/Поглед.инфо/ Цензурата в медиите, обществения живот и социалните мрежи се е превърнала в масово явление. Не мога да се сетя за интересен човек, който говори по политически въпроси в социалните мрежи и е извън мейнстрийма, който да не е бил блокиран поне веднъж. Същите хора по дефиниция не получават покани за мейнстрийм медиите, които запълват ефирното си време основно с глобалисти. Впрочем, това далеч не е само у нас. Всеки с мнение различно от това на глобалистите се превръща в обект на цензура. В статия за Поглед.инфо вече имах възможност да споделя мислите си за влиянието на глобалистите върху левиците, но е важно да се щрихова и ролята на глобалистите като глобален и локален цензор – както в мейнстрийм медиите, така и в социалните мрежи.

Как работи машината на глобалистите? Те са една сравнително тънка прослойка в повечето общества, която обаче съумява чрез сплотеност, хомогенност и най-вече чрез огромната финансова подкрепа на дълбоката държава, да влияе върху националните и световни процеси. В медийно отношение те правят две неща навсякъде по света. От една страна създават собствени медии, които започват да разширяват (или поне опитват да разширяват) глобалистката социална база чрез пропаганда и фейк новини. В тези медии всеки, който не е глобалист, е мръсник и измамник, а всеки глобалист е рицар на честта. От друга страна те инфилтрират като агенти на влияние големите медии, които не могат да придобият, и започват чрез административното и оперативно човешко влияние отвътре да навигират политиката на завладяната медия в посоката, която им е удобна. Обикновено посоката е максимално покритие на дори и най-незначителното глобалистко мнение и тотално затъмнение към всеки, който е извън идеологическото влияние на глобалистите. Пък, когато се налага неглобалист да бъде отразяван – това по дефиниция се прави с лошо, с агресия и с лепене на етикети.

Сходни са инструментите им и в социалните мрежи. Оформят си собствени микро-общности – групи, страници и пр., в които започват координирано да докладват всяко неудобно за тях мнение. В резултат Фейсбук, който също следва глобалисткия дневен ред, предпочита да накаже всяко мнение, което е извън това идеологическо разбиране.

Всъщност цензурата е най-мощното оръжие на глобалистите. Истината, която и те осъзнават съвсем добре, е, че тяхната позиция е слаба. Те не могат да спечелят политически дебат в равностоен сблъсък на идеи, просто защото техните идеи са неприемливи за преобладаващата част от обществото. Затова те със зъби и нокти се борят да придобият контрол върху медиите и социалните мрежи. Целта е да заглушат всяко мнение, което не идва от техните кръгове. По този начин се надяват (пък то и дълго време си работеше съвсем добре) да превърнат изолираната си гледна точка в доминираща. И няма как да е иначе след като други мнения просто не се чуват или биват атакувани и цензурирани.

Слава Богу, този начин на доминиране на обществения дебат вече си отива. Все повече медии, хора и организации застават от другата страна на барикадата и започват да се борят за един от най-висшите демократични идеали – свободата на словото. Аз не съм съгласен с глобалистите, но искам тяхната гледна точка да се чува. Най-малкото, защото така ще е ясно колко са им слаби аргументите. Нека ги има. Те обаче не искат гласовете на инакомислещите да същестуват. Предпочитат да се борят с всички непозволени средства, но да не загубят влиянието си. Е, няма да я бъде тази.