В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и процесуално право. В изследването са засегнати въпросите за формата на отказа, за видовете субективни права, от които може да бъде извършен, за правните последици от неговото осъществяване. Проведено е разграничение спрямо близки правни институти и са обсъдени някои спорни в практиката въпроси, касаещи неговото приложение. Проследено е развитието на института на отказа от субективни права от възникването му до съвременната му уредба в законодателствата на някои чужди държави. Накратко са представени и част от проблемите, произтичащи от упражняването на потестативното право на отказ от субективни права във виртуалната среда. Формулирани са предложения de lege ferenda, които целят подобряване на действащата нормативна уредба.

Владислав Дацов е адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, практикуващ предимно в областта на гражданското право. Автор е на множество статии, голяма част от които са посветени на актуални проблеми на българското гражданско процесуално право. Адвокат Дацов е бакалавър по „Международни отношения“ и магистър по „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“.

  • Автор: Владислав Дацов
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 184
  • Дата на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-161-0
  • Наличност: да
  • Корична цена: 16,00 лв.
  • Отстъпка: 1,60 лв.
  • Крайна цена: 14,40 лв.