/Поглед.инфо/ България е в клинична смърт; топи се с 8 (дори и повече) души на час. През 1989 г. населението ни е било около 9 милиона. Според справочника на ЦРУ, към м. юли 2017 г. сме 7,101,510 души. Оценката включва и двата (или повече) милиона, прокудени да търсят препитание в ЕС, САЩ, Канада и други страни, доколкото имената им фигурират в ЕСГРАОН и в избирателните списъци. Сходни данни сочат НСИ; Докладът за състоянието на националната сигурност през 2017 г., приет преди месец от Народното събрание; прогнозата на „Евростат“.

Очевидно, спрямо 1989 г. 1.9 милиона български граждани са намерили смъртта си. Налице е демографска загуба от над 21%. За сравнение, изследванията на учени-османисти като Христо Гандев, Бистра Цветкова, Вера Мутафчиева, сочат между една трета до една втора демографска загуба през стоте години след османското нашествие. Или, темпът на загуба на българския генофонд днес е най-малко два пъти по-ускорен от темпа на загуба през първия век от османското иго. В близките години още 630 000 български граждани са на път да минат в отвъдното.[1]

Доклад на ЕС сочи, че България надвишава средната за Евросъюза смъртност по 17 показатели, като при пет от причините (болести на кръвообращението; злокачествени образувания; мозъчно-съдови; заболявания на сърцето; състояния по време на бременност и раждане) страната ни е на първо място.[2] Според Световната здравна организация (СЗО) тези заболявания се отключват от рискови и стресови фактори, породени от външни дразнители, нагнетяване на страх, неблагоприятна социална среда и пр. Особено сериозен фактор на риск и стрес е т.нар. енергийна бедност: според официалните, чувствително занижени данни, 30% от българските граждани не могат да покриват сметките си за ток, парно или твърдо гориво. И по този показател страната ни заема първо място в ЕС.[3]  В същото време, по раждаемост на 1000 души, сме на 210-то място от общо 224 държави. След като не е изложен на катастрофални природни бедствия, епидемии или войни как и защо българският генофонд намалява толкова мащабно?

Стресът и мизерията в България са фактори, изкуствено създавани и насилствено налагани против волята на хората. Оттук и изключително високата смъртност, която ни поставя сред държавите с най-мащабно лишаване от правото на живот. Провежда се „добре планирана смъртност”, споделя с мрачна ирония медиен коментатор.[4] Което навежда на извода, че наложеният на страната ни модел в най-висока степен убива хора.[5] След като населението ни е поставено в такива условия на живот, които да водят към неговото пълно или частично физическо унищожение, това е деяние, попадащо в дефинитивното поле на понятието геноцид – престъпление, за което няма давност (чл.416 от НК).

Кой генерира тези фактори, които водят към геноцид? Едва ли може да се оспорва, че тази политика е следствие от мафиотизиране на държавното управление през годините на т. нар. преход. Престъпността не само се инфилтрира, но напълно се е сляла с трите власти. Може ли някой да назове поне едно престъпление извършено у нас извън действието или бездействието на държавния чиновник?

Организираната престъпност има корумпиращо влияние върху всички български институции, включително върху парламента, правителството и съдебната власт. В резултат на това, организираната престъпност е увеличила влиянието си и е в състояние да действа буквално безнаказано”, сочи в доклад още през 2005 г. Джеймс Пардю, посланик на САЩ в София.[6]

Впрочем, организираната престъпност, тероризмът и фашизмът използват сходни методи, прийоми и практики като заплаха, нагнетяване на страх, принуда, насилие и др. Без използването на откровено терористични методи и практики престъпността не би могла да властва над милиони, да принуждава хората да ѝ се подчиняват. Когато ти прекъснат тока или те връхлетят гангстерите от т.нар. колекторски фирми и ЧСИ, почти сигурно е отключването на заболявания с възможен летален изход.

Кардиналният въпрос днес, който трябва да е алфата и омегата на всички дискусии, програми, платформи, визии и т. н. е: може ли ДА СПРЕМ ГЕНОЦИДА?

МОЖЕМ!

И първата стъпка е възстановяване на държавността, тоест, непосредственото действие на Конституцията; преди всичко:

- основните права, императивно разписани в глава II, които са неотменими (безплатно образование и медицинско обслужване; право на достоен живот; право на труд; закрила на семейството, майчинството и децата; равнопоставеност на всички пред закона; социална защита; и т.н.); но които на практика са суспендирани;

- гарантираната в чл. 19 защита срещу монополизма – особено нужна и на гражданите, и на малкия и средния бизнес;

- действена съдебна власт в съответствие с Конституцията, годна да ограничи и постепенно да ликвидира престъпността;

- чак когато съдебната власт успее да спре източването на милиардите от организираната престъпност, може да говорим за икономика; отнетите милиарди да се насочат към устойчиво развитие и реиндустриализация; което ще генерира ресурс за възраждане на образованието и науката, на социалните дейности (здравеопазване, пенсии, достойно заплащане на труда) и т.н.

