/Поглед.инфо/ В интервю за Китайската медийна група изпълнителният директор на Програмата на ООН за околната среда Ингер Андерсен даде висока оценка на политиката и постигнатото от Пекин в усилията за подобряване, защита на околната среда и справяне с климатичните промени.

„Много се радвам да видя действията на Китай и харесвам поетичната концепция, предложена от страната – „кристалните води и зелените планини са като злато и сребро“. Мисля, че подобен израз резонира повече сред хората, тъй като повечето не разбират техническите термини, като например ограничаване на затоплянето до 1,5 градуса по Целзий, парникови газове и т.н. Оценявам действията на Китай, който установи Национален ден на екологията, за да насочи вниманието на цялата страна към проблемите на околната среда… В продължение на стотици години всички страни са създали огромно замърсяване в резултат на усилията за изкореняване на бедността. Когато имате достатъчно пари, можете да почистите замърсяването. Мисля, че хората сега осъзнават, че не могат повече да вървят по този път“, посочва Андерсен.

Според нея, „гласът на Китай наистина има значение“, а „действията на вътрешния пазар на много важни, както и тези на международно ниво“. „Забележително е, че Китай пое ангажименти и ги надхвърли по отношение на възобновяемата енергия. Китай вече надвиши обещаната от него цел за възобновяема енергия до 2025 г. По отношение на управлението бих искала да кажа, че Пекин, като водеща икономика и страна с емисии, която има смелостта да поеме отговорност, участва в преговорите за климата от началото до края“, казва Андерсен.

По думите ѝ, Китай върши много за развитие на енергията от възобновяеми източници в и извън страната. „Китайският сектор за електромобили се развива бързо, и това е нещо добро. Същевременно се мисли и за утилизацията на батериите и е нужно да продължи да се мисли в тази насока“, добавя тя.

Ингер Андерсен подчертава също важността от многостранни усилия. „Геополитически фактори водят до едностранност, която не е от полза за разрешаване на проблемите и справяне с климатичните промени“, категорична е тя.

Коментирайки изхвърлянето на преработената радиоактивна вода от АЕЦ „Фукушима“ в океана, Андерсен посочва, че този въпрос е от компетенциите на МААЕ. „Знам обаче, че Общото събрание на ООН е приело резолюция, в която се казва, че здравето и чистата околна среда е общо права на всички хора. Така че ще следим отблизо този въпрос“, заявява.

Дискутирайки рамковото споразумение за биологичното разнообразие от Кунмин и Монреал, Андерсен заявява, че то е амбициозно и цели общи усилия за промяна на ситуацията, така че да не се губят безвъзвратно биологични видове. „До 2030 г. 30% от разрушените екологични системи ще бъдат възстановени, а 30 милиарда долара ще бъдат използвани за защита на биоразнообразието. Поставили сме си за цел да намалим наполовина токсичните вещества в отпадъчните води, наполовина от използваните пестициди. Китай изигра важна роля в постигането на това споразумение“, каза тя.

„Китай установи строги правила за опазване на околната среда, изпълнява програма за възстановяване на земеделската земя. В момента страната разширява националните паркове и природни резервати, което е невероятно“, казва в заключение Ингер Андерсен.