свършена още.

Министър-председателят - Нито ще отзове своя политически представител от България, нито ще се откаже от ратифицирането на мирния договор. В това съм добре убеден. Американците са разумни хора...

Аз бих могъл да кажа нещо повече. Всяко вмешателство отвън може само да отегчи положението на Петков, защото тогаз ще има подозрение, че Петков е действал за преврат не сам, а заедно с тез, които го вземат сега под своя закрила отвън. Затова аз моля Вашингтонското правителство да има търпение и спокойствие и да остави съдбата на Петков да се решава от нашия български съд. Ако той е ваш агент - американски - защитавайте го. Но вие всичко това отричате. Петков е български поданик, а не американски, английски или френски. Той ще отговаря през нашия народ, пред нашите закони...

Централен партиен архив, Ф. 146, оп. 2, а.е. 757

Сведения за печата

Министерство[...] на външните работи на САЩ

град Вашингтон, 11 юни 1947 год.

... На 7 юни управляющият Политическото представителство на САЩ в България поиска в личен разговор с българския Министър-председател едно изявление относно причините за отнемането на парламентарния имунитет от арестуване на опозиционния водач Никола Петков и последвало арестуване от властите на българската държавна сигурност, поради обвинението за конспириране с чужди и вътрешни превратаджийски елементи за събарянето на съществуващото правителство...

Министър-председателят е заявил, че интервенцията на чужди държави в полза на Никола Петков само ще породи съмнение, че Петков е имал подмолни връзки в чужбина и че Петков ще бъде съден от "Суверенната Държава България, а не в Лондон или във Вашингтон."

Не за пръв път българският министър-председател, други отговорни говорители на българското правителство в българския парламент, официалният български печат и дори български прокурори при изграждането на обвиненията за предателство на други по-маловажни водачи в борбата за защита на политическите права в България, са приписвали превратаджийски подбуди на правителството на САЩ в подкрепата, която то е давало на становището, възприето от СССР, Съединеното кралство и САЩ в Ялта да подсигурят временни правителства, широко представителни на всички демократични елементи, в бившите сателитни държави...

"Български национален фронт" II, том 6, Спас Т. Райкин, изд. "Пенсофт", 2003 г.

Из "Зад кулисите на Втория конгрес"

... От месеци против мен се водеше злостна кампания в средите на организацията в Ню Йорк... Още от Гърция те някакси действуваха като конспиративна група с тайни връзки в американските разузнавателни служби...

Всичко това имаше и друга страна. Тези момчета се държаха като да бяха още под командата на разузнавателните служби, нещо като временно във ваканция от службата им, като да бяха на разположение да бъдат повикани обратно. По тази линия се беше хванал и Дочев. Далече назад, около края на войната, той изглежда е бил завербуван да служи като стръв за залавяне на легионери за подмолна работа в България... Добър или лош, той си беше извоювал име, него всички го знаеха и той познаваше много хора от движението и никой не би могъл да служи на разузнавателните служби по-добре от него... Аз знаех за неговото присъствие в Ню Йорк. Знаех и това, че той е имал частно събрание с групата на "горяните", на което аз не бях поканен, че срещата им била тайна... Но навремето, когато научих за неговата тайна среща с тях, си помислих, че зад сцената може би службите уреждат някаква диверсантска акция в България, че те се нуждаеха от тези момчета, което не беше моя работа да се намесвам...

Дума