Кой може да спре геноцида? Отговорът е извън партиите; засяга цялата нация и всеки, който реши да го експлоатира за свои утилитарни, теснопартийни цели, неминуемо ще претърпи загуба. България е в задълбочаваща се криза на легитимност. През последните години под 49% от имащите право на глас участват (доброволно или поради страх да не загубят работата си) в парламентарни избори. Очевидно, народът показва сериозни признаци на пробуждане: над 51% от гражданите, независимо от настроенията им, от идейните им, политически, професионални, образователни и др. различия, се обявяват против системата, която убива. Те не желаят да участват в налагания им „демократичен” спектакъл. Спонтанно следват примера на Махатма Ганди, демонстрирайки активна пасивна съпротива. Все повече граждани си задават въпроса: „Защо Виктор Орбан в Унгария, както и други страни-членки могат, а ние не можем?”

Възможност за спиране на геноцида редица граждански сдружения виждат чрез „смяна на алгоритма”, тоест, задачата да се реши по друг начин. Това означава мобилизиране на автентичния граждански сектор (който не получава външно финансиране), за активни действия, водещи до позитивни решения. От 80-те години на ХХ век такива граждански сдружения успяха да завоюват сериозни позиции, да насърчават участието на хората в контрола на управлението в редица страни от Европа, Азия, Латинска Америка. Философията им е, че хармония в управлението може да се постигне чрез взаимодействие между трите главни субекта: правителство, бизнес и граждани. Колкото и да изглежда утопична, не може да се отрече, че тази идея е голямо предизвикателство. Впрочем всички големи идеи в историята на човечеството са били считани за утопии, преди да бъдат реализирани на дело.

Успехът на новия курс (New Deal) в САЩ през 30-те години в най-голяма степен се дължи на президента Франклин Делано Рузвелт, който успя да наложи баланс между властта и корпоративните интереси; предостави право на глас на уязвимите групи, вкл. сдруженията на потребителите, организациите на работниците, на фермерите, на групите в неравностойно положение, и др. Данъчното облагане на най-богатите достига 70%! Тази политика не е загубила значението си и днес, сочи в доклада за 2017 г. UNCTAD - Конференцията на ООН за търговия и развитие, призоваваща към отхвърляне на "пазарния фундаментализъм" и "неолибералните рецепти".

У нас са регистрирани стотици автентични граждански и патриотични, професионални, браншови и т.н. организации и сдружения (независимо от техните политически пристрастия, социални, етнически, верски и/или други различия и интереси), които милеят за Отечеството. На дневен ред е тяхното ЕДИНЕНИЕ. Защото само в единение могат да спрат геноцида. Като се стремят не към властта, а към овладяване на механизмите за обществен контрол и регулация, които са извън трите власти – дейности, в осъществяване на които през годините на прехода правителствата най-вече се провалиха; а също – да наложат премахването на ония дублиращи функции на властта, които се маскират като контролни и граждански.

Мобилизирането на тези сдружения означава най-после гражданите-данъкоплатци да започнат да осъществят правото си да знаят как властта харчи парите им! Поемайки в свои ръце всички контролни и регулаторни дейности, които са извън трите власти, на практика ще се сложи касов апарат на държавата! А това е следващата стъпка към спиране на геноцида.

Гражданският изход за спиране на геноцида не означава отказ от сътрудничество с партиите; но само с такива, които се равнопоставят с хората, с народа, с Върховния суверен на Република България; с неговите автентични организации и сдружения. Дискусиите, когато иде реч за кардиналния проблем на Отечеството – спиране на геноцида, трябва да са ясни, прозрачни, убедителни. И само партии, които на дело зачитат гражданското общество; разбират равнопоставянето като дълг; като необратимо допускане да бъдат ежедневно, ежечасно, контролирани чрез механизмите на гражданския контрол и регулация; само такива партии, могат да получат подкрепата на мнозинството.

Защото, кой друг, ако не автентичният граждански сектор, може да осъществи на дело правовата държава, да реализира идеала, записан от бащите-съставители на демократичната ни Конституция, решимостта „Да създадем демократична, правова и социална държава!”

[1] По данни на медиите между 630 000 и 650 000 са най-застрашените, социално изхвърлени български граждани в края на 2015 г.; вж: Институт за модерна политика, 2015, Социално-икономически права, уязвими групи и дискриминация през 2015 г. (годишен доклад) в: България продължава да затъва в бедност <http://bulgarski.pogled.info/news/69895/Balgariya-prodalzhava-da-zatava-v-bednost>[10.10.2016];

[2] България води по смъртност от рак и болести на сърцето в Европа, 01.02.2013, <http://www.mediapool.bg/българия-води-по смъртност-отрак-и-болести-на-сърцето-в-европа-news202398.html>[10.10.2016];

[3] http://bulgarski.pogled.info/news/80213/45-ot-balgarite-nyamat-sredstva-za-da-se-otoplyavat

[4] България е сред страните с най-ниска продължителност на живота в ЕС, в. „Дневник” 04.05.2014, <http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/05/04/2292037_bulgariia_e_sred_stranite_s_nainiska_produljitelnost> [04.05.2014];

[5] http://pogled.info/avtorski/Vasil-Prodanov/kak-kapitalizmat-kato-sistema-ubi-sled-1989-g-stotitsi-hilyadi-balgari.95269

[6] Българската организирана престъпност. Пълен текст на грама 05SOFIA1207 от Wikileaks, първоначално публикувана в редактирана версия на сайта на английския в. „Гардиън”, в:„Биволъ”, 02.05.2011 <https://bivol.bg/05sofia1207>[10.10.2016]; Безлов, Тихомир, Безнаказаната мафия ще е катастрофа за следващите правителства, в.„24 часа” 21.03.2011 <http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=825803> [10.10.2016];

Труд

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели