/Поглед.инфо/ Императорското заседание, на която в присъствието на монарха трябва да се определи политиката на Япония в условията на началото на съветско-германската война, е насрочено за 2 юли 1941 г. На 1 юли японското правителство изготвя послание до правителството на СССР, в което лицемерно заявява „искрено желание да поддържа приятелски отношения със Съветския съюз“, „надеждата за скорошен край на съветско-германската война с интерес да се предотврати поглъщането на войната от далекоизточните региони“. Японското върховно командване определи съобщението като "дипломатическа прелюдия към избухването на войната".

Приетата на 2 юли на императорско заседание, "Програмата за националната политика на империята в съответствие с промените в ситуацията" предвижда продължаване на войната в Китай и едновременно завършване на подготовката за война както срещу САЩ, така и срещу Великобритания и срещу Съветския съюз.

Из стенограмата на Императорското съвещание (Годзен кайги) 2 юли 1941 г.:

"Програма за дискусия:" Програмата на националната политика на Империята в съответствие с промените в ситуацията. "

Съдържание на документа:

Политика

Независимо от промените в международната обстановка, Империята твърдо ще се придържа към политиката за изграждане на сфера на съвместен просперитет в Голямата Източна Азия което ще допринесе за постигане на световен мир.

Нашата империя ще продължи усилията си за разрешаване на китайския инцидент и ще се стреми да осигури солидна основа за сигурността и запазването на нацията. Това включва стъпки за придвижване на юг и в зависимост от промените в ситуацията включва и решение на северния проблем.

Резюме

Натискът от южните райони ще бъде засилен, за да принуди режима на Чанг Кайши да се предаде. В подходящия момент, в зависимост от бъдещото развитие на ситуацията, нашето право на воюващата сила ще бъде разширено до режима Чунцин, а враждебното чуждестранно споразумение ще попадне под наш контрол.

За да гарантира безопасността и запазването на нацията, нашата империя ще продължи всички необходими дипломатически преговори по отношение на южните региони, както и ще предприеме други мерки, които могат да бъдат необходими.

За постигане на горепосочените цели ще бъде направена подготовка за война срещу Великобритания и САЩ.

Нашето отношение към германско-съветската война ще бъде определено в съответствие с духа на Тройния пакт. Засега обаче няма да се намесваме в този конфликт. Ще засилим тайно военната си подготовка срещу Съветския съюз, запазвайки независима позиция. През това време ще водим дипломатически преговори с голяма предпазливост. Ако германско-съветската война се развие в посока, благоприятна за нашата империя, ние ще прибегнем до въоръжена сила, за да разрешим северния проблем и да осигурим сигурността на северните граници.

Извършвайки различните политически събития, описани по-горе и особено когато решаваме дали да използваме военна сила, трябва да сме уверени, че няма основни пречки за запазването на нашата основна позиция във войната с Великобритания и САЩ.

В съответствие с нашата политика ще работим чрез дипломатически и други средства, за да предотвратим влизането на САЩ в европейската война. Но ако САЩ влязат във война, нашата империя ще действа в съответствие с Тристранния пакт. Ние обаче ще вземем независимо решение за времето и методите за използване на въоръжената сила.

Веднага ще насочим вниманието си към подготовката на страната за война. Защитата на метрополията ще бъде особено засилена.

Реплика на премиера Коное:

Искам да изясня основните точки от дневния дневен ред на дискусията.

Вярвам, че за нашата империя е наложително незабавно да реши каква политика да следваме във връзка с настоящата ситуация в света, а именно във връзка с избухването на война между Германия и Съветския съюз и последващото й развитие, тенденциите в политиката на САЩ, развитието на военната ситуация в Европа и уреждането на китайския инцидент. Правителството и частите от армията и флота на императорския щаб, проведоха продължително обсъждане на тези въпроси. В резултат на това беше разработен документът „Програмата за националната политика на Империята в съответствие с променящата се ситуация“, който беше представен днес за обсъждане.

Първо ще се спра на политическия раздел. Както многократно се посочва в Императорските транскрипти, основата на нашата национална политика е установяването на сфера на общ просперитет в Голяма Източна Азия, която трябва да допринесе за осигуряване на всеобщ мир.

Излишно е да казвам, че за да се създаде сфера на общ просперитет в Голяма Източна Азия, ще е необходимо да се ускори разрешаването на китайския инцидент. Освен това, аз също вярвам, че за да поставим основата за сигурност и да запазим нацията си, трябва, от една страна, да се придвижим на юг, а от друга, да се отървем от трудностите си на север. За целта трябва да разрешим северния проблем в подходящото време, като се възползваме от световната обстановка, особено във връзка с развитието на германско-съветската война. Този северен проблем е най-важният не само от гледна точка на защитата на нашата империя, но и за осигуряване на стабилност в цяла Азия ...

Реч на началника на Генералния щаб на армията Сугияма:

Относно решаването на северния проблем. Излишно е да казваме, че във връзка с германско-съветската война трябва да действаме в съответствие с духа на Тройния пакт. В същото време ще бъде най-подходящо за нас да не участваме в тази война известно време, тъй като в момента предприемаме мерки за разрешаване на китайския инцидент, а отношенията ни с Великобритания и САЩ са в деликатно състояние. Но ако събитията от германско-съветската война са благоприятни за нашата империя, вярвам, че ще използваме сила, за да разрешим проблема на север и да осигурим сигурността на северните ни граници. Затова за нас е изключително важно да пазим в тайна необходимата подготовка за военни операции и да осигурим независима позиция.

Реч на началника на Главния военноморски щаб Нагано:

Относно разрешаването на южния проблем. Вярвам, че в сегашната обстановка, за да поддържаме отбраната си на юг и да постигнем самодостатъчност в сферата на съвместния просперитет на Голяма Източна Азия, нашата империя трябва да предприеме незабавни стъпки за стабилно движение на юг, използвайки комбинация от политически и военни мерки срещу ключови райони на юг.

Великобритания, САЩ и Холандия обаче постоянно увеличават натиска си върху Япония. Ако те продължават да ни създават пречки и ако нашата империя намери невъзможно да се примири с това, вероятно и това трябва да се предвиди, в крайна сметка ще бъдем принудени да влезем във война с Великобритания и САЩ

Забележки на външния министър Мацуока:

С избухването на войната между Германия и Съветския съюз възникна нова ситуация. В тази връзка, дипломатически, считам, че е жизненоважно да потвърдим позицията си по отношение на настоящите национални политики.

Вярвам, че е важно за нас да сме подготвени да провеждаме външната си политика спрямо СССР по начин, който отговаря на реалностите, посочени от върховното командване. В отношенията си със САЩ трябва да упражняваме максимално внимание, за да предпазим Америка от европейската война и да предотвратим сблъсъка ѝ с нашата страна.

Председател на тайния съвет Хара:

Вярвам, че всички вие ще се съгласите, че войната между Германия и СССР наистина е историческият шанс на Япония. Тъй като СССР насърчава разпространението на комунизма по целия свят, рано или късно ще бъдем принудени да го атакуваме. Но тъй като Империята все още е заета с китайския инцидент, ние не сме свободни да решим да атакуваме Съветския съюз, както бихме искали. Въпреки това вярвам, че трябва да атакуваме Съветския съюз в подходящ момент. Нашата империя би искала да избегне войната с Великобритания и САЩ, докато сме заети с войната със Съветския съюз. Нашите хора искат да се бият с него. Моля ви, действайки в съответствие с духа на Тристранния пакт, да окажете цялата възможна помощ на Германия. Германия изпрати ли някакви съобщения с молба да атакуваме Съветския съюз?

Мацуока: Що се отнася до сътрудничеството с Германия в германско-съветската война, Рибентроп ни попита за това на 26 юни и след това го телеграфира отново на 28 юни. По това време обсъдихме съдържанието на документа „За налагане на политика към юга“. Очаквахме война между Германия и Съветския съюз. Следователно не трябва да създаваме на Германия впечатлението, че се отклоняваме от задълженията си.

Хара: Някакви желания, изразени от Съветския съюз?

Мацуока: Четири дни след началото на войната между Германия и Съветския съюз отговорихме, че войната няма нищо общо с Тройния пакт. И оттогава Съветският съюз не е протестирал. Съветският съюз ни попита какво ще бъде отношението на Япония към настоящата война. Отговорихме, че все още не сме взели решение по този въпрос.

Няколко дипломатически забележки по този въпрос. Дори нашата империя да не участва във войната между Германия и Съветския съюз, това няма да бъде акт на предателство по отношение на буквата на Тройния пакт. Що се отнася до духа на съюза, мисля, че би било правилно да участваме в тази война.

Хара: Някой може да каже, че поради пакта за неутралитет би било неетично Япония да атакува Съветския съюз. Но самият Съветски съюз не спазва споразуменията. Ако атакуваме III<, никой няма да го смята за предателство. Очаквам с нетърпение възможността да нанеса удар по Съветския съюз. Моля армията и правителството да направят това възможно най-скоро. Съветският съюз трябва да бъде унищожен.

Бих искал да избегна война със САЩ. Не мисля, че САЩ ще предприемат каквито и да е действия, ако атакуваме Съветския съюз.

Сугияма: Бъдещото развитие на германско-съветската война ще окаже значително въздействие върху САЩ. Ако Съветският съюз бъде победен бързо, сталинският режим вероятно ще се разпадне и САЩ очевидно няма да влязат във войната. Ако изчисленията на Германия не са оправдани и войната се проточи, възможността Америка да влезе във войната ще се увеличи. Докато ситуацията във войната е в полза на Германия, не мисля, че САЩ ще влязат във войната, ако Япония се намеси във Френски Индокитай ...

Хара: Разбирам. Аз съм напълно съгласен с теб. Мисля, че правителството и върховното командване са единодушни по този въпрос, тоест, че ще направим всичко по силите си, за да избегнем сблъсък с Великобритания и САЩ. Вярвам, че Япония трябва да избягва военни действия срещу САЩ, поне в настоящата ситуация. Така моля също правителството и върховното командване да нанесат удари по СССР възможно най-скоро. Съветският съюз трябва да бъде унищожен, така че се надявам да извършите подготовка, за да приближите избухването на военните действия. Мога само да се надявам, че тази политика ще бъде приложена веднага след като бъде взето решение“.

С решение на Императорската конференция въоръжена атака срещу СССР е одобрена като една от основните военни и политически цели на империята. След като взе това решение, японското правителство всъщност къса съветско-японския Пакт за неутралитет, подписан само преди два месеца и половина. В приетия документ не се споменава Пактът за неутралитет.

Опитвайки се да дезинформира съветската страна, същия ден министър Мацуока на среща със съветския посланик в Токио К. А. Сметанин казва, че Япония "възнамерява стриктно да спазва пакта за неутралност". Веднага след това той се срещна с германския посланик в Япония генерал От, за да обясни смисъла на това изявление. „Мацуока каза - отчита От пред Берлин, - че причината за подобна формулировка на японското изявление до съветския посланик е необходимостта да заблудят руснаците или поне да ги държат в състояние на несигурност, тъй като военното обучение все още не е приключило ”...

След приемането на решенията на Императорската конференция в Япония, Корея и марионетната държава Манджукуо започват подготовки с безпрецедентен удар на японската армия по Съветския съюз. Планът за подготовка и водене на войната срещу СССР носи кодовото име „ „Специални маневри на Квантунската армия“.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